1896 TARİHLİ İŞSİZ GÜÇSÜZLERE İSTANBUL’A GELİŞ İZNİ VERİLMEMESİ KARARI

image001

Bundan önce incelediğimiz 1861 ve 1893 tarihli belgelerde Der-saadet’de çoğalan işsiz ve dilencilerin şehirden gönderilmesinin kararlaştırıldığını görmüştük.[1] Belgede dikkat çeken husus bu işsiz güçsüz takımının Trabzon’a giden bir gemiye bindirilerek memleketlerine yollanmasının belirtilmiş olmasıydı. Bu durumda bu kişilerin hep Karadeniz’de limanı olan Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize gibi veya bu limanları kullanan iç kesimlerden İstanbul’a gelmiş kişiler olabileceğini düşündrmüştü.

Bu kez incelediğimiz 1896 tarihli belgenin Trabzon ve Giresun’u ilgilendiren yönlerinin olması ve Erzurum ve civar vilayetlerin İstanbul’a gelmek için Trabzon limanını kullandığının belirtiliyor olması göç veren yerlerin de daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Yazışmada İstanbul’a gelmek için asılsız mürur tezkeresi tanzim edildiği belirtilerek bu konuda daha titiz olunması ve işsiz güçsüzlerin gereksiz yere İstanbul’a gelmelerinin önüne geçilmesi istenilmiştir. Bu durum beraberinde sosyal bir takım sorunları da beraberinde getirdiğinden işi gücü olmayan kalabalık bir topluluğun İstanbul’da birikmesinin önüne geçilmek istenilmiştir.

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin Dağ, Zafer Şık, H. Ahmet Özeren, Selahattin Yılmaz ve Mahire Yazar Kiremitçi’ye çok teşekkür ederim.

muratdursuntosun@wordpress.com

Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 5, Gömlek No: 14, Tarihi: 09 (Z) Zilhicce 1313 (22 Mayıs 1896), Konusu: İşsiz güçsüz serseri takımından olan kimselere İstanbul’a geliş izni verilmemesi.

image002

Bâb-ı Âli Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi

Trabzon vilayetinden Dahiliye Nezâret-i Celilesine mevrud telgrafname halli

  1. (Cevap) 4 Mayıs Sene (1)312 Erzurum’un iskelesi Trabzon olmasına göre Samsun’daki muamelatdan şükât (şikâyet) edilmesi yanlış olacaksa da telgrafla su’al edildi. Erzurum ve vilâyât-ı saireden (diğer vilayetlerden) Trabzon’a gelüb Der-saadet’e gidecek olan eşhasdan yedlerinde tezkire olmayan ve ahvalleri şüpheli bulunan ve ekseriyetle amele takımından olan kimseler salıverilmemekde olduğu gibi gerek İslam ve gerek Ermeni bazı yolcularda pejmurde kıyafetde ve ehl-i karyeden (köylü, işsiz güçsüz) oldukları halde her ne içün ise yol tezkirelerinde tüccardan ve esnafdan deyu işaret olunduğu ve ba’zılarında hiç işaret bulunmadığı içün bunlarda bırakmamaktadır. Hatta Giresun kaim-makamlığının şikâyeti üzerine 30 Nisan Sene (1)311 (12 Mayıs 1896) tarihli ariza ile arz-ı keyfiyet olunmuşdu. Ol-babda.

Fi 7 Mayıs Sene (1)312 (19 Mayıs 1896)

Trabzon Valisi Kadri 

Komisyona fi 9

[1] https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/der-saadetde-sehrin-izdihamini-azaltmak-icin-bulunan-cozum/

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s