OKMEYDANI BEŞKARDEŞLER MEVKİ’İNDEKİ DİKİLİ TAŞ

image001

Okçular Tekkesi arazisinin Fatih Sultan Mehmed’in vakfettiği dönemde bin dönüme yakın olduğunu görmüştük. Ancak bu arazi korunamadığı için zamanla yerleşim alanı olmuştur. Hatta bir asırdan fazla bir zaman önce hiç olmazsa yüz dönümlük bir alanı çevirip korumaya alalım ve sağda solda bulunan dikili taşları da bu alanın içinde toplayalım diye yapılan teklif de hayata geçirilememiştir.[1]

Son tahlilde şimdi top sahası büyüklüğünde bir alan okçuluğa tahsis edilebilmiş bir o kadarı da tekke ve cami için ayrılabilmiştir. Buna da şükür.

Aşağıda incelediğimiz belgede Okmeydanı’nda Beşkardeşler olarak belirtilen bir yerde bulunan bir tarihi mermer sütünün uzun yıllar yanından akan yağmur suyunun altını boşaltması nedeniyle yan yatma ve belki de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir.

Bu durumun İstanbul Belediye Başkalığı’na bildirilmesi üzerine taşın bulunduğu yere memur yollanarak durumu incelettirilmiş ve mevcut durumunun tespiti yapılmıştır. Hazırlanan raporda mermer sütunun altını doldurarak zemininin sağlamlaştırılabileceği belirtilmiş olmakla birlikte mermer sütünün bulunduğu alanın Okçular Tekkesi müştemilatında olduğu belirtilerek, taşın mimari değer ifade ettiği ve tarihi önemi olduğu da dikkate alınarak mevcut mermer sütuna sahip çıkılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Beşkardeşler mevki bulunabilirse bahse konu mermer sütunun akıbeti öğrenilebilir. Okmeydanı’nda mahalle aralarında halen çok sayıda mermer sütun olduğu bilinmektedir.

Arşiv Fon Kodu: DH.İD.. Dosya No: 28 2, Gömlek No: 38, Tarihi: 04 (L) Şevval 1332 (26 Ağustos 1914), Konusu: Kasımpaşa Okmeydanı’nda Beşkardeşler isimli yerdeki tarihi mermer sütunun tabanı yağmur sularından aşınarak tehlikeli hal aldığından tamiri gerektiği.

 

image003 image004

Şehremaneti Heyet-i Tahririye Kalemi

Dahiliye Nezâreti Celilesine

Beşkardeşler nam mahaldeki mermer tabanın ta’miri hakkında

Devletlü Efendim Hazretleri

Mil-i inhidam (eğilerek yıkılacak) bir hale geldiği beyanıyla icra-yı ta’miri lüzumu polis müdiriyetinden ba-tezkere iş’ar olunan Kasımpaşa’da Okmeydanındaki Beşkardeşler nam mahalle me’mur i’zamıyla icra edilmiş tedkikat-ı fenniye ve muayene neticesinde yağmur sularından mermer taban zeminin nısfına karib (yarısına yakın) bir kısmı tehlikeli bir hale gelerek muallakda (asılı) kalmış olduğu anlaşılan musanna’ (sanat eseri) mermer sütunun bir buçuk asrı mütecaviz (geçkin) bir zamandan beri tebeddülat-ı havaiyeye maruz (havada kalmış, altı açılmış) bulunub el-yevm bir kıymet-i tarihiye (tarihi değeri) ve mi’mariyeyi haiz olduğu görülmüş ve tahkimi kabil ise de mahal-i mezkûr ile işbu taşın Kemankeş Tekyesi (Okçular tekkesi) şu’abatından (şubesinden) bulunduğu anlaşılmağla icra-yı tamiri hususunun Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesi’ne iş’ar buyurulması hey’et-i fenniye müdiriyeti ifadesiyle müsterhamdır (saygıyla rica edilir). Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fi 28 Ramazan Sene (1)332 ve fi 7 Ağustos Sene (1)330 (20 Ağustos 1914)

Şehremini

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Zafer Şık ve Mustafa Demirel ve Mehmet Kahramanoğlu’na çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

muratdursuntosun@wordpress.com

[1] https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/27/fatihin-vakfiyesi-okmeydani-tekkesi-arazisinin-tarihi-seruveni/

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s