1858’DE ERZURUM’DA BİR İP CANBAZI

image001

Bir antreman esnasında 30 metre yüksekden düşerek ölen Fransız ip canbazı Tancrede Melet bir gösterisinde

Öncelikle canbaz konusunda bir açıklama yapmak gerekmektedir. Belgede açıkça canbaz olarak yazılmıştır. Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca sözlüğünde de canbaz olarak yer verilmiş ve açıklamasında da bâz kelimesinin ek almış hali olan bir kelime olarak gösterilmiştir. Anlam olarak da oynatıcı veya oynayan anlamına bağlı olarak ateş-bâz (ateşle oynayan) ve cân-bâz (canı ile oynayan) yani gösteri yaparken canını hice sayan olarak tanımlanmıştır.

Buna karşın TDK canbaz yazımını hatalı olarak göstermiş doğrusunu cambaz olarak vermiştir. Ancak Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca sözluğundeki açıklama daha uygun bulunduğundan okunan Osmanlıca belgenin yazımında belirtildiği şekilde bu kelime canbaz olarak belirtilecektir.

1858 tarihli belgede Fransız bir ip cambazının gösteri yapmak için Erzurum’a geldiği belirtilmektedir. Fakat söz konusu canbazın gösterilerinin sürdüğü günlerde Erzurum’da yağmurlar kesilince halk arasında kuraklığın boş iş olarak görülen bu ip gösterisi nedeniyle olduğu şeklinde söylentiler yayılmıştır. Bu söylentilere bazı ulemalar da destek olunca bahse konu Fransız ip canbazının gösterisinin yasaklanarak Erzurum’dan sürülmesi istenilmiştir.

Ancak yapılan değerlendirmede Fransız ip canbazının sürülmek yerine kendisine nasihat edilmesi yönünde görüş belirtilmiştir. Buna gerekçe olarak da böyle hassas zamanda Fransız canbazın sürülmesinin sakıncalı olacağı ifade edilmiştir. Dikkat edilirse basit bir meselede bile aman sonra iş Fransa hükümetine intikal ederse ne derler veya ne cevap veririz endişesi satır arasına yansımaktadır. Bu da göstermektedir ki Osmanlı dış politikası gücünü kaybetmiştir.

Sultan Abdülmecid dönemine rastlayan olayın dönemi itibarıyla sürecine baktığımızda Osmanlı’nın yoğun dış baskılar nedeniyle 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanını, 18 Şubat 1856’da ise Islahat Fermanını yayınladığını görmekteyiz. Dolayısıyla 28 Eylül 1858’de yaşanan basit bir olayın üstesinden gelmekte bile zorlanılmıştır.

Öte yandan Fransızların canbazlığının da çok eskilere dayandığı anlaşılmaktadır. Vaktiyle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı’dan Kral Şarlken’e karşı yardım isteyen Fransa, güçlendikden sonra Osmanlı’nın da zayıflamasını fırsat bilerek Osmanlıyı zora sokacak her türlü işin içinde yer almıştır. 1827’de Navarin’de İngiliz ve Ruslarla birlik olarak  Osmanlı ve Mısır donanmasını yakmışlardır. Sonraki yıllarda Ermeni olaylarını desteklemiş, Anadolu’nun güneyini işgal ederek, Ermenilerden oluşan birliklerini Adana civarına çıkararak onbinlerce Müslümanın öldürülmesine sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşın’da İngilizlerle birlik olarak Suriye ve Irak cephesini işgal etmiş, İngilizlerle yaptıkları meşhur syces-picot anlaşmasıyla Osmanlı topraklarının gizlice paylaşımını öngörmüşlerdir.

Bir canbaz neleri hatırlattı. Bunlar ipin üzerinde riskli gösteriler yaparken canbaza bak taktiğiyle arka planda neleri kotardılar kimbilir.  Yoksa Fransa nere Erzurum nere… Erzurum’a gelecekte ipin üzerinde yürüyüp Erzurumluları eğlendirecek. Hem de 1858’de yol yok iz yok.

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Zafer Şık, Hüseyin Dağ, Mehmet Kahramanoğlu, Murat Özgüngör ve Süleyman Köse’ye çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun tosun

muratdursuntosun@wordpress.com

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 758, Gömlek No: 66, Tarihi: 19 (S) Safer 1275 (28 Eylül 1858), Konusu: Fransız ip canbazının Erzurum’da oyun ve eğlence sanatı icra etmesinden dolayı yağmur yağmadığını iddia eden şahısların sürülmek yerine nasihat edilmeleri.

image002

Erzurum Valisine

Bazı uygunsuzluğa mebni nefy olunmuş (sürülmüş) olan Menzilci İbrahim Ağa’nın bir gûna ma’lumu olub, olmadığının tahkiki hakkında vuku’bulan iş’ar üzerine Erzurum’da bazı ulemanın yağmur yağmaması Fransız devleti teba’sından misafireten orada bulunan ip canbazının icra-yı lub u san’at etmesinden neşet idiyor denilerek tard u tebidi (uzaklaştırılması ve cezalandırılması) hakkında virilen varakada muharrer (yazılı) Hacı Halil ve Hacı Salih ve Ömer Fazıl Efendiler zaten merkûm ile ihtilat etmekde (karışmakta) ve bazı umura dahi müdahale eylemekde oldukları cihetle birkaçar ay müddetle derun-ı eyaletde (Erzurum içinde) birer mahalle nefy olmaları ifadesine dair tevarüd eden tahrirat-ı behiyyeleri meali ve mezkûr varaka müeddası (varaka meali) malum-ı senâveri olmuşdur. Malum-ı vâlâları olduğu üzere vakt ü zamanın nezaket ve ehemmiyeti münasebetiyle bunların şöylece bir zanniyat üzerine nefy derecelerine kadar gidilmesi pekde muvafık-ı usul-ı hikmet ve hakkaniyet olamayacağından bereket kendüleri celb olunarak icra-yı nasâyih ve tenbihât olunması ve’l-hasıl idare-i memleket hakkında ……(belge eksik).….gönderilen tahrirat ahkâmına tatbik-i hareket buyurulması lazım geleceği beyanıyla cevab-nâme.

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s