1902 YILINDA POLİS TEŞKİLATINDA YAŞANAN OLUMSUZLUĞA DAİR BİR BELGE

Belgenin içeri görevini kötüye kullanan bazı emniyet mensuplarının suçlu bulunarak görevlerinden alındığı veya görev yerlerinin değiştirildiğine yöneliktir. Ancak belgede dikkat çeken bir suçlama vardır. Görevini kötüye kullanmakla suçlanan polisler Fuat’ın adamı olmakla suçlanmışlardır. Fakat ayrıntı olmadığından  Fuat’ın kim olduğu belli değildir.

Ancak gizli toplantılar yaptıklarından falan bahsedildiğinden bir karşı casusluk faaliyeti içinde olmaları söz konusu olabileceği gibi muhtelif adi suçlara da karışmış olabilirler. Bunlarla birlikte organize bir yapı kurdukları suçlamalardan belli olmaktadır. Beytül-mal sayılabilecek hazine mallarını üzerlerine geçirerek satmaya çalışmaları devlet teşkilatı içinde farklı bağlantıları olduğunu da göstermektedir.

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 183, Gömlek No: 30, Tarrihi: 30 (Ra) Rebiü’l-evvel 1320 (7 Temmuz 1902), Konusu: Görevlerini kötüye kullanan bazı emniyet mensublarına ait yapılan tahkikat neticesinde yerlerinden alındığı.

image002

Kadıköy merkez karakolunda Ser-komiser Nazım’ın işretden dolayı hal-i harekâtı derece-i subûta varmış mukaddemâ Bahri Paşa’nın halvetinde bulunmuş olduğu Fuad’ın dahi bendesi olub rıza-yı âliye mugayir işlerde bulunarak ve ahalinin hukukunu ihlal edüb daima vazifesinin haricinde işlere mühadale etmekde bulunduğu sabit olduğundan burada ibkası caiz olamayacağı,

Haydarpaşa’da Ser-komiser Salih bu dahi Fuad’ın bendelerinden ve hazine-i hassanın emlaklarını desise ile zabt idüb şimdi Haydarpaşa iskelesinde Ermeni komitelerine ve sair erbab-ı fesada mahsus inşa olunan otele bi’t-tecemmu’ kendi hukuk menafi-i şahsiyeleri içün Fuad ile gizli muhaberede bulunduğu haber alındığından anın dahi ibkası caiz bulunamayacağı,

Ihlamur karakolundaki komiser Hamdi, Fuad’ın asıl bende-i fesadiyelerinden bulunduğu tezahür eylemiş ve daima beraber gece ve gündüz Fuad’ın hanesinde ikâmet eylemekde idi. Vukuat-ı vakıada zabtiye nazırı ve Üsküdar mutasarrıfı muma-ileyh Hamdi’yi derakab Kuzguncuk karakolunda istihdamına karar verdikleri tahkik olunmuştur. Şimdi ise iki günde bir Fuad’ın hanesine gelüb bazı muhaberede bulunduğu ihbar edildiğinden bekası tehlikeden hali olamayacağı,

Moda karakolunda komiser Ali bu dahi Fuad’ın bendelerinden olub hakkında pek çok telgraflar ile şikâyet vuku’bulmuş vukuatın esnasında zabtiye nazırı ve Üsküdar vasıtasıyla Üsküdar çarşusundaki karakola becayişi olmuştur. El-yevm Fuad ile gizli muhaberede bulunduğu haber alındığından bekası caiz olmayacağı,

Bâlâda esamisi muharrer dört me’mur Fuad’ın adamları olduğu taraf-ı ubeydanemden vuku’bulan tahkikat ve tedkikat neticesinden anlaşılmış olduğundan bunların bu cihetden kaldırılması hususuna irade-i merahim-ade-i hazret-i zıllullahileri şeref-sudur buyrulmasını istirham eylerim.

Fi 31 Mayıs Sene (1)318 (13 Haziran 1902)

Yaverân-ı hazret-i şehr-i yâriden Üsküdar ciheti kumandan muavini Mirliva Ali Şamil

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s