1862’DE AKŞEHİRÂBAD MİNDEVAL VE ALUCRALILARIN ÇERKES VE NOGAYLAR İÇİN YAPTIĞI MİSAFİRPERVERLİK

 

Bu konuda daha önce de yazı yazmış, belge yayınlamıştık.

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/13/karahisar-i-sarki-ve-alucranin-cerkes-ve-nogay-tatari-misafirleri/

Bu kez yayınladığımız belge de bir önceki yazımıza konu hikâyenin devamı niteliğindedir. Kafkasya’nın değişik yerlerinden kara ve deniz yoluyla Anadolu’ya gelen muhacirler devletin tespit ettiği yerlerde iskân edilmişlerdir.

Bu iskân öncesinde bir yerden diğer bir yere nakillerinde kendileri de çok sıkıntı çekmiştir. İşte bu hengâmede Samsun limanından hareketle Muş Sancağına gitmek üzere yola çıkan muhacirlerin yolu Karahisar-i Şarki topraklarına da düşmüştür.

Bunlardan Akşehirabâd, Mindeval ve Alucra ahalisi de söz konusu Çerkes ve Nogay muhacirlerinin sevk ve iaşe masraflarını karşılamış, devlet bunu kendilerine ödemek isteyince de kabul etmemiş hazineye teberru etmiş, bunu bir kardeşlik görevi addetmişlerdir.

Bu nedenle davranışları takdir görmüş, onurlu bir davranış olarak tarihe kayıt düşülmüştür.

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin Dağ, Mustafa Demirel ve Gulam Fırat’a çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 238, Gömlek No: 90, Tarihi: 18 Za 1278 (17 Mayıs 1862),Konusu: İskân olunmak üzere Muş sancağına gönderilen muhacirine Karahisar-i Şarki kazaları ahalisince yapılan yardımların Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis’de yayınlanması.image002

Karahisar-i Şarki Kaim-makamına

Li-eclil-iskân Muş Sancağına gönderilen Nogay ve Çerkes muhacirlerinin Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Akşehirabâd ve Mindeval ve Alucra kazalarından esna-yı mürurlarında tayinat baha ü masarifat nakliye vesaireleriçün ahali canibinden virilmiş olan otuzbeşbin ikiyüzyetmişsekizbuçuk guruşun bir hidmed-i müftehire olmak üzere hazine-i celileye terk ve teberru olunarak kabulü istid’asında oldukları liva-i mezkûr meclisinin Maliye Nezaret-i Celilesine mevrud mazbatası mealinden malum olmuş ve ahali-i merkumenin işbu hidmetleri şâyân-ı takdir olarak Takvim-i Vekâyi ve Ceride-i Havadise derç ile i’lan ettirilmek üzere bulunmuş olmağla beyan-ı hâl-i bu babda hâsıl olan mahzuziyet-i (hoşa gitmek) keyfiyyetinin ahali-i merkumeye tebliği hususuna mübaderet eylemeniz şiyakında şukka.

 

Takvim-i Cerideye Manzur

Emsali misillü

Olunacağı mahallinden iş’ar olunmuş olmağla keyfiyetin Takvim-i Vekayi derç ile ilanıçün işbu manzur

 

Maliye Nezaret-i Celilesine

Müfid tezkire-i atufileri ve mazbata-i melfufe müveddası malum-ı senâveri olarak ahali-i merkumenin işbu hidmetlerini takriran takrirat tastir ettirildiği misillü keyfiyyet Takvim-i Vekayi ve Ceride tesciline dahi derç ile i’lan ittirilmek üzere bulunmuş ve mazbata-i mezkûr leffen i’ta kılınmış olduğu beyanıyla terkim-i zeyle ibtidar kılındı.

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s