DEDİM-BUYURDU! -4-

image001

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Dedim: Namazda çok samimi değilim, gevşek davranıyorum.

Buyurdu: Ehline namaz kılmalarını emret (Hz. Peygamber) kendin de onda devamlı ol. Tâ-hâ Suresi/132

Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı an, göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. O’nu tesbih edin, namaz kılın. Rum Suresi/17-18

Dedim: Sahip olduğum şeylerin şükrünü en güzel nasıl dile getirebilirim?

Buyurdu: Maşaallah la kuvvete illabillah. İşte burada kudret ve hâkimiyet varlığı gerçek olan Allah’ındır. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır. Kehf Suresi/44, 45

Dedim: Kurtuluş için doğru yol hangisidir?

Buyurdu: Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırır. Bâki kalacak yararlı işler, Rabbinin katında sevab olarak daha iyidir, sonuç olarak da daha iyidir. Meryem Suresi/76

Dedim: Zalimin zulmünden halâs olunca ne yapmalı?

Buyurdu: Bizi zalim milletten kurtaran Allah’a hamdolsun de. Mü’minun Suresi/28

Dedim: Haksızlık eden ve inançsız milletin durumu nedir?

Buyurdu: Haksızlık eden millet rahmetten ırak olsun, inanmayan millet rahmetten ırak olsun. Mü’min Suresi/41-44

Dedim: Seni yücelteceğim dualardan biri nedir?

Buyurdu: Rabbimiz! İnamdık, artık bizi bağışla, bize acı Sen acıyanların en iyisisin. Mü’minun Suresi/109

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mü’minun Suresi/118

Dedim: Toplumun ahlakını bozmaya çalışanlar var.

Buyurdu: Mü’minler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azâb vardır. Nur Suresi/19

Dedim: Seni tesbih edenler nelerdir, kimlerdir?

Buyurdu: Göklerde ve yerde olan kimselerin, sıra sıra uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Nur Suresi/41

Göklerde ve yerde olanların, güneş ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve inananların bir çoğunun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun? Hacc Suresi/18

Dedim: Merhamet kimleredir?

Buyurdu: Namaz kılın, zekât verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Nur Suresi/56

Dedim: Cehennem nasıl bir yerdir?

Buyurdu: Onlar, (mü’minler), Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır; doğrusu onun azâbı sürekli ve acıdır. Orası şüphesiz kötü bir yer, kötü bir duraktır, derler. Furkan Suresi/65,66

Bu surede Rabbimiz, hem soruyu sordurmakta hem de cevabını yine kendilerine verdirmektedir. Cevap verdirirken de cehennem hakkında bilgi vermektedir. Oradaki azabın sürekli olduğunu, yani cehennemliklerin kalıcı olduğunu vurgulamaktadır. Allah, oradan bizleri korusun. Aynı şekilde Cennet de Cennet ehli için kalıcıdır. Furkan Suresi/76

Dedim: Mü’minler nasıl dua ederler?

Buyurdu: Onlar. “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi Allah’dan sakınanlara önder yap” derler. Furkan Suresi/74

Dedim: Kul nasıl değer kazanır?

Buyurdu: (Ey Muhammed) De ki: İbadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan Suresi/77

Onlar gecelerini rableri için kıyama durarak ve secdeye kapanarak geçirirler. Furkan Suresi/64

Buradan da anlıyoruz ki bir kulun Allah katında değerini artırması kendi elindedir.

Dedim: Mü’min kulun özelliği nedir?

Buyurdu: Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler. Furkan Suresi/63

Dedim: Sıkıntıya düştüm.

Buyurdu: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. Kasas Suresi/24

Dedim: Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve kargaşadan beslenenlar var.

Buyurdu: Yeryüzünde bozgunculuk isteme; doğrusu Allah bozguncuları sevmez. Kasas Suresi/77

Dedim: Gece geziyor, eğleniyor, gündüzde uyuyorum.

Buyurdu: Görmez misin, Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü meydana getirmiştir. Kasas Suresi/72,73

Dedim: Cemaatler kendine tabi olmayanın kayıpta olduğunu söylüyor.

Buyurdu: Allah’a yönelerek O’na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp de fırka fırka olan, her fırkasınında kendinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız. Rûm Suresi/31,32

Dedim: Dünya azabının hikmeti nedir?

Buyurdu: Belki (kötü) yollarından dönerler diye and olsun onlara büyük azabdan önce dünya azabından tattırırız. Secde Suresi/21

Dedim: Hz. Muhammed’i nasıl bilmeliyiz?

Buyurdu: Şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamber Muhammedi överler, ey inananlar! Siz de onu övün, Ona selat ve selam getirin. Ahzâp Suresi/56

Dedim: Onlarda var bende yok.

Buyurdu: Şüphesiz Rabbim (Allah) rızkı dilediğine genişletir ve bir ölçüye göre verir, fakat insanların çoğu bilmezler. Sebe Suresi/36

Doğrusu Rabbim (Allah) kullarından dilediğinin rızkını hem genişletir ve hem de ona daraltıp bir ölçüye göre verir, sarf ettiğimz her hangi bir şeyin yerine o daha iyisini koyar, çünki O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe Suresi/39

Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Zümer Suresi/52

Dedim: Nur üzre olmak nedir?

Buyurdu: Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa o, Rabbi katından bir nur üzre olmaz mı? Zümer Suresi/22

Dedim: Sözlerin en güzeli nerededir, nedir?

Buyurdu: Allah, âyetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitâb’ı (Kur’an) sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Zümer Suresi/23

Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kur’an’a uyun. Zümer/55

Dedim: Uyku nasıl bir şeydir?

Buyurdu: Allah öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır, ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda düşünen kimseler için dersler vardır. Zümer Suresi/42

Hadis-i Şerif: Ey uyudukdan sonra uyandıran, öldükten sonra diriltecek olan Rabbim, Sana şükürler olsun.

Dedim: Mü’minlere dua eden var mıdır?

Buyurdu: Arşı yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler, O’na inanırlar. Mü’minler için: Rabbimiz! İlmin ve rahmetin her şeyi içine almıştır. Tevbe edip, Senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennemin azabından koru diye bağışlanma dilerler. Mü’min Suresi/7

Dedim: Kötülük yapana nasıl davranayım?

Buyurdu: İyilik ve fenalık bir değildir. Ey inanan kişi: Sen fenalığı en güzel şekilde sav; o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin yakın dost gibi olduğunu görürsün. Fussilet Suresi/34

Kötülüğe kötülük her kesin işi, kötülüğe iyilik er kişinin işi.

Dedim: Güzel bir dua etsem.

Buyurdu: Sonunda erginlik çağına erince ve kırk yaşına varınca: Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve benim hoşnud olacağın yararlı bir işi yapmamı sağla, bana verdiğin gibi soyuma da salâh ver; doğrusus ben Sana yöneldim, ben kendini sana verenlerdenim, demesi gerekir. Ahkâf Suresi/15

Dedim: Hep kendim için dua ediyorum.

Buyurdu: Kendinin, inanmış, erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Muhammed Suresi/19

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla, kalbimizde müminlere karşı kin bırakma, Rabbimiz! Şüphesiz Sen şevkatlisin, merhametlisin. Haşr Suresi/10

Rabbimiz! Sana güvendik, Sana yöneldik, dönüş Sanadır. Rabbimiz! Bizi inkâr edenlerle deneme, bizi bağışla doğrusu Sen, güçlü olan, Hâkim olansın. Mümtahine Suresi/4,5

Dedim: Dünya işlerinden ibadete zaman bulamıyorum.

Buyurdu: Allah’ı unutup da, Allah’ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayn, onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Haşr Suresi/19

Siz, Allah’ı unutursanız Allah’da sizi unutur. Allah’ın rahmetinden mahrum kalırsınız. Maazallah.

Dedim: Savaşta düşman karşısında gevşeklik gösterenlerin durumu nedir?

Buyurdu: Ey inananlar: Sizler daha üstün olduğunuz halde düşman karşısında gevşemeyin ki barış istemek zorunda kalmayasınız; Allah sizinle beraberdir, sizin işlerinizi eksiltmeyecektir. Muhammed Suresi/35

Dedim: İnanmak ve İslam (Müslüman) olmak nedir?

Buyurdu: Ey Muhammed! Bedeviler: İnandık dediler. De ki: İnanmadınız ama İslâm olduk deyin, inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi. Hucûrât Suresi/14

Dedim: Cennetliklerin özellikleri nedir?

Buyurdu: Onlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar iyi davrananlardı. Onlar geceleri az uyuyanlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi, onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi. Zariyat Suresi/15-19image014

El cennetü dâr-ül eshiya
(Cennet cömertlerin yurdudur)

Dedim: İnkârcıların vasfı nedir?

Buyurdu: Nuh dedi ki: Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkârcı bırakma. Doğrusu Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; sadece ahlaksız ve çok inkârcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Nuh Suresi/26,27

Dedim: Mescidlerde ibadetin adabı nedir?

Buyurdu: Mescidler şüphesiz Allah’ındır, öyleyse oralarda Allah’a yakarırken başkasını katmayın. Cinn Suresi/18

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Fatiha Suresi/5

Ey Muhammed! De ki: Ben sadece Rabbime yalvarırım ve O’na kimseyi ortak koşmam. Cinn Suresi/20

Dedim: Çalışmak beni yıldırıyor.

Buyurdu: Elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir iş bitince diğerine başla. İnşirah Suresi/6,7

Dedim: Kötülük yapanların hali ne olacak?

Buyurdu: Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu (karşılığını) görür. Zilzal Suresi/7,8

Tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onların yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O kızgın bir ateştir. Karia Suresi/ 6-11image018

“Rabbiyessir vela tuessir rabbi Rabbi temmim bi’l-hayr”

Allahım kolaylaştır zorlaştırma, hayırla da işimizi tamamla.

Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. En’am Suresi/1

Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi’l azim.

Saygılarımla,

Murat D. Tosun

 

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Hayatın içinden içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s