ALUCRALI MÜDERRİS HACI HASAN EFENDİ HAZRETLERİ

image002 image004 image006

(Kabristanın ve Hacı Hasan Efendinin Türbesinin yoldan görünüşü)

image008

(Hacı Hasan Efendi’nin Sandukası)

image010

Hacı Hasan Efendi Alucra’nın eski ismiyle Gelvaris yeni adıyla Hacı Hasan köyünde yaşamış ve orada medfun bulunan bir zattır. Kendisi ilk terbiyesini Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünde bulunan Zıhari tekkesinde almış daha sonra Şeyh-i Şeyrani Hazretlerine talebe olmuştur.

Her ne kadar yaşça Şeyh-i Şeyrani’den büyük ise de ilim olarak üstünlüğüne binaen Hacı Hasan Efendi Şeyh-i Şeyrani Hazretlerine imtisal etmiş, onun talebesi olmuştur. Hacı Hasan Efendi aynı zamanda Zıhar Tekkesi’nin son Şeyhidir.

Hacı Hasan Efendi 1877-1878 (93 Harbi) öncesi ve sonrası yaşanan göçler nedeniyle tekkenin dağılması üzerine tekkeyi Gelvaris’e taşımış, hayırseverlerin yardımıyla orada cami ve diğer müştemilatı inşa etmiştir. Tekkenin naklinden önce tekke müştemilatı Zıhar’ın Suiçti Mahallesindeymiş. Günümüzde buralarda inşaat için temel kazısı yapıldığında tekkeye ait yapıların temel taşlarına rastlanmaktadır.

1905 yılında 80 yaşında iken vefat eden Hacı Hasan Efendi’nin Kabri de Gelvaris’tedir. Zıhar’ın eski mahallesi olan Gelvaris, 1913 yılında ayrı bir muhtarlık olunca ismi de Hacı Hasan Efendi’ye atfen Hacı Hasan Köyü olarak değiştirilmiştir. Hacı Hasan Hazretlerinin türbesi de bu köyde bulunmaktadır. Hacı Hasan Köyü Alucra’dan Şiran istikametine doğru giderken yolun solunda kalmaktadır.

Alucralı Müderris Hacı Hasan Efendi, Veysel oğulları sülalesinden olup, babasının adı da Veysel’dir. Rivayete göre Veys-ül Karaninin soyundan gelmektedir. Kendisi Zıhar’da imamlık yapmıştır. Gelvaris’de bulunan medresesinde 24 talebesinin masrafını üstlenmiş, aynı zamanda maişetlerini de karşılamıştır. Bölgenin dince ihyasında payı çok büyüktür. Zıhar Medresesi’nde pek çok âlim yetiştirmiştir.

Bunların en bilinenleri Koca İbrahim Hoca[1] ve Hacı Hasan Efendidir. 1800’lü yıllarda doğmuş, 1905’te Hak’ka yürümüştür. Nakşibendi ve Halvetilik tarikatı şeyhidir. Halvetilik, Anadolu’da Mevleviye, Rıfaiye, Bayramiyye, Kadiriyye tarikatleri ile birlikte hissedilir derecede hâkimiyeti olan tarikatlerden biridir. Yükseliş devri padişahları Halveti tarikat şeyhleri yanında kılıç kuşanmıştır. Anlatıldığına göre 93 harbi (1877-1878) öncesi Hacı Hasan Efendi, 400 genç müridini Zıhar’da bulunan Kışla mevkiindeki Süleyman Şah Camii önünden dualarla harbe göndermiştir. Bunların kâmilen şehit olduğu da rivayet edilmektedir.[2]

Hacı Hasan Efendi’nin yaşamından hatıralar ile kerametleri halk arasında halen anlatılmaktadır.

Hacı Hasan Efendi keramet sahibi hak dostu Allah (C.C.)’nün izni ile zaman, zaman keramet gösteren bir zatmış. 63 tane öğrencisi olduğu Refahiye, Agvanus, Çamoluk, Zara’dan müritlerinin bulunduğu anlatılmaktadır.

-Oğlu Hacı Ahmed Hoca Hac vazifesi için gittiği seyahatten gemi ile dönerken tehlike içinde olduğu Hacı Hasan Efendiye malum olur. Hemen hanımına seslenerek çabuk ibrikle leğeni getir abdest alacağım der. Hanımı ne oldu niye birden telaşlandın deyince sen çabuk ol Ahmed tehlikede der. Ve abdest alarak eline yabayı alır ve bir takım hareketler yapar. Bunu görenlerden yanında bulunan diğer oğlu Molla Hüseyin eyvah babam Hacı Hasan Efendi rahatsızlandı diye söylenir. Nice sonra oğlu Hacı Ahmed Hoca köye geldiğinde ne oldu neler gördün diye kendisine sorulduğunda Kızıldeniz’de iken bir ara hava bozdu neredeyse alabora olacaktık ki bir yaba uzandı ve bizi dengede tuttu diye anlatır. O zaman köylü Hacı Hasan Efendinin keramet gösterdiğini anlar.

-Hacı Hasan Efendi bir gün talebelerini alarak Tepesidelik Obruğundaki Mağarada bulunan hazinenin yanına götürür ve müritlerine istediğiniz kadar alabilirsiniz der. Müritleri de ceplerini atınla doldurarak dışarı doğru yönelirler, fakat suizanda bulunarak biz bu kadar aldık acaba hoca efendi ne kadar aldı diye düşünürler. Dışarı çıktıklarında ellerini ceplerine uzatırlar ki cepleri bomboştur.

-Bölgede kuraklık yaşanmaktadır ve köylüler Hacı Hasan Efendiye gelerek yağmur duasına çıkmalarını rica ederler. O da kabul eder ve bir çuval taş toplayarak dere kenarına giderler. Orada yanındakilere uyarıda bulunarak içinizde arı söndüren, hakka tecavüz eden varsa aramızdan ayrılsın Alah’ın izni ile birazdan yağmur yağacak demiş, çuvalı dereye bırakarak dua etmiş. Bir süre sonra kara bir bulut ortaya çıkmış, gittikçe büyümüş çok şiddetli bir yağmur yaşamış. Ta ki çuvalı dereden çekinceye kadar yağmur devam etmiş, sonra yağmur dinmiş. Hacı Hasan Efendi de o yıl dünyasını değiştirmiş. Allah (C.C.) rahmet etsin. Allah’ın sevdiği ve şefaat izni vereceği kullarının şefaatinden bizleri mahrum etmesin.

-Hacı Hasan Efendinin vefatından sonra oğlu Hacı Ahmet Hoca da vefat eder. Köylü onu defnederken kabristanlar ile Könger Tepesi ve Burga Baba’dan top sesleri duyulur. Köylü bu durumu Hacı Hasan Efendinin oğlunu karşıladığı şeklinde yorumlar.[3]

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

muratdursuntosun@wordpress.com

[1] https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/alucrali-koca-ibrahim-hoca-hazretleri/

[2] https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-mustafa-rumi-faruk-i-sirani-nami-diger-kara-seyh/

[3] https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/24/alucranin-emektar-sahsiyetleri-ibrahim-haci-unal/

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s