VANLI ALİ EFENDİ’NİN SEVDA-YI VATAN HASTALIĞI’NA TUTULMASI

1905 tarihli belgede Aşiret Mektebi talebelrinden olduğu belirtilen Seydan Aşiretinden Vanlı Ali Efendi’nin 3.sınıfda iken Sevda-yı Vatan Hastalığı’na yakalandığı bu nedenle önce haftada 2 veya 3 defa baygınlık geçirdiği ama son zamanlarda bu baygınlığının her gün olduğu ve saatlerce sürdüğü belirtilmiştir.  Doktor kontrolünden geçen Vanlı Ali Efendi’nin bu şekilde tahsiline devam etmesi mümkün görülmeyerek kendisinin bir sene müddetle hava değişimine yollanması uygun bulunmuştur.

Bunun üzerine onun seyahat masrafı olan 500 kuruş okul bütçesinden karşılanması da öngörülmüştür. Dikkat edilirse ailenden para iste seni hava değişimine yollayalım denilmemiş, gereken neyse yapılmıştır.

Diğer taraftan okulun askeri bir okul olduğu da yazının antetinden anlaşılmaktadır. Diğer bir detay ise aşiretlerin okumak isteyenlerinin aşiret mektebi adıyla tanımlanan bir okulda okutulmakta olduklarıdır. Her ikisini birlikte değerlendirdiğimizde aşiretlere mensub talebelerin subay olarak yetiştirildikleri gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin dağ, Zafer Şık, Abdülkerim Satuk Buğra Karahan, Ersin Üçdemir ve Arzu Selvi’ye çok teşekkür ederim.

Arşiv Fon Kodu: MF.MKT. Dosya No: 854, Gömlek No:  17, Tarihi: 06 (Ra) Rebiü’l-evvel 1323 (11 Mayıs 1905), Konusu: Aşiret Mektebi talebelerinden Vanlı Ali Efendi Sevda-yı Vatan hastalığına düçar olduğundan memleketine gönderilmesi için gereken harcırahın mekteb veznesinden tesviyesi.

image002

Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nezâreti

Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesine

Devletlü Efendim Hazretleri,

Aşiret mekteb-i hümâyûnunda üçüncü sınıf şakirdanından (öğrencilerinden) üçyüzellidokuz numeroda mukayyed (kayıtlı) Seydan Aşiretinden Vanlı Ali Efendi’nin Sevda-yı Vatan Hastalığı’na düçar olduğu (yakalandığı) ve hastalığının günden güne tezayüd edüb (artıp) tahsil edemeyecek bir hale gelmekde bulunduğu cihetle şimdilik bir sene kadar memleketinde tenzil-i âb (su) ve hava etmesi muvafık-ı fenn (tıbba uygun) ve hıfz-ı sıhhat (sağlığı için gerekli) görünmüş olduğu ve muma-ileyhe evvelce haftada bir iki defa baygınlık araz olmakda (gelmekde) iken bu günlerde kesb-i şiddet ederek (artarak) her gün saatlerce devam eylemekde olduğundan muma-ileyhin müddet-i mezkûre ile azimeti (gitmesi) içün beş yüz kuruşdan ibaret olan masarif-i seferiyenin mekteb veznesinden tesviyesine mezuniyet verilmesi içün iktiza-yı halin ifası bu babda tabib tarafından verilmiş raporun leffiyle mekteb-i mezkûr müdir-i saniliğinden varid olan tezkirede iş’ar edilmiş olmağla ol-vechile icabının icra buyrulması babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fi 29 Mart Sene (1)321 (11 Nisan 1905)

Yaverân-ı Hazret-i Şehr-i-yâriden Tophane-i Amire Müşiri ve Umum Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nazırı Bende Şükri

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s