GİRESUNLU KARAMUSTAFAOĞLU HACI OSMAN KAPTANIN ALACAĞI

image002

Karamustafaoğlu ailesi çok geniş bir ailedir. Giresun’un Alucra ilçesinin Fevzi Çakmak (Zıhar) köyünden tutun da Giresun merkez, Sivas ve memleketin farklı yerlerine dağınık olarak yaşamaktadırlar. Neden böyle dağınıklar sorusunun cevabı muhteliftir. Ancak ilk akla gelen güçlü bir aile olabileceklerinden hareketle sorun çıkarmış olmaları veya sorun çıkarabilecekleri endişesiyle dağıtılmış olabilecekleridir.

Karamustafaoğlu ailesi için Alucra’nın Zıhar köyüne ait bazı belgelerde aileye ait şahıslardan bahsedilirken Seyyid tanımlaması da yapılmıştır. Osmanlıda Seyyid ifadesinin kullanımı karışıklığa sebep olacak düzeyde yaygın bir kullanıma sahip olduğundan yani bazı saygın kimselerde Seyyid sıfatını kullandıklarından Karamustafaoğlu ailesinden bazı şahısların kullandığı Seyyid sıfatı sahih midir değil midir bu konuda net bir şey söylemek mümkün değildir.[1]

İkinci bir husus da her aile bireyi bu sıfatı kullanmamıştır. Daha önce okuduğumuz bir belgede ve şimdi inceleyeceğimiz belgede olduğu gibi.[2] Bu belgelerde Karamustafaoğlu üyelerinin eğer böyle bir özellikleri olmuş olsa bütün ale fertlerinde Seyyid sıfatının kullanılacağını düşünmek gayet tabidir.

Diğer tarafdan asıl belgemize dönecek olursak Karamustafaoğlu Hacı Osman Kaptan’dan bahsedilen belgede kaptanın Giresunlu Müezzin Ali Mollaoğlu Mehmed Ağa’daki alacağının tahsil edilerek vekili ve biraderi olan İbrahim Efendi’ye tesliminin istendiği söz konusu edilmektedir.

Karamustafaoğlu Hacı Osman Kaptan, alacaklığı olduğu kişi ile gerekirse karşılıklı yüzleşerek yargılanmalarını, gerekirse Giresunlu Müezzin Ali Mollaoğlu Mehmed Ağa’nın yargılanmak üzere İstanbul’a gönderilmesini de talep etmiştir. Bununla birlikte Karamustafaoğlu Hacı Osman Kaptan eğer haksız çıkarsa bütün yargılama masraflarını ödemeyi kabul ettiğini de belirtmiştir.

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Zafer Şık ve Ömer Faruk Gedik’e  çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

muratdursuntosun@wordpress.com

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 216, Gömlek No: 59, Tarihi: 24 (B) Receb 1278 (25 Ocak 1862), Konusu: Kara Mustafa oğlu Hacı Osman Kaptan’ın Giresunlu Müezzin Ali Mollaoğlu Mehmed Ağa’daki alacağının tahsisi, biraderi İbrahim Efendi’ye teslimi.

image003

Giresun Kaim-makamı Cemal Paşa’ya

Karamustafaoğlu Hacı Osman kapudanın takdim eylediği arz-ı halde Giresun mütemekkinlerinden müezzin Ali Molla oğlu Mehmed Ağa zimmetinde bi’t-tahvil alacağı olan onsekizbin kuruşun edasında muhalefetle gadr daiyesinde bulunduğundan bahisle mebaliğ-i mezburun tahsiliyle ol-tarafda vekili bulunan biraderi İbrahim Efendiye teslimi ve mümkün olmadığı suretde li-ecli’l-muhakeme Der-saadet’e ihzarı hususu istid’a olunmuş ve davasında haksız çıkar ise merkûmun masarıf-ı vakıası tarafından tesviye olunmak üzere mütemerrid şurutuna tatbiken da’avaları nezaret-i behiyyesi masarıfatıyla ru’yet olunarak tebeyyün edecek (anlaşılacak, ortaya çıkacak) alacağının tahsiliyle vekil-i merkûma teslimi ve oraca tesviye-i maslahat mümkün olamadığı suretde berâ-yı murafaa merkûmun Der-saadet’e ihzarı ve keyfiyetin iş’arı hususuna mübaderet eylemeniz siyakında şukka.

image006

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki;

Giresun mütemekkinlerinden Müezzin Ali Molla’nın  oğlu Mehmed zimmetinde bi’t-tahvil matlub-ı bendegânem onsekizbinbeşyüz kuruşun edasında muhalefet üzere bulunduğundan matlub-ı mezkûre-i acizanemin merkûmdan tahsiliyle ol-tarafda bulunan biraderim İbrahim Efendi’ye teslimi ve yine muhalefet eylediği suretde inde’l-muhakeme haksız çıkar isem kaffe masarıfını ifa etmek üzere nizamına tevfikan kefil ve sened itasıyla merkûmun Der-saadet’e ihzarı iradesini havi Giresun kaim-makamı bendelerine Abdullah Çavuşun mübaşir tayiniyle bir kıt’a emir-name-i sami iş’ar ve ihsan buyrulmak babında ve her halde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fi 21 Recep Sene (12)78 (22 Ocak 1862)

Bende Karamustafaoğlu Hacı Osman Kapudan  

[1] https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/04/emektarlar_ic5.pdf s.65

[2]https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/12/giresunda-karamustafaoglu-omerin-mallarini-gasbeden-degirmencioglu-huseyin/

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s