ZODOMALI (ÇAKILKAYALI) OSMAN OĞLU HÜSEYİN’İN ROMANYA MACERASI

image001

Daha önce de Zodoma köyünden Bekiroğullarından Hasan oğlu Ahmet’le ilgili olarak yine aynı konuda bir yazı yazmıştım.

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/27/zodomali-cakilkaya-ahmetin-tarihi-dilekcesinin-hatirlattiklari/

Yazıların konusu Zodoma şimdiki adıyla Çakılkaya köyünden çalışmak için Romanya’ya gidilmiş olması ancak bu sırada Birinci Dünya Savaşının çıkması üzerine Romanya’nın da ittifak devletleriyle bir olarak aleyhimize savaşması nedeniyle söz konusu kişilerin mallarına el konularak, yağmalanarak sürgün edilmiş olmalarıdır. Bunun üzerine taraflar Türkiye Cumhuriyeti’ne müracaat ederek zararlarının tazminini talep etmişlerdir.

Bu yazımıza konu belgede de aynı şekilde Zodoma köyünden Osman oğlu Hüseyin’in aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı’na çalışmak için bulunduğu Romanya’da yakalandığı ve malları veya sahip olduğu maddi değerleri elinden alınarak Moldova’ya sürgüne gönderildiği ve bir buçuk sene kadar oralarda kaldığı anlaşılmaktadır.

Zodomalı Hüseyin esaretten kurtulup geri döndüğünde devletin ilgili organlarına müracaat ederek zararının tazminini istemiş ise de kendisine bir evrak kayıt veya takip numarası verilerek yollandığından bahisle dilekçesinin içeriğine ilişkin bir netice alamamıştır. Bu nedenle de söz konusu dilekçeyi vermiştir. Neticesini bilemiyoruz.

İşin bir de Romanya’ya gidiş boyutu bulunmaktadır. Zodoma’dan Romanya’ya çalışmaya gitmek kolay iş değildir. ayrıca insanların ne kadar zaruret içerisinde olduğunu da göstermektedir. Elbette Romanya’nın bir zamanlar Osmanlı toprağı olduğunu da hatırlamak gerekmektedir. 93 Harbiyle birlikte bizden çıkmıştır. Bu nedenle o tarihTe yabancı bir ülkede çalışmak üzere bulunmaktadırlar. Oraya gidişleri ise muhtemelen Giresun üzerinden gemiyle yapılmış olmalıdır.

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Mustafa Demirel, Mehmet Kahramanoğlu ve Cengiz Çelikkol’a çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

muratdursuntosun@wordpress.com

BOA Fon Kodu: HR.İM.. Dosya No: 4, Gömlek No: 13, Tarihi:  09 1923, Konusu: Alucra kazasının Zodasa karyesi ahalisinden Osman oğlu Hüseyin nam şahsın maişetini temin maksadıyla bulunduğu Romanya’da, Romanya Hükümeti’nin Harb-i Umumi’de aleyhimizde harbe girmesi neticesinde iş ve gücünden alıkonulduğunu bildirdiği. (Osm.)

image002

Büyük Millet Meclisi İstanbul Mümessil-i Siyasisi Makam-ı Âlisine

Efendim Hazretleri,

Bendeniz Karahisar-i Şarki dahilinde Alucra kazasının Zodoma karyesi (köyü) ahalisindenim. Harb-i Umumi’de (Birinci Dünya Savaşı’nda) idare ve maişetimizi te’min maksadıyla ticaretde bulunduğumuz Romanya’da tesadür ederek devlet-i mezkûrenin aleyhimizde harbe duhulü neticesinde iş ve gücümüzden alıkonularak yağma ve darb ve ziyanlar yapılarak Moldovya’ya sevk ve tehcir edilmiş birbuçuk sene menfada (sürgün edilen yerde) kalmış bir çok zararlara düçar olmuş idik. Giriftar olduğumuz zarar ve ziyanın asgarisi hesab olunarak 390 lira tahmin edilmiş bu hususda cereyan eden muamelenin sefahat-ı lazımesinden geçerek mezkûr akçenin yedime itası (tarafıma ödenmesi) içün Romanya’dan avdetimi (dönmemi) müteakib takdim ettiğim istid’anın mealinde yedime verilen 111 numerodan başka bir neticeye dest-res olamadığımdan (sonuç alamadığımdan) hükümet-i milliye-i adilemizin (adaletli hükümet maliyemizin) efrad-ı millete atf ettiği ehemmiyet ve himayet-i âlî-cenâbâneye istinaden bu gibi da’vaların zaman-ı ru’yeti (görülme zamanı) hulul etmiş (gelmiş) bulunmasına binaen arz ettiğim numeroda hariciye Komisyon-ı Mahsusunda mevcud olan evrak ve muamelenin cereyan ettirilmesi ve asgari (en az) matlubat-ı mu’ayyene-i mezkûrenin (yağmalanan mallarımın bedelinin) acizilerine itası hususunda emr-i âlilerinin sudurunu istirham eylerim. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fi 8 Ağustos Sene (1)339 (8 Ağustos 1923)

Karahisar-i Şarki’nin Alucra kazasının Mindeval nahiyesinden Zodoma karyesinden Osman oğlu Hüseyin

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s