1893’DE PAPA’YA MERMER KİTABE HEDİYE EDİLMESİ

image002

Örnek olarak verilmiştir

Bahse konu mermer taş (yazıt) Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılan kazıda bulunmuş olup, Hıristiyanlığa ait yazılar bulunduğu belirtilmektedir. Kazıyı yapan ve mermer taşı bulan kişi ise Türk Müzeciliğinin banisi kabul edilen Osman Hamdi Bey’dir.

Hıristiyanlığa ait olduğu anlaşılan taşın Papa’ya hediye edilmesi için Ermeni Katolik Patriği aracılık etmiş, bunun üzerine Müze Müdürlüğünce de bu durum uygun bulunarak bahse konu taşın Padişahın hediyesi olarak takdim edilmesi teklif edilmiştir. Ancak söz konusu taşın padişahın hediyesi olarak Papa’ya verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilerek Müze müdürlüğünün hediyesi olarak verilmesinin daha münasip olacağı değerlendirilmiştir.

Arkeolojik kazı sırasında çıkarılan taşın üzerinde ne yazdığının belirtilmemiş olması büyük eksikliktir. Diğer taraftan bu topraklara ait olan bir tarihi eserin de Papa’ya hediye edilmiş olması düşündürücüdür.  Acaba İslamiyete ait bir eser batılılar tarafından bulunduğunda aynı cömertliği gösterebilirlermi? İslamiyete ait bir çok basılı kaynağı ve eski eserleri türlü yollarla kendi ülkelerine kaçırdıkları bilinmektedir. Durum böyle iken yapılan jest biraz fazla iyimserlik gibi durmaktadır.

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Mustafa Demirel, Melek Uzun ve Rümeysa Odabaş’a çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 146, Gömlek No: 10910, Tarihi: 11 (B) Receb 1310 (29 Ocak 1893), Konusu: Sandıklı civarında çıkarılıp Der-saadet’e gönderilmiş olan mermer taşın Müze-i Hümâyun namına olarak Papa’ya hediye edilmesi ve mezkur taşın gümrükten imrarına mümanaat olunmaması. (Rüsumat, Maarif; 10570)

image003

Maarif Nezaret-i Celilesine

Rüsumat Emanet-i Celilesine

Fi 18 Kanun-i-sâni Sene (1)308 (30 Ocak 1893)

Hıristiyanlığa müteallik olarak sandıklı kurbunda bi’z-zat meydana çıkarub Müze-i Hümâyun Müdiri Atufetlü Hamdi Bey Efendi Hazretleri tarafından Der-saadet’e getirilmiş olan mermer taşı Papa Hazretlerine ihda etmek üzere Ermeni Katolik Patriği Retbetlü Efendi Hazretlerinden istid’a-yı müsaade olunması üzerine bi’l-muhabere mezkûr taşın nam-ı nami-i hazret-i hilâfet-penâhiye olarak ihdası münasib-i mütalaa olduğuna dair varid olan 10 Receb Sene (1)310 (28 Ocak 1893) tarih ve ikiyüzyirmiüç numerolu tezkire-i cevabiye-i devletleri lede’l-arz mezkûr taşın nam-ı hümâyun-ı mülükâneye olarak irsali münasib olamayacağından Müze-i Hümâyun namına olarak ihdası hususu irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-sadır olub Mâbeyn-i Humâyun-ı Baş Mülükâne Baş Kitabet-i Celilesinden ba-tezkire-i hususiye cevaben tebliğ olunmuş olmağla taraf-ı devletlerinden Papa Hazretlerine de Kardinali Rampolli Cenablarına hükm-i irade-i seniyye-i hazret-i padişahiyi meblağ bir mektup yazılarak mezkûr taşın ber-mantuk-ı emr ü ferman-ı hümâyun-ı mülükâne Müze-i Hümâyun namına olarak bu Çaharşanba vapuruyla irsali hususuna himmet buyurulması siyakında tezkire…

II-Çıkarılub Der-saadet’e gönderilmiş olan mermer taşın Müze-i Hümâyun namına olarak Papa Hazretlerine ihdası mukteza-yı irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi buyurulduğundan mezkûr taşın gümrükden imrarına mümanaat edilmemesi siyakında tezkire…

Mukteza-yı irade-i aliyye-i cenâb-ı sadâret-penâhiden bulunduğu taraf-ı vâlâ-yı mektûbîden ifade buyurulmuştur.

image006

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi

Maarif Nezaret-i Celilesine

Devletlü Efendim Hazretleri

Hıristiyanlığa müteallik olarak Sandıklı kazasında bi’z-zat meydana çıkarub Müze-i Hümâyun Müdiri Atufetlü Hamdi Bey Efendi Hazretleri tarafından Der-saadet’e getirilmiş olan mermer taşı Papa Hazreterine ihda (hediye) etmek üzere Ermeni Katolik Patriği Retbetlü Efendi canibinden istid’a-yı müsaade olunması üzerine bi’l-muhabere mezkûr taşın nam-ı nami-i hazret-i hilâfet-penâhiye olarak ihdası münasib-i mütalaa olduğuna dair varid olan 10 Receb Sene (1)310 (28 Ocak 1893) tarih ve ikiyüzyirmiüç numerolu tezkire-i cevabiye-i devletleri lede’l-arz mezkûr taşın nam-ı hümâyun-ı mülükâneye olarak irsali münasib olamayacağından Müze-i Hümâyun namına olarak ihdası hususuna irade-i seniyye-i cenab-ı hilâfet-penâhi şeref-sadır olub Mabeyn-i Hümâyun Baş Kitabet-i Celilesinden ba-tezkire-i hususiye cevaben tebliğ olunmuş olmağla taraf-ı devletlerinden Papa Hazretlerinden bir mektub yazılarak mezkûr taşın ber-mentuk-ı emr ü ferman-ı hümâyun-ı mülükâne müze-i hümâyun namına olarak bu Çaharşanba vapuruyla irsali hususuna himmet buyrulması siyakında tezkire-i seneveri terkim kılındı, efendim.

Fi 11 Recep Sene (1)310 ve fi 17 Kanaun-i-sâni Sene (1)308 (29 Ocak 1893)

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem

Kardinali Rampolli Cenablarına hükm-i irade-i seniyye-i hazret-i padişahiyi meblağca

İmrarı içün muhtasaran rüsumat emaneti celilesine de yazılması irade buyruldu.

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s