Hakkımda

murat

Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe’de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı.

27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı.

1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM’de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun’dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu.

İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu.

1998’den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5’inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi’nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006’da emekliye ayrıldı.

Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa),  Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (350 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu’ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer’i Paşa  Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar’da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa), Alucra Gürbulak Köyü  Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) ve Osmanlı Döneminde Alucra’da Kaymakamlıkla İlgili Yaşananlar Sosyal Tarihin İzleri (752 sayfa) isimli basılı 16 kitabı bulunmaktadır.

Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul’da 1 kez  Şebinkarahisar’da 1 kez de Alucra’da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.

YAZILARIN LİSTESİ VE YAYIN TARİHLERİ

1-DÜŞÜNÜRKEN YAZMAK-YAZARKEN DÜŞÜNMEK Yayın Tarihi: 01.01.2012

2-MOĞOL ORDULARININ ANADOLU ŞEBİNKARAHİSAR VE YAKIN ÇEVRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 16.01.2012

3-HATTAT AHMED ŞEMSEDDİN KARAHİSARÎ 19.01.2012

4-KADI BURHANETTİN DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU VE KARAHİSAR-İ ŞARKİYE ETKİLERİ 24.01.2012

5-ERETNA DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU 24.01.2012

6-KARAHİSAR-İ ŞARKİ İLE GİRESUN ARASINDA İNŞA OLUNACAK ŞİMENDÜFER HATTI 11.02.2012

7-YAŞAM DEVAM EDERKEN 18.02.2012

8-MUTAHHARTEN EMİRLİĞİ DÖNEMİNDE ŞEBİNKARAHİSAR VE ALUCRA 19.02.2012

9-HAKKAKLIK NEDİR? 21.02.2012

10-KARAKOYUNLULAR DÖNEMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR 22.02.2012

11-AKKOYUNLULAR DÖNEMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR 24.02.2012

12-VAKIFLAR SEYYİDLER DERVİŞLER VE ALUCRA (GENEL DEĞERLENDİRME) 25.02.2012

13-MENGÜCEKLERİN ŞEBİNKARAHİSAR’IN VE ÇEVRESİNİN TÜRKLEŞMESİNE OLAN KATKISI 25.02.2012

14-SELÇUKLULAR’IN KÖĞONYA (ŞEBİNKARAHİSAR) VE ÇEVRESİNİN TÜRKLEŞMESİNE OLAN KATKISI 27.02.2012

15-KUYUCU MURAD PAŞA ALUCRA’DAN GEÇTİ 27.02.2012

16-DANİŞMENTLİLER TACETTİN OĞULLARI VE HACI EMİRLİ BEYLİĞİ DÖNEMİNDE ŞEBİNKARAHİSAR 27.02.2012

17-EĞRİBEL’İN BERİSİ VE ÖTESİ ŞEBİNKARAHİSAR-GİRESUN 28.02.2012

18-DEĞİŞİK KÂYNAKLARDA ŞEBİNKARAHİSAR VE KALESİ 29.02.2012

19-ÇAĞIRGAN ZAVİYELERİNİN İNCELENMESİ VE ÇAĞIRGAN DEDE (BABA) ZAVİYESİ VAKFI İLE İLGİLİ İKİ YENİ BELGE 04.03.2012

20-ALUCRA KÖYÜNDEN ALUCRA KAZASINA GİDEN SÜREÇTE ÖNE ÇIKANLAR 04.03.2012

21-ŞEYHİ ŞEYRANİ (ÇORUMÎ) HACI MUSTAFA RUMÎ FARUK-İ ŞİRANİ NAMI DİĞER KARA ŞEYH 09.03.2012

22-ŞEBİNKARAHİSAR SANCAĞINI TAHRİP EDEN YANGINLAR NEDENLERİ SONUÇLARI 16.03.2012

23-OSMANLI DÖNEMİNDE ŞEBİNKARAHİSAR VE ALUCRA 03.04.2012

24-ŞEBİNKARAHİSAR VE ALUCRA’DAN NE ORDULAR GEÇTİ 03.04.2012

25-OSMANLI ARŞİV BELGELERİNİ ANLAMAYA ÇALIŞMAK 06.04.2012

26-MEVLİD-İ PEYGAMBERİ VE KUTLU DOĞUM HAFTASI 22.04.2012

27-OSMANLI BELGELERİNDE KARAHİSAR LİVASI KAYIP EŞYA BÜROSU VE ARKASINDAKİ GERÇEKLER 12.05.2012

28-OSMANLI BELGELERİNDE KELKİT NEHRİ VE KIZILIRMAK YOLUYLA TAŞIMACILIK VE ŞİRKET-İ NEHRİYE TEŞEKKÜLÜ 14.05.2012

29-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR -6- 22.05.2012

30-KARAHİSAR-İ ŞARKİ İLE GİRESUN ARASINDA İNŞAA OLUNACAK ŞİMENDÜFER (LOKOMOTİF) HATTI -2- 22.05.2012

31-EŞKÜNE KÖYÜNÜN ANLAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 27.06.2012

32-UZAKLARDAN KOŞARAK GELEN BİR ADAM 05.07.2012

33-ALUCRA İL OLUR MU? 17.08.2012

34-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-13 26.09.2012

35-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR 14 26.09.2012

36-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR 15 26.09.2012

37-PİRİLİ Mİ? PİR – İLİ Mİ? 09.10.2012

38-ÇAĞIRGAN BABA VE ALUCRA FEVZİ ÇAKMAK (ZIHAR) KÖYÜ 19.10.2012

39-1915’DE LİVA MERKEZİ KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN ALINARAK SUŞEHRİ’NE VERİLMEK İSTENMİŞ 22.12.2012

40-KARAHİSAR-İ ŞARKİ LİVASININ SUŞEHRİ KAZASI 1891’DE HÜKÜMET KONAĞI TELGRAFHANE VE MEKTEP İSTEMİŞ 25.12.2012

41-UZUN BİR YOL HİKÂYESİ ORDU-GİRESUN KARAHİSAR YOLU 26.12.2012

42-FATİH SULTAN MEHMET HAN ŞEBİNKARAHİSAR’I BİR BAŞKA SEVİYORDU 01.01.2013

43-31 MART VAKASI VE BEYAZIT DERSİAMI KARAHİSAR’LI RÂSİM EFENDİ 09.01.2013

44-ALUCRA SAHİLİNDE GÖRÜLEN SAVAŞ GEMİLERİ ! 09.01.2013

45-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-18 18.01.2013

46-KARAHİSAR İLE GİRESUN ARASINDA İNŞAASI DÜŞÜNÜLMÜŞ ŞİMENDÜFER HATTI -3- 20.01.2013

47-MEKKE MEDİNE VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ 23.01.2013

48-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-19 25.01.2013

49-SUŞEHRİ KAZASININ EZBİDER KÖYÜNÜN MERKEZ İTTİHAZ EDİLEREK KAZA YAPILMASI TALEBİ 25.01.2013

50-ALUCRA’DA HEP HAYAL ETMEK Mİ YOKSA MÜMKÜN OLANI YAPMAK MI 05.02.2013

51-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-20 ALUCRA GELVARİS’DE BİR SİPAHİ EĞİTİM MERKEZİ 07.02.2013

52-ALUCRA TARİHİN’DEN SAYFALAR-21- ALUCRA-ZIHAR-ŞİRAN-GELVARİS 08.02.2013

53-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-22 MİNDEVAL (ÇAMOLUK) 1.Yazı 11.02.2013

54-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-23 MİNDEVAL (ÇAMOLUK) 2.Yazı 13.02.2013

55-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-24 MİNDEVAL (ÇAMOLUK) 3.Yazı 13.02.2013

56-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-25 MİNDEVAL (ÇAMOLUK) 4.Yazı 13.02.2013

57-KARAHİSAR’IN TARİHİ KÖPRÜLERİ 14.02.2013

58-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE BİR İNGİLİZ AMİRALİ 16.02.2013

59-OSMANLI DÖNEMİNDE ALUCRA’NIN BAĞLI OLDUĞU İDARE MERKEZLERİ 16.02.2013

60-DULKADİROĞULLARI İLE ALUCRA ARASINDA BİR İLİŞKİ OLABİLİR Mİ? 16.02.2013

61-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-26 21.02.2013

62-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-27 21.02.2013

63-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-28 22.02.2013

64-ALUCRA’DA TELGRAFHANEDEN SÜRÜCÜ POSTASINA 24.02.2013

65-TERSİNDEN OKUMAK-TERSİNDEN ANLAMAK 25.02.2013

66-UZAĞI YAKIN ETMEK 26.02.2013

67-DUYMAK GÖRMEK KONUŞMAK ANLAMAK 26.02.2013

68-SESLE GELEN YOK OLUŞ VE ARDINDAKİ GERÇEKLER 27.02.2013

69-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-29 27.02.2013

70-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-30 27.02.2013

71-ŞEHZADE BAYEZİD’DE KARAHİSAR VE ALUCRA’DAN GEÇMİŞ 28.02.2013

72-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-31 03.03.2013

73-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-32 03.03.2013

74-ALUCRA ÇAKMANUS KÖYÜ TIMARI 04.03.2013

75-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-33 07.03.2013

76-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-34 10.03.2013

77-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-35 11.03.2013

78-KASIMPAŞA-BÜYÜKDERE TÜNEL GEÇİSİ 12.03.2013

79-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE EŞKİYALIK VE EŞKÜNELİ KADİR 16.03.2013

80-ALUCRA TARİHİ VE DULKADİRLİ ALUCRA İLİŞKİSİ 17.03.2013

81-ARNAVUTLUK İSYANININ DETAYLARI SUŞEHRİ’NDE KONUŞULMUŞ 17.03.2013

82-19. YÜZYILIN SONUNDA KOYULHİSAR’IN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU 22.03.2013

83-19. YÜZYILIN SONUNDA SUŞEHRİ’NİN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU 23.03.2013

84-19. YÜZYILIN SONUNDA ALUCRA’NIN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU 25.03.2013

85-ALUCRA’NIN ERZURUM VE TRABZON’DA GÖRÜLEN YAYLA DAVASI 29.03.2013

86-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-36 30.03.2013

87-19.YÜZYILDA GİRESUN İSKELESİNİN YAPIMINA DAİR 03.04.2013

88-KÂĞITHANE VE ŞİMENDÜFER HATTI İLE İLGİLİ OSMANLI BELGELERİNDEKİ ANILARIN YORUMLANMASI 09.04.2013

89-BU GİRESUN BAKŞA GİRESUN 09.04.2013

90-19. YÜZYILIN SONUNDA DERSAADET’TE YAŞANAN ZAHİRE KITLIĞI VE ALINAN TEDBİRLER 11.04.2013

91-93 HARBİ (1877-1878) SONRASI RUSYA’NIN TAVRI VE DEVLET-İ ALİYYE 14.04.2013

92-MÜBADELE DENİNCE 14.04.2013

93-BİR HATT-I HÜMAYUNDA 1828-1829 OSMANLI-RUSYA SAVAŞININ İZLERİ 16.04.2013

94-OSMANLI’DAKİ DEFİNE MERAKINA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR BELGE 21.04.2013

95-ALUCRA’NIN ÇAĞIRGAN VELİLERİ ÇAĞIRGAN BABA VE SEYYİD MAHMUT ÇAĞIRGAN 23.04.2013

96-TEHCİRDEN ÖNCE ERMENİLERİN ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDEN GÖÇLERİ VE ERMENİ PLANLARI HAKKINDA İKİ FARKLI BELGE 23.04.2013

97-KELKİT NEHRİ VE KIZILIRMAK YOLUYLA TAŞIMACILIK 26.04.2013

98-19. YÜZYILIN SONUNDA YUNANİSTAN’IN PLANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 28.04.2013

99-ÇALIŞMALARIM 02.05.2013

100-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-37 03.05.2013

101-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-38 09.05.2013

102-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI HAMİDİYE KAZASI YASDURA KÖYÜ YANGINI 20.05.2013

103-TARİHTE KARAHİSAR-İ ŞARKİ YANGINLARI VE SONRASINDA YAŞANANLAR 20.05.2013

104-ALUCRA’DA BİR HAYTAOĞLU VE HAYTAOĞULLARI 07.06.2013

105-KONYA GEZİSİ NOTLARI 07.06.2013

106-ŞEBİNKARAHİSAR’I YIKAN DEPREMLER 12.06.2013

107-ALUCRA TOPÇAM MESİRE YERİ HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR 14.06.2013

108-TARİHTE SUŞEHRİ HÜKÜMET KONAĞI YANGINI 15.06.2013

109-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ECZAHÂNE VE ECZACILIK 28.06.2013

110-MİNDEVAL ZAĞPA KÖYÜ BEKTAŞ BEY CAMİSİ VE BEKTAŞ BEY 01.07.2013

111-KARAİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞINDA FAİZCİLİK VE HALKIN DURUMU 03.07.2013

112-MEZMEK (İĞDECİK) KÖYÜNÜN SOSYAL TARİHİ VE KUZKAYA MAHALLESİ CAMİİ 07.07.2013

113-PARAK (BABAPINAR) KÖYÜNÜN SOSYAL TARİHİ VE CAMİSİ 07.07.2013

114-ALUCRA KEMALLI MAHALLESİ (KÖYÜ) VE CAMİSİ 09.07.2013

115-TARİHTE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE KADIN HAPİSHANESİ VE ARDINDAKİ GERÇEKLER 27.07.2013

116-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE EKMEKSİZLİKTEN AÇ KALANLARIN HİKÂYESİ 08.08.2013

117-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI BARUTHANESİNİN İNŞASINA DAİR TEFERRUAT 09.09.2013

118-1828-1829 RUS SAVAŞINDA OSMANLI PAŞALARININ DURUMU VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN KONUMUNA İLİŞKİN BİR BELGE 16.09.2013

119-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞINDA ÇİFTLİK SATIŞI 16.09.2013

120-KARAHİSAR-İ ŞARKİ HUDUDU VE KARAKOLHANE İNŞASI 16.09.2013

121-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE SÜVARİLER İÇİN AHIR VE SAMANLIK İNŞASI 17.09.2013

122-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-39 22.09.2013

123-OSMANLI-RUS SAVAŞLARINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN ÖNEMİ 24.09.2013

124-ZODOMA’LI (ÇAKILKAYA) AHMET’İN TARİHİ DİLEKÇESİNİN HATIRLATTIKLARI 27.09.2013

125-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI SUŞEHRİ KAZASINDA BEHLÜL DÂNÂ KUDDUSE SIRRIH HAZRETLERİNİN İZİNİ SÜRMEK 29.09.2013

126-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-40

127-HZ. PEYGAMBERE HÜRMET VE BAZI SEYYİDLERİN ANADOLU’YA GELMESİYLE İLGİLİ OSMANLICA BELGELER 03.10.2013

128-ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-41 06.10.2013

129-TRABZON VALİSİ OSMAN PAŞA’NIN BELGELERİNDE KARADENİZ’DEN DERSAADET’E ASKER SEVKİYATINA BİR ÖRNEK 11.10.2013

130-ALUCRALI EŞKİYA (EŞİRRA) ÇAVUŞOĞLU’NUN MARİFETLERİ 11.10.2013

131-ALUCRA RÜŞDİYE-İ İBTİDAİYESİ HAT (GÜZEL YAZI) MUALLİMİ ALİ EFENDİ 13.10.2013

132-ALUCRA KAZASI TEŞTİK NAHİYESİ İBTİDAİYE MEKTEBİNE YAPILAN MUALLİM ATAMASINA DAİR BELGELER 14.10.2013

133-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN TAMZARALI YETİMLERİ 15.10.2013

134-KARAHİSAR HANEDANINDAN HOCA AHMED SABRİ 15.10.2013

135-KARAHİSAR-İ ŞARKİ TOKADİ BAHÇELERİ 15.10.2013

136-KARAHİSAR VOYVODASI NUMAN AĞA’NIN HALKA ZULMÜ 18.10.2013

137-TRABZON VALİSİ HAFIZ ALİ PAŞA’NIN KARAHİSAR’DA KIŞLAMASI 20.10.2013

138-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ ŞIH HASAN 26.10.2013

139-TARİHTEN SAYFALAR GİRESUN KAZA MERKEZİNİN ORDU’YA NAKLİ GİRİŞİMİ 27.10.2013

140-ALUCRA’NIN MESUDİYE MAHALLESİNE RUM KİLİSESİ YAPILMAK İSTENİLMİŞ 31.10.2013

141-KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA DUALAR 05.11.2013

142-1858’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE RÜŞVETE VERİLEN CEZA 05.11.2013

143-KARAHİSAR-İ ŞARKİ NAİBİ MEHMET NURİ EFENDİ 05.11.2013

144-TAMZARALI AGOP’UN 1859’DA ALUCRA A’ŞAR HÂSILATINI ALIP KAÇMASI 08.11.2013

145-ÇAMOLUK (MİNDEVAL) DULUNDAS ÖMER EFENDİ CAMİ-İ ŞERİFİ 10.11.2013

146-TARİHTEN SAYFALAR ORDU VE GİRESUN’UN LİVAYA TAHVİLİ HAKKINDA YAZIŞMALAR 11.11.2013

147-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI SUŞEHRİ KAZASINDA BEHLÜL DÂNÂ KUDDUSE SIRRIH HAZRETLERİNİN İZİNİ SÜRMEK-2 15.11.2013

148-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN NUMUNEHÂNE-İ OSMANÎ’YE TEŞHİR İÇİN EŞYA GÖNDERİLMESİ 16.11.2013

149-ALUCRA KAYMAKAMI NURİ BEY’İN VE ALUCRA NAİBİ RIZA EFENDİ’NİN DURUMLARI İLE ALISIZ KÖYÜNÜN AKÎBETİ 17.11.2013

150-TARİHTEN SAYFALAR GİRESUN KARAHİSAR POSTASININ BAŞINA GELENLER VE ALUCRA İLE KARAHİSAR ARASINDA GERÇEKLEŞEN GASP 17.11.2013

151-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞINDAKİ DUT AĞAÇLARININ HİKÂYESİ 19.11.2013

152-OSMANLIDA NAKŞİBENDİ ŞEYHİNE GÖSTERİLEN HÜRMET 19.11.2013

153-MİNDEVAL (ÇAMOLUK) FOL VE KARABUL ZAVİYE VAKIFLARI 20.11.2013

154-KARAHİSAR-İ ŞARKİ HANEDANINDAN MEHMED SAİB EFENDİNİN TALTİFİ 24.11.2013

155-KARAHİSA-İ ŞARKİ SAKİNİ KADİRİ TARİKATINDAN SAKA MEHMED BABA 24.11.2013

156-ŞARK-İ KARAHİSAR’LI SADRAZAM SEYYİD HASAN PAŞA 24.11.2013

157-KARAHİSAR-İ ŞARKİ TAMZARA RUM MEKTEBİ 26.11.2013

158-KARAHİSAR-İ ŞARKİ BAYRAMLU KAZASI ELMAÇUKURU KARYESİ CAMİİ 27.11.2013

159-KUMAN-KIPÇAKLAR VE GİRESUN-SİVAS HATTI 28.11.2013

160-KELKİT VADİSİNE BİR İL LAZIM MI ? 29.11.2013

161-OSMANLI MENZİL YOLLARI VE KARAHİSAR-ALUCRA GÜZERGÂHI 30.11.2013

162-ALUCRALI KOCA İBRAHİM HOCA HAZRETLERİ 30.11.2013

163-ALUCRA DOĞUMLU MAHSENLİ ALİ EFENDİ HAZRETLERİ 01.12.2013

164-KARAHİSAR-İ ŞARKİ MUTASARRIF MUAVİNİ NİKOLAKİ EFENDİNİN TALTİFİ 04.12.2013

165-KARAHİSAR GAZETESİ 05.12.2013

166-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE İLK ERMENİ İSYANI 06.12.2013

167-1860’DA GİRESUN İLE KARAHİSAR ARASINDA YOLCULARIN SOYULMASI 07.12.2013

168-TARİHDE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN ASKER SEVKİ 07.12.2013

169-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE A’ŞAR’A DAİR HİKÂYELER 08.12.2013

170-ALUCRA’DA GELECEĞE KAZANDIRILAN TARİHİ DEĞERLER 10.12.2013

171-KARAHİSAR’DA KIŞLAYAN ORDU VE HALKIN SIKINTI ÇEKMESİ 12.12.2013

172-ALUCRA’NIN ZIHAR KÖYÜNDE BULUNAN CAMİYE 1820’DE YAPILAN İMAM ATAMASI 12.12.2013

173-KARAHİSAR’DA KIŞLA MAHALLESİ ÖMER AĞA MESCİDİ’NE 1835’DE CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI 13.12.2013

174-TARİHTE AVUTMUŞ MAHALLESİNDE YAŞANMIŞ HÜZÜN 14.12.2013

175-ZAĞPA KÖYÜNE AİT 1844 TARİHLİ BİR BEKTAŞ BEY HİKÂYESİ 14.12.2013

176-KARAHİSAR-İ ŞARKİ TAMZARA’DA YAŞANAN ERMENİ OLAYLARI 16.12.2013

177-1862’DE TRABZON’DAN SİVAS’A GÖNDERİLEN MUHACİRLERE DAİR 17.12.2013

178-TARİHTEN SAYFALAR GÜMÜŞHANELİ SALİH BABA 17.12.2013

179-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE İPEKÇİLİĞİN İZLERİ 18.12.2013

180-KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ HATTAT MEHMED ZÜHDİ ZEKİ EFENDİ 28.12.2013

181-TARİHTE KARADENİZ ŞİMENDÜFER HATTI Karahisar-i Şarki-Giresun 29.12.2013

182-DEDİM-BUYURDU! -1- 01.01.2014

183-DEDİM-BUYURDU! -2- 01.01.2014

184-DEDİM-BUYURDU! -3- 01.01.2014

185-DEDİM-BUYURDU! -4- 01.01.2014

186-SİVAS’DA İMZASI OLAN VALİ HALİL RIFAT PAŞA 02.01.2014

187-TARİHTEN SAYFALAR CANİK SANCAĞININ ÜÇÜZLERİ 02.01.2014

188-TARİHTEN SAYFALAR NEDİR BU KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN YANGINLARDAN ÇEKTİĞİ TAMZARA YANGINI 04.01.2014

189-ALUCRA KAYMAKAMI AHMED NACİ BEĞ VE HASAN TAYYİB EFENDİYE DAİR ANEKDOTLAR 05.01.2014

190-ALUCRA’DA ÇEÇENZADE BİR KAYMAKAM MUSTAFA SABRİ BEY 05.01.2014

191-ALUCRA MÜDÜRÜ ÇEÇENZADE EMRULLAH BEY 08.01.2014

192-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI GEVEZİD NAHİYESİ ELNE KARYESİ BEKTAŞ CAMİİ 08.01.2014

193-YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASININ TRABZON VİLAYETİNDEKİ YANSIMASI 08.01.2014

194-KARAHİSAR-İ ŞARKİ YAKUP BEY DERBENTİ SORTUNALI KÖYÜ CAMİ 09.01.2014

195-KARAHİSAR-İ ŞARKİ YAKUP BEY DERBENDİ BOLU KARYESİ CAMİ 10.01.2014

196-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MİLAS KAZASI LOGOS KARYESİ CAMİİ 10.01.2014

197-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MAHMUT PAŞA CAMİ VE VAKFİYESİ OLAN AKŞEHİRABÂD NAHİYESİ AHURCUK KARYESİ HASILATI 11.01.2014

198-EMİRGAN’DA YERLEŞİK ŞARKİ KARAHİSARLI MEHMET EFENDİ 12.01.2014

199-KARAHİSAR-İ ŞARKİ KASABASI JANDARMA SÜVARİ KOĞUŞU 13.01.2014

200-KARAHİSAR-İ ŞARKİ HAMZA PAŞA CAMİİ 14.01.2014

201-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI GEVEZİD NAHİYESİ KINIK BÂLÂ KARYESİ HÜSEYİN AĞA CAMİİ 14.01.2014

202-OSMANLI’DA SİVAS EYÂLETİNDE KÖLELİĞİN İZLERİ 17.01.2014

203-KARAHİSAR SANCAĞI ÇÖLÂBÂD KAZASI KINIK KÖYÜ MUSA BEY CAMİİ 17.01.2014

204-KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ OVALI HACI BEY 19.01.2014

205-İNATÇILIK VE KARARLILIK 21.01.2014

206-KARAHİSAR-İ ŞARKİ YILTARİÇ KARYESİ İMANLI KÖPRÜSÜ 21.01.2014

207-KARAHİSAR-İ ŞARKİDE KADİRİ ŞEYHİ RECEB EFENDİ 24.01.2014

208-1520-1570 YILLARI TAHRİR DEFTERİ KAYITLARINA GÖRE ALUCRA KÖYLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU 24.01.2014

209-1530 YILINDA ALUCRA 25.01.2014

210-UZAK GEÇMİŞTE ALUCRA’DA KULLANILAN İSİMLERLE İLGİLİ BİR ANALİZ 26.01.2014

211-1852 TARİHİNDE ŞARKİ KARAHİSAR VE ALUCRA’NIN VAKIFLARI 26.01.2014

212-ALUCRA’NIN GÜLÜ 26.01.2014

213-ALUCRA KENT MÜZESİ 26.01.2014

214-ALUCRA’NIN KAYIP VAKIFLARI 27.01.2014

215-ÇANAKKALE’DE ŞEHİT DÜŞEN ALUCRALILAR 29.01.2014

216-SALNAMELERDE (YILLIKLARDA) ALUCRA 29.01.2014

217-ALUCRA’NIN KAMIŞLI KÖYÜNDE GARİP KALMIŞ BİR ŞEHİTLİK 30.01.2014

218-GEÇMİŞTE ALUCRA’NIN ZOR GÜNLERİ VE BİR MEZAR TAŞININ ANLATTIKLARI 31.01.2014

219-DEĞİRMENİN SUYUNU DAĞDAN AŞIRMIŞLAR 31.01.2014

220-OSMANLI MENZİLLERİ VE ALUCRA’NIN TARİH KOKAN YOLLARI 31.01.2014

221-ALUCRA’DA KAHT (KITLIK) NEDENİYLE YAŞANAN ZOR GÜNLER 01.02.2014

222-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI AKŞEHİRABAD NAHİYESİ BULUT KARYESİ 01.02.2014

223-ALUCRA MAYIS YEDİSİ ZİL PANAYIRI 02.02.2014

224-FARKIN FARKINA VARMAK 03.02.2014

225-KONUŞMAK VE İLETİŞİM 03.02.2014

226-DÜŞÜNÜRKEN YAZMAK-YAZARKEN DÜŞÜNMEK 03.02.2014

227-ALUCRA MEZMEK KARYESİ (İĞDECİK KÖYÜ) VAKIF CAMÎ BERÂTI 04.02.2014

228-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN SiVAS’TAN AYRILARAK TRABZON’A BAĞLANMA İSTEĞİ 04.02.2014

229-ALUCRA HACI HASAN (GELVARİS) KÖYÜNÜN HİKÂYESİ 04.02.2014

230-ALUCRA’DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR MESLEK 04.02.2014

231-GÜNÜ GÜNÜ NE GÜNÜ ! 04.02.2014

232-OSMANLI VE CUMHURİYET BELGELERİNDE GİRESUN VE ŞEBİNKARAHİSAR’IN MADEN POTANSİYELİ 04.02.2014

233-ALUCRA’DA ASKERİ HASTANE YANGINI 04.02.2014

234-16. YÜZYILDA MİNDEVAL NAHİYESİNE TABÎ KÖYLERİN NÜFUS VE ZİRAİ DURUMLARI 05.02.2014

235-ALUCRA’YA DAİR BİLGİLER 05.02.2014

236-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE GERÇEKLEŞMİŞ DEPREMLERE DAİR BİR BELGE 08.02.2014

237-AKIL VE HİDAYET 08.02.2014

238-I. DÜNYA SAVAŞINDA (KAFKAS CEPHESİ) ALUCRA’NIN DURUMU 08.02.2014

239-CİDDE’DE BİR DALGIÇ BAŞI ŞEBİNKARAHİSARLI HASAN AĞA 08.02.2014

240-1916’DA SUŞEHRİ’NİN SUŞAR MEVKİİNE DÜŞEN UÇAK 09.02.2014

241-ALUCRA’DA CECELİ AŞİRETİNİN İZLERİ 10.02.2014

242-KARAHİSAR-İ ŞARKİ VE ALUCRA’NIN ÇERKES VE NOGAY TATARI MİSAFİRLERİ 13.02.2014

243-OKUMANIN ÖNEMİ 15.02.2014

244-GÜZEL KONUŞMANIN ÖNEMİ VE İLETİŞİMDE BAŞARI 15.02.2014

245-TARİH BİLİNCİ VE TARİHİ ESERLERE SAHİP ÇIKMAK 15.02.2014

246-BİR MEKTUP ZARFININ HİKÂYESİ 15.02.2014

247-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE BULUNAN BAHÇELER MESCİDİNİN 1834’DE ÇAMİYE ÇEVRİLMESİ 15.02.2014

248-ALUCRA DEMİRÖZÜ KÖYÜNDEN BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KURULAN BİR ZAMAN KÖPRÜSÜ MÜFTÜ DURSUN EFENDİ NAMI DİĞER DÂNÂMOLLA 16.02.2014

249-ALUCRA DEMİRÖZÜ KÖYÜNDEN BİR NOSTALJİ GEÇTİ 16.02.2014

250-1864 YILINA AİT GİRESUN SANCAĞINDA EVLİLİK KAYITLARINA DAİR BİR BELGE 16.02.2014

251-KARAHİSAR-İ ŞARKİ VE CİVARINDAN DONANMAYA GİDEN ASKERLER 16.02.2014

252-YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞINDAKİ TİCARETE DAİR BELGELER 17.02.2014

253-KUBAN VE KAFKASYA’DAN GELEN MUHACİRLERİN SİVAS VE ELAZIĞ’DA İSKÂNI 18.02.2014

254-ÇERKES GÖÇLERİ VE CARİYELERİN DURUMU ÜZERİNE İKİ BELGE 18.02.2014

255-SİVAS’DA İSKÂN EDİLEN ÇEÇEN MUHACİRLERİ 18.02.2014

256-1916’DA SUŞEHRİNİ ZİYARET EDEN BAŞKUMANDAN VEKİLİ 19.02.2014

257- ŞABSIĞ KABİLESİNİN 1865’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN EMLAK KAZASINDA İSKÂNI 19.02.2014

258- DAĞISTAN MUHACİRLERİN 1901’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN YILTARİÇ KARYESİNDE İSKÂNLARI 19.02.2014

259- KARADENİZ BÖLGESİNDE I. DÜNYA SAVAŞI HAZIRLIKLARI 20.02.2014

260- GİRESUN HANEDANINDAN KARA İBRAHİM-ZÂDE SÜLEYMAN BEY 20.02.2014

261- SADRAZAM (SİVAS VALİSİ) HALİL RIFAT PAŞA’NIN VEFATIYLA İLGİLİ BELGELER-BİLGİLER 21.02.2014

262- KARAHİSAR-İ ŞARKİ MUHLİSİ CAMİİ ŞERİFİ 22.02.2014

263- KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAZASI GEVEZİD NAHİYESİ SUHANI KÖYÜ ALİ MECNUN ZAVİYESİ VAKFI 22.02.2014

264- OSMANLI SULTANLARI VE DÖNEMLERİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR 23.02.2014

265- YAVUZ SULTAN SELİM’İN HAYATINDAN KESİTLER 23.02.2014

266- CEM SULTAN’IN TALİHİ VE/VEYA TALİHSİZLİĞİ 23.02.2014

267- KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN OSMANLI DÖNEMİNDE BAĞLI OLDUĞU İDARE MERKEZLERİ 23.02.2014

268- YÜZ YILLIK RÜYA ALUCRA İKİZLER TEPESİ KAZISI 24.02.2014

269- 1861’DE ORDU VE GİRESUN’DA İKİ AYRI KAYMAKAMLIK KURULMASI İSTEĞİ 24.02.2014

270- HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU? 26.02.2014

271- GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERLE İLGİLİ KUR’AN- KERİM’DEKİ UYARILAR 26.02.2014

272- ÇOCUK GELİŞİMİNDE SEVGİNİN VE İLGİNİN ÖNEMİ 26.02.2014

273- ÇEVRESEL GELECEK GELDİĞİ ZAMAN HAZIR MIYIZ 26.02.2014

274- 17.YÜZYILIN BAŞINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAZALARINDA EŞKIYALIK 26.02.2014

275- KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MİNDEVAL KAZASI ROTAM KÖYLÜLERİNİN MÜLTEZİMLERDEN ŞİKÂYETİ 26.02.2014

276- KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI AKŞEHİR KAZASI AHURCUK NAHİYESİ MİHMÂN KATİB MALİKÂNESİ VAKFI 27.02.2014

277-GİRESUN’DA MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN İLİŞKİLERİNE DAİR BİR BELGE 27.02.2014

278-KARAHİSAR-İ ŞARKİ GÜZEL KEBİR KARYESİ (SUŞEHRİ BÜYÜK GÜZEL KÖYÜ) FATİH SULTAN MEHMED HAN CAMİİ 28.02.2014

279-KARAHİSAR-İ ŞARKİ FATİH CAMİİ DERSİAMI ABDÜNNEBÎ EFENDİ 01.03.2014

280-MİNDEVAL NAHİYESİ HÜKÜMET KONAĞINA DAİR 01.03.2014

281-1923-1933 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN İÇ SİYASETİNDEKİ GELİŞMELER 02.03.2014

282-KARAHİSAR-İ ŞARKİ GÜZEL KEBİR KARYESİ (SUŞEHRİ BÜYÜK GÜZEL KÖYÜ) FATİH SULTAN MEHMET HÂN VAKFI 02.03.2014

283-SADRAZAM (SİVAS VE İZMİR VALİSİ) HALİL RIFAT PAŞA’NIN BULUNDUĞU GÖREVLER 03.03.2014

284-1864 TARİHİNDE GİRESUN’DA EVLİLİKLERİN TEŞVİKİ VE SAĞLANAN BAŞARI 05.03.2014

285-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA KAFKAS ORDU KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ALUCRA’NIN ZUN KÖYÜNDE İNŞA EDİLEN CİHAD VE ZAFER MEKTEPLERİ 06.03.2014

286-BALIKESİR’DE GİRESUN HINIS’DA ALUCRA 06.03.2014

287-BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ? 07.03.2014

288-ÇAKRAK TOHUMLUK EMEKSEN 07.03.2014

289-DENETİMİN ÖNEMİ 07.03.2014

290-ÇALIŞILAN ORTAMIN İŞ VERİMLİLİĞİNE KATKISI 07.03.2014

291-BİTKİLERDEN GELEN-GİDEN SAĞLIK 07.03.2014

292-EĞRİBEL’DEN KURTBELİ’NE ÇİLELERDEN ÇİLE BEĞEN 07.03.2014

293-KIRIM VE ÇERKES MUHACİRLERİ 07.03.2014

294-AHLAK VE AHLAKIN SİRAYETİ 08.03.2014

295-BAŞKALARINI SIK SIK AFFEDİNİZ FAKAT KENDİNİZİ ASLA !.. 08.03.2014

296-GÖRÜNEN KÖY … 08.03.2014

297-HASET VE SONRASI 08.03.2014

298-HAYALLERİN DERİNLİĞİ 08.03.2014

299-HEYECANINIZ VAR MI? 08.03.2014

300-İLETİŞİMDE BAŞARI KRİTERLERİ 08.03.2014

301-İSTİŞARE VE MÜZAKERENİN ÖNEMİ 08.03.2014

302-OSMANLI BELGELERİNDE KARAHİSAR-İ ŞARKİ LİVASI KAYIP EŞYA BÜROSU VE ARKASINDAKİ GERÇEKLER 08.03.2014

303-ALUCRA SAHİLİNDE GÖRÜLEN SAVAŞ GEMİLERİ 09.03.2014

304-SALNAMELERDE ALUCRA-2 09.03.2014

305-TRABZON SABIK VALİSİ TAYYAR PAŞA’NIN GÖREV TALEBİ 09.03.2014

306-TATAR VE ÇERKES MUHACİRLERİ İÇİN SOFYA’DA OKUL VE CAMİ YAPILMASI 09.03.2014

307-MÜBADELE VE ALUCRA 10.03.2014

308-VAKIF’A VÂKIF OLMAK 10.03.2014

309-MİSALLERLE ANLATIM 11.03.2014

310-NE KADAR UZAĞI GÖREBİLİYORSUNUZ? 11.03.2014

311-LAKAPLARIN DİLİ 11.03.2014

312-POZİTİF DÜŞÜNCENİN İNSAN YAŞAMINA KATKISI 11.03.2014

313-ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR 11.03.2014

314-ÖLÇÜMÜZ YOKSA DAVAMIZ DA YOKTUR!.. 11.03.2014

315-VERA HALİNE SAHİP OLMAK 11.03.2014

316-KIRIM’A DAİR 11.03.2014

317-TRABZON VALİSİ HACI HASAN PAŞA VE ŞATIROĞLU OLAYI 13.03.2014

318-HALİFE EL-KAİM Bİ-EMRİLLAH VE ALUCRA’NIN EŞKÜNE KÖYÜ 14.03.2014

319-ALUCRA’NIN ÇAKRAK KÖYÜYLE İLGİLİ BELGELER 14.03.2014

320-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-3 20.03.2014

321-ÇALDIRAN SAVAŞI VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ 20.03.2014

322-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-4 21.03.2014

323-ZAMANA DEDİĞİN NEDİR Kİ! 22.03.2014

324-ZAMAN ÖLDÜRMEK 22.03.2014

325-ZAMANIN KIYMETİNİ BİLMEK 22.03.2014

326-TEVAZU SAHİBİ OLABİLMENİN ÖNEMİ 22.03.2014

327-SÖZ GÜMÜŞ İSE SÜKÛT ALTIN MIDIR? 22.03.2014

328-SILA-İ RAHİM 22.03.2014

329-KELKİT VADİSİNE BİR İL LAZIM MI ? 23.03.2014

330-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-5 25.03.2014

331-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAK BEYİ ŞEHZADE SÜLEYMAN 26.03.2014

332-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-6 27.03.2014

333-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-7 27.03.2014

334-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-8 27.03.2014

335-SUŞEHRİ VE KOYULHİSAR’DA 1939 DEPREMİNİN ETKİLERİ 28.03.2014

336-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-9 28.03.2014

337-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-10 29.03.2014

338-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-11 29.03.2014

339-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-12 30.03.2014

340-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI-13 31.03.2014

341-ÇEÇEN UMERASINDAN CAFERHANZADE İBRAHİM BEY’İN SADARET’E MEKTUBU 31.03.2014

342-TRABZON VALİSİ ÇEÇEN-ZADE HASAN PAŞA’NIN MEMLEKETİ OLAN ŞARKİ KARAHİSAR’I ZİYARETİ 31.03.2014

343-RUSYA’NIN BAYBURT’U İŞGALİNİN İZLERİ VE ÇEÇENZADE HASAN PAŞA 31.03.2014

344-OSMANLI’DA ÖRNEK BİR ARAZİ DAVASI 01.04.2014

345-CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA DÜĞÜNLERDE İSRAFIN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN’UN UYGULANMASI 01.04.2014

346-TRABZON EŞRAFINDAN HACI SALİHZADE ALİ AĞA’NIN TALTİFİ 01.04.2014

347-İSTANBUL HACI HASAN AĞA CAMİİNE İMAM HATİP ATANMASI 01.04.2014

348-TRABZON MÜTESELLİMİ ÇEÇENZADE BEKTAŞ BEY’İN SADARET’E YAZISI 02.04.2014

349-ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN RÜTBE-İ VEZARETLE KARS MUHAFIZLIĞI’NA ATANMASI 02.04.2014

350-ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’YA TRABZON EYALETİNİN TEVCİHİ 02.04.2014

351- (DOĞU) BAYEZİD’İN ABBAS MİRZA KUVVETLERİNCE ZABTI VE ERZURUM’A RİCAT 02.04.2014

352-ERZURUM’UN RUSLARA TESLİM OLMASI VE RUSLARIN TRABZON’A YÜRÜME FİKİRLERİ 02.04.2014

353-TRABZON VALİSİ VE ANAPA MUHAFIZI ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN KAFKAS KABİLELERİNE İSLAMI TEBLİĞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 02.04.2014

354-ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN ABAZA VE ÇERKES KABİLELERİ İLE İLİŞKİLERİ 03.04.2014

355-ÇEÇENZADE HASAN PAŞA’NIN TRABZON’A İLK GELİŞİ 03.04.2014

356-TRABZON VALİSİ ÇEÇENZADE HASAN PAŞA VE KALCIZADE OSMAN BEY 04.04.2014

357-TRABZON VALİSİ ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA ANAPA VE FAŞ MUHAFIZLIĞI 04.04.2014

358-KURTULUŞ SAVAŞINDA KAFKAS CEPHESİ NEDENİYLE ALUCRALININ ÇEKTİĞİ SIKINTILAR 05.04.2014

359-ATATÜRK’ÜN GİRESUN ZİYARETİNİN İZLERİ 05.04.2014

360-1920’DE GİRESUN SANCAĞININ TEŞKİLİ 06.04.2014

361-6.7.1929 TARİHLİ ŞEBİNKARAHİSAR RAPORU 08.04.2014

362-1.DÜNYA SAVAŞINDA SUŞEHRİ’NİN DÂR’ÜL HAREKÂT İTTİHAZ EDİLMESİ 08.04.2014

363-1968 TARİHLİ GİRESUN İLÇELERİNİN İHTİYAÇLARI RAPORU 08.04.2014

364-GÜMRÜK EMİNİ HASAN AĞA’NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI 09.04.2014

365-SİLAHŞORAN-I HASSA HASAN AĞA’NIN 1796 TARİHLİ YAZISI 09.04.2014

366-HASSA KASAP BAŞI HASAN AĞA 09.04.2014

367-SİLAHŞÖR HASAN AĞA’YI BOĞAZINDAN KESMEYE KALKAN KÖLESİ 09.04.2014

368-ATATÜRK’ÜN 1924 YILINDA YAPTIĞI KARADENİZ ZİYARETİNİN HABERİ 11.04.2014

369-1952 TARİHLİ FINDIK RAPORU 11.04.2014

370-1913 TARİHLİ KARAHİSAR-İ ŞARKİ YANGINININ İZLERİ 11.04.2014

371-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİLERİN YAKTIĞI EVLERİN İNŞASI İÇİN BÜTÇE TAHSİSİ 11.04.2014

372-GİRESUN-KARAHİSAR YOLUNA AİT TARİHİ YAZIŞMALAR 12.04.2014

373-REİS-İ CUMHUR’UN 1924 YILI SİVAS-SUŞEHRİ ZİYARETİ BİLGİLERİ 12.04.2014

374-KUTLU DOĞUM HAFTASI 16.04.2014

375-ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİ 17.04.2014

376-1859 TARİHLİ KARAHİSAR-GİRESUN YOLUNA AİT BELGELER 18.04.2014

377-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ İBRAHİM CANİKLİOĞLU 20.04.2014

378-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MECİT KORKMAZ 20.04.2014

379-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ KASIM YAĞCIOĞLU 20.04.2014

380-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ (HAFIZ) SELAHATTİN YAĞCIOĞLU 21.04.2014

381-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MEVLÜT ESGİDİR 21.04.2014

382-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ DURSUN (HACI) BİNGÖL 21.04.2014

383-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ YUNİS KARAÇAYIR 21.04.2014

384-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ CAFER YAĞCIOĞLU (CAFER HOCA) 22.04.2014

385-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ GALİP ZERİN 22.04.2014

386-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ BÜLENT KORKMAZ 22.04.2014

387-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ İBRAHİM BEKÇİ 22.04.2014

388-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ TAHSİN EŞGÜNOĞLU 22.04.2014

389-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MEVLÜT KOCAMAN 22.04.2014

390-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ABDULLAH SÜLEYMANOĞLU 22.04.2014

391-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ BAHATTİN YAKUPOĞLU 22.04.2014

392-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ (GÜCÜK) OSMAN EKŞİ 23.04.2014

393-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ AVUKAT YAŞAR AKMEN 23.04.2014

394-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ CEMAL (ŞERİF) BİNGÖL 23.04.2014

395-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HÜSEYİN TOKAÇ 23.04.2014

396-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ CEVAT UÇAR 23.04.2014

397-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HALİT BODUR 23.04.2014

398-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HÜSEYİN AYRILMAZ (TAMİRCİ HÜSEYİN) 23.04.2014

399-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HASAN ALTIPARMAK 23.04.2014

400-ÇAĞIRGAN BABANIN VAKIF SENEDİNDEKİ SIR 23.04.2014

401-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ İBRAHİM (HACI) ÜNAL 24.04.2014

402-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MEHMET (HOCA) YELEK 24.04.2014

403-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ KEMAL BIYIKÇI (İZ BIRAKANLAR) 24.04.2014

404-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ İSMAİL YELEK VE OĞULLARI HAYRETTİN VE ALİ YELEK 24.04.2014

405-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MEVLÜT DOLU 24.04.2014

406-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ SÜLEYMAN EKŞİ 25.04.2014

407-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ÜNAL AHISHALI 25.04.2014

408-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HASAN TÜTÜNCÜ 25.04.2014

409-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HÜSEYİN HANCIOĞLU 25.04.2014

410-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ERCİVAN ALTIPARMAK 25.04.2014

411-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ CEMAL DEMİRCİ (BERBER CEMAL) 25.04.2014

412-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ADNAN ENGİN 25.04.2014

413-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ FİKRİ ÇITIR 26.04.2014

414-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ YAŞAR EKMEN 26.04.2014

415-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ŞABAN UÇAR (TERZİ ŞABAN) 26.04.2014

416-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MUSTAFA BEKİROĞLU 26.04.2014

417-1810 VE 1815 YILLARINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN DURUM VE AHVALİ 26.04.2014

418-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ŞÜKRÜ BAYRAKTAR (CENNET ŞÜKRÜ) 26.04.2014

419-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MUSTAFA EKER 26.04.2014

420-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ KORE GAZİSİ OSMAN DUYUŞ 26.04.2014

421-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ İBRAHİM GÜLAL NAMI DİĞER DERİCİ İBRAHİM 26.04.2014

422-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MARANGOZ ALİ KARSLIOĞLU 26.04.2014

423-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HASAN ŞİMŞEK 26.04.2014

424-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ RAMAZAN BAYRAKTAR 26.04.2014

425-KADİRİ TARİKATI ŞEYHİ SEYYİD RECEP EFENDİ 29.04.2014

426-TRABZON VALİSİ HAZİNEDAR-ZADE SÜLEYMAN PAŞA’NIN TRABZON VALİLİĞİNDEN ALINDIĞINA DAİR BELGE 29.04.2014

427-YENİÇERİLİĞİN İLGASINA DAİR TRABZON VALİSİ ÇEÇEN-ZADE HACI HASAN PAŞA’NIN YAZISI 29.04.2014

428-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ ÇORLUOĞLU DURMUŞ BİN EBUBEKİR 30.04.2014

429-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ TÜCCARLAR 30.04.2014

430-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ ŞÜKRÜ OĞLU HACI HASAN 30.04.2014

431-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ HASAN OĞLU YUSUF 01.05.2014

432-ERMENİ OLAYLARI VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ RECEP 01.05.2014

433-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ MEHMET OĞLU İMAMOĞLU VELİ 01.05.2014

434-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ AİŞE HANIM 01.05.2014

435-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ BEDROS EFENDİ 02.05.2014

436-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ SORAN EFENDİ 03.05.2014

437-SUŞEHRİ’NDEKİ ERMENİ İGTİŞAŞINA DAİR BİLGİLER 03.05.2014

438-GÜRCÜ ELBİSELİ ERMENİLERİN SAKAR DAĞI CİVARINDA MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRMESİ 03.05.2014

439-TÜCCAR OZANYAN ARTİN VE ARKADAŞLARININ GİRESUN YOLUN’DA SOYULMASI VE ARKASINDAKİ GERÇEK 04.05.2014

440-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ AYHAN KOÇAK (POSTACI AYHAN) 13.05.2014

441-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ MEHMET ALİ BIYIKÇI 13.05.2014

442-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ OLAYLARI VE KİRKOR’UN ELİNDEKİ DEFTERDE İSİMLERİ YAZILI OLAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA TAHKİKAT YAPILMASI 13.05.2014

443-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ ABDİ TOPKARA 13.05.2014

444-KARAHİSAR-İ ŞARKİ MÜDDE-İ UMUMİ MUAVİNİ NECİP EFENDİ’NİN NE SURETLE İTLAF EDİLDİĞİ 13.05.2014

445-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HÜSEYİN YIRTMAZ (HÜSEYİN HOCA) 13.05.2014

446-SİVAS’TA MÜDDE-İ UMUMİ MUAVİNİNİN ÖLDÜRÜLMESİ VE SİVAS’IN NÜFUS YAPISI 13.05.2014

447-ERMENİ OLAYLARI VE YABANCI DEVLETLERİN TUTUMUNA İLİŞKİN BELGELER 14.05.2014

448-1898 TARİHLİ BELGEYE GÖRE RUSYA’YA GÖÇEDEN ERMENİLERİN MİKDARI 15.05.2014

449-1895’DE AVRUPA GAZETESİNDE KARAHİSAR ERMENİLERİ İLE İLGİLİ ÇIKAN HABER 16.05.2014

450-GÜCÜK OSMAN’LA GEÇMİŞE MANİDAR YOLCULUK 17.05.2014

451-BİR TELGRAFNAMEDE 93 HARBİNİN İZLERİ VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ 17.05.2014

452-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SUŞEHRİ KAZASI PÜRK KÖYÜNDE 1915’DE ERMENİLER TARAFINDAN BAŞLATILAN İSYANIN İZLERİ 18.05.2014

453-1895 TARİHLİ KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI SUŞEHRİ KAZASI PÜRK KÖYÜ OLAYLARI 18.05.2014

454-1880 TARİHLİ RAPORDA ANADOLU’DA ERMENİLERİN DURUMU 24.05.2014

455-BURSA GEZİSİ NOTLARI 26.05.2014

456-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ EŞKIYASININ ÜZERİNDE YAKALANAN BELGELERİN İÇERİĞİ VE BUNUNLA İLGİLİ YAPILAN YAZIŞMALAR 27.05.2014

457-1895’TE KARAHİSAR SANCAĞINDA ERMENİ MURAHHASA KARŞI KİLİSEDE YAPILAN TEŞEBBÜS 29.05.2014

458-TRABZON KONSOLOS VEKİLİNİN 1893’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ ERMENİLERİ HAKKINDA GİZLİ İNCELEME YAPMASI 29.05.2014

459-1858’DE ALUCRA KAZASINDA İŞLENEN CİNAYETE KISAS UYGULANMASI 30.05.2014

460-ESKİDEN ALUCRA SÜRGÜN VE CEZALANDIRMA YERİYMİŞ 30.05.2014

461-ALUCRA-TİREBOLU YOLUNA DAİR TARİHİ HARİTA 31.05.2014

462-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN SUŞEHRİ KAZASINDA 1894’DE GERÇEKLEŞECEĞİ HABER ALINAN ERMENİ HAREKETİNE DAİR 01.06.2014

463-ÇERKEZ MUHACİRLERİNİN UZUNYAYLA’YA YERLEŞTİRİLMELERİNE DAİR YAZIŞMA 01.06.2014

464-ERMENİ TEHÇİRİNDE FİRAR EDEN VE İHTİDA EDENLERİN DURUMLARINA DAİR SİVAS VİLAYETİNE YAZILAN BİR BELGE 01.06.2014

465-TAMZARA CAMİSİNE HAMİDİYE İSMİ VERİLMESİ 01.06.2014

466-DER-SAADET’TE ÇERKES MUHACİRLERİNİN ÇOÇUKLARININ GİYDİRİLMESİ 01.06.2014

467-1847’DE ŞEYH ŞAMİL İLE OSMANLI KARŞI KARŞIYA GELMİŞ VEYA GETİRİLMEK İSTENİLMİŞ 02.06.2014

468-ÇERKES MUHACİRLERİNİN ANADOLU’YA GETİRDİKLERİ ESİRLERE DAİR 03.06.2014

469-SULTAN ABDÜLAZİZ’İN TAHTA ÇIKIŞININ GİRESUN VE KARAHİSAR’DAKİ YANSIMALARI 03.06.2014

470-İSTANBUL’UN FETHİ-I 03.06.2014

471-İSTANBUL’UN FETHİ-II 03.06.2014

472-İSTANBUL’UN FETHİ-III 03.06.2014

473-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI BİRAVUL MAHALLESİ LUKEN BAHÇELERİ 04.06.2014

474-1820 TARİHLİ İKİ BELGEDE KEFE’DE KARAYA OTURAN TÜCCAR GEMİSİNE DAİR BİLGİLER 05.06.2014

475-1892’DE ALUCRA’DA HÜSEYİN VE YUSUF EFENDİLERİN KAYMAKAMDAN ŞİKÂYETÇİ OLMALARI 06.06.2014

476-1905’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ HAPİSHANESİ VE ALUCRA HÜKÜMET KONAĞININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI 06.06.2014

477-1895’DE ALUCRA KAYMAKAMI İLE YARDIMCISININ KAVGA ETMELERİ VE BİRBİRLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLMALARI 08.06.2014

478-1850’DE ALUCRA KAZASI MÜDÜRÜ İSMAİL AĞA’NIN AZLİYLE YERİNE EBUBEKİR BEYİN TAYİNİ 09.06.2014

479-1852’DE ALUCRA KAZASI MÜDÜRÜ EBUBEKİR BEY’İN AZLİYLE YERİNE KAZA HANEDANINDAN ARİF BEY’İN TAYİNİ 09.06.2014

480-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ (İz Bırakanlar) İHSAN TEKOĞLU 12.06.2014

481-1917’DE KASAY EFENDİ’NİN ALUCRA’DAN GÖNDERİLMESİ 12.06.2014

482-1915’DE ALUCRA ÜZERİNDEN SEVK EDİLEN PİYADELER 13.06.2014

483-1895’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ HAMİDİYE KOYULHİSAR SUŞEHRİ VE ALUCRA’DA TEŞKİL EDİLEN KORDONLAR İÇİN YAPILAN MASRAFA DAİR 13.06.2014

484-KARAHİSAR-İ ŞARKİ BELEDİYE BAŞKANI RIZA BEY’İN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 14.06.2014

485-1894’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ HAPİSHANESİNDE TAŞ ODALARDA ORTAYA ÇIKAN SALGIN HASTALIK TEHLİKESİ 14.06.2014

486-1902’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’YE HAPİSHANE YAPILMASININ ÖNCESİNDEKİ YAZIŞMA 14.06.2014

487-1919’DA TAŞ HAN’IN HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI 14.06.2014

488-1890’DA ALUCRA KAYMAKAMINDAN TAZMİN EDİLEN PARA 15.06.2014

499-1891’DE ALUCRA KAYMAKAMI HACI AHMED RÜŞDİ EFENDİNİN DURUMU 15.06.2014

500-KARAHİSAR-İ ŞARKİ KIRIK KASABASI RUM PAPAZININ ÖLDÜRÜLMESİ 16.06.2014

501-1901’DE ALUCRA’DA ZUHUR EDEN HASTALIK 16.06.2014

502-1905’DE ALUCRA’DA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA DAİR BİLGİLER 17.06.2014

503-1885’DE BASILAN SAHTE PARADA MEHDİLİK İDDİASI 17.06.2014

504-1905’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ ERZİNCAN ANTEP MERZİFON ARAPKİR VE EĞİN’DE DOKUMA ÜRETİMİNDE AKLA GELMEYECEK HİLE YAPILMASI 17.06.2014

505-1887’DE GÜRCÜ EŞKIYASININ TOKAT VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE HALKI RAHATSIZ ETMESİ 18.06.2014

506-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ HALİT ZAVALSIZ 18.06.2014

507-1890’DE ALUCRA’DA İŞLENEN VUKUATDA İSMİ GEÇENLER 18.06.2014

508-ALUCRA’NIN CİVRİŞON (KAVAKLIDERE) KÖYÜNDEN KEL ALİ OĞLU EMİN BİN İSA’NIN HİKÂYESİ 19.06.2014

509-1885’DE ALUCRA NAİBİNİN MAAŞININ TESBİTİ 19.06.2014

510-1889’DA ALUCRA’DA VUKU’ BULAN KAYMAKAM ŞİKÂYETİ 20.06.2014

511-1890’DA ALUCRA’DA MUHACİR DURAK BEY’İN ŞİKÂYETİ 20.06.2014

512-1850’DE ALUCRA KAZASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN EBUBEKİR BEY’E İHALESİ 22.06.2014

513-1907 TARİHİNDE ALUCRA PASAPORT BÜROSU KURULMUŞ 25.06.2014

514-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ (İZ BIRAKANLAR) OSMAN ERİLLİ HOCA 27.06.2014

515-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ (İz Bırakanlar) HASAN KAPTI 27.06.2014

516-1894 TARİHİNDE ALUCRA’DA GÖREVLİ BAŞKÂTİP SALİH EFENDİNİN HARCİRAHININ ÖDENMESİ 27.06.2014

517-1901 TARİHİNDE ALUCRA SUŞEHRİ VE KOYULHİSAR’DA DOKTOR İHTİYACI 28.06.2014

518-1902’DE ALUCRA’NIN ZIHAR KÖYÜNDE ORTAYA ÇIKAN TİFO SALGINI 28.06.2014

519-1897’DE RÜTBE İLE TALTİF EDİLEN KARAHİSAR-İ ŞARKİ BELEDİYE TABİBİ KONSTANTİN EFENDİ 29.06.2014

520-1900’DE ALUCRA HÜKÜMET KONAĞININ KİRALANMASI 29.06.2014

521-1900 YILINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE İKÂMET EDEN RUSYA VATANDAŞI FIRINCI HARALAMBO 30.06.2014

522-1914’DE ALUCRA’YA GELEN FİNCANLAR 30.06.2014

523-ORTA KARADENİZ TARİHİNİN KAYNAKLARINA GÖRE ALUCRA 30.06.2014

524-1889’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE SÜRGÜNDE İKEN İHTİDA EDEN KOSTAKİ OĞLU TOMA’NIN HIZLI YÜKSELİŞİ 07.07.2014

525-1906’DA KAPTAN KOSTİ’NİN TAMDERE’DE ARAZİ SATIN ALMASI 07.07.2014

526-1907’DE TURPÇU VE KARAGEVEZİD KÖYÜ ARASINDA YAŞANAN ARAZİ İHTİLAFI 09.07.2014

527-1915’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ ASİLERİN KALEYİ ELE GEÇİRMESİ VE ALINAN TEDBİRLER 13.07.2014

528-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE 1915 ERMENİ AYAKLANMASINDA KALEDE MEVZİLENEN ASİLERİN İSYANININ BASTIRILMASI 13.07.2014

529-1898’DE SİVAS İNGİLTERE KONSOLOS YARDIMCISININ ESRARENGİZ KARAHİSAR-İ ŞARKİ SEYAHATİ 14.07.2014

530-1890’DA İNGİLİZ AMİRALİ SİR EDVAR KOMRAL’IN KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEKİ SİMLİ KURŞUN MADENİNİ ZİYARETİ 14.07.2014

531-1891’DE ALUCRA’DA YAPILAN KAYMAKAM ŞİKÂYETİNİN ARKASINDAKİ GERÇEK 15.07.2014

532-1890’DA ALUCRA SANDIK EMİNİ MEHMET ARİF EFENDİNİN PADİŞAHDAN TALEBİ 16.07.2014

533-1900 YILINDA ZIHAR KÖYÜNÜN VERGİ VE ASKERİYECE ALUCRA’YA BAĞLANMASI 16.07.2014

534-1898 TARİHLİ RAPORDA DOĞU İLLERİNİN AHVALİ 19.07.2014

535-1895’DE HEYET-İ TAHKİKİYE KOMİSYONUNA GÖNDERİLEN ŞİFRELİ TELGRAFIN SURETİ 20.07.2014

536-SİVAS’IN AZİZİYE (PINARBAŞI) KASABASINDAKİ SULTAN ABDÜLAZİZ HAN CAMİNİN 1903’DE TAMİRİ GİRİŞİMİ 24.07.2014

537-SİVAS’IN AZİZİYE (PINARBAŞI) KASABASINDAKİ SULTAN ABDÜLAZİZ HAN CAMİNİN 1904’DE PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN VAKFI GELİRİNDEN TAMİR ETTİRİLMESİ 24.07.2014

538-1897’DE ALUCRA’DA HÜKÜMET KONAĞI VE HAPİSHANE İNŞASI İÇİN HAZIRLANAN KEŞİF VE PROJE 24.07.2014

539-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN SUŞEHRİ KAZASININ AĞVANUS KÖYÜNDEN OLUP DA İSTANBUL’DA ÇALIŞAN KÖMÜRCÜLERİN 1889 TARİHLİ DİLEKÇESİ 24.07.2014

540-EDİRNE VİLAYETİ ZİRAAT MÜFETTİŞİ REŞİD BEY’İN ERMENİ MESELESİ HAKKINDA HAZIRLADIĞI RAPOR 24.07.2014

541-1906’DA ALUCRA ÇİFTÇİSİNE YAPILAN YARDIM 25.07.2014

542-1918 TARİHLİ SUŞEHRİ VE ALUCRA BELEDİYE MECLİSİ SEÇİMLERİNE DAİR 26.07.2014

543-1886’DA YIKILMAYA BAŞLAYAN KARAHİSAR-İ ŞARKİ HÜKÜMET KONAĞININ YENİDEN İNŞASINA KADAR HİZMET BİNASI KİRALANMASI 28.07.2014

544-1877’DE KANUN-İ ESASİ’NİN KABULÜNÜN KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE YANSIMALARI 28.07.2014

545-1883’DE İNGİLİZLERİN ORTADOĞU FAALİYETLERİ HAKKINDA BİR RAPOR 30.07.2014

546-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ SEFER GÜNDÜZ (SEFER HOCA) 04.08.2014

547-1893 TARİHLİ ERMENİ OLAYLARI KARŞISINDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME-RAPOR 08.08.2014

548-ŞEBİNKARAHİSAR’IN İLLİĞİ ALINARAK NEDEN GİRESUN İL YAPILMIŞ OLABİLİR 1895 TARİHLİ BELGE IŞIĞINDA ANALİZ 19.08.2014

549-ALUCRA KARAAĞAÇ (KARATODAR) KÖYÜNÜN ESKİ YERLEŞİM YERİ VE EVLİYA-İ KİRAMDAN OLDUĞUNA İNANILAN MERHUM RIDVAN DEDE 21.08.2014

550-BAZI ÇERKESLERE AİT SİCİL DURUMLARI 23.08.2014

551-ŞEYH ŞAMİL’İN TİFLİS’İ ELEGEÇİRMEK İÇİN ASKER TOPLADIĞI İSTİHBARİ HABERİ 23.08.2014

552-AMASYA TOKAT MERZİFON VE SİVAS’TAN RUSYA’YA HİCRET EDEN ERMENİLER 23.08.2014

553-1896’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE MEYDANA GELEN UYGUNSUZLUK 24.08.2014

554-1912’DE ALUCRA ORMAN MEMURU HAYRİ FEVZİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI 27.08.2014

555-ALUCRA DELLÜ TAŞDEMİR HAPU (YÜKSELEN) KÖYÜ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ 28.08.2014

556-KARAHİSAR-İ ŞARKİ VE TAMZARA KASABALARININ 1868 YILI VERGİLERİNİN TAHSİLİNE YÖNELİK YAZIŞMALAR 28.08.2014

557-ALUCRA ALİŞAR ZAVİYESİ VAKFI 29.08.2014

558-KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ FIRINCI ASADOR AĞA 29.08.2014

559-ESKİ SAVAŞ YERİNİ İNCELEMEK ÜZERE ZİLE’YE GELEN MİRALAY JORJ FEİT’İN AKIBETİ 30.08.2014

560-ESKİ SAVAŞ YERİNİ İNCELEMEK ÜZERE ZİLE’YE GELEN MİRALAY JORJ FEİT’İN AKIBETİ 30.08.2014

561-1839’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI GEVEZİD NAHİYESİ TÖNİK KARYESİ MESCİDİNİN CAMİYE ÇEVRİLMESİ 31.08.2014

562-KAFKAS ONBİRİNCİ FIRKA KUMANDANI ZEKERİYA BEY’İN TALTİFİ 31.08.2014

563-1917’DE ALUCRA’YA KAYMAKAM ATAMASI 31.08.2014

564-1907’DE AMELE OLARAK GURBETE GİTMEK İÇİN PASAPORT ALMAK İSTEYEN ALUCRALILAR VE YAŞADIKLARI SIKINTILAR 04.09.2014

565-1905 YILINDA İSTANBUL’DA YAŞANAN FIRTINA SONRASI ORTA ÇIKAN HASAR 06.09.2014

566-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ TAŞÇI İSMAİL 08.09.2014

567-ALUCRA ALUCRA OLALI BÖYLE ZALİM AĞA GÖRMEDİ ALUCRA TARİHİNİN EN ZALİM AYANI MAHMUD AĞA 10.09.2014

568-KARAHİSAR-İ ŞARKİ MUTASARRIFI ŞÜKRÜ PAŞA’NIN YEMEN’İN DURUMU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 11.09.2014

569-DÖRDÜNCÜ ORDU MÜŞİRİ ZEKİ PAŞA’NIN KARAHİSAR-İ ŞARKİ MURAHHASA VEKİLİ (SORAK EFENDİ) HAKKINDAKİ RAPORU 12.09.2014

570-ALUCRA NAİBİ RIZA EFENDİNİN ŞİKÂYET EDİLMESİ 12.09.2014

571-ALUCRA’LI EŞKIYA LİDERİ CEBECİOĞLU ALİ’NİN YAPTIKLARI 13.09.2014

572-1876’DA GİRESUN KAZASININ KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN AYRILMASI 14.09.2014

573-1871’DE BEHRAM GAZİ CAMİNİN TAMİRİ İÇİN YAPILAN YAZIŞMA 15.09.2014

574-1907’DE ALUCRA’DA GÖRÜLEN BİR DAVA VE SAĞLANAN ANLAŞMA 15.09.2014

575-1850’DE MİNDEVAL (ÇAMOLUK) KURUKOL KÖYÜNDEN NEBİOĞLU SEYYİD BEKİR EFENDİNİN ŞİKÂYETİ 15.09.2014

575-ORDU CANİK GÜMÜŞHANE VE KARAHİSAR A’ŞARININ TOPLANTISI 17.09.2014

576-KARAHİSAR-İ ŞARKİ BİROĞUL BAHÇELERİ LUKEN TOPRAĞI 17.09.2014

577-1895’DE GİRESUN KAZASI’NIN SİVAS VİLAYETİNDEN DOLAYISIYLA KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞINDAN AYRILMASI 20.09.2014

578-1909’DA BULGARİSTAN’DA TİCARETLE MEŞGUL OLAN KARAHİSARLILAR 20.09.2014

579-KARAHİSAR-İ ŞARKİ MUTASARRIFI ŞÜKRÜ PAŞA’NIN İPEK MUTASARRIFLIĞINA GETİRİLMESİ 20.09.2014

580-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN DER-SAADET’E (İSTANBUL’A) GELEREK KUDUZ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUK 20.09.2014

581-1890’DA BİTLİS’E GÖNDERİLEN KARAHİSAR VE GÜMÜŞHANE MUKADDEM TABURLARI 20.09.2014

582-1886’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ ÜZERİNDEN ASKER SEVKİ 20.09.2014

583-1850’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI KOZLUCA KÖYÜ CAMİNE DERVİŞ MEHMET EFENDİNİN İMAM-HATİP OLARAK ATANMASI 21.09.2014

584-1902’DE YAKINLARININ DER-SAADET’E GELMESİ İÇİN İZİN İSTEYEN KUYUMCU ANTRANİK EFENDİ 21.09.2014

585-1904’DE ERMENİ KADIN VE ÇOCUKLARININ İSTANBUL’A GELMEK İSTEMELERİ 21.09.2014

586-1901’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ MEHMET ALİ AĞA’YA MADALYA VERİLMESİ 21.09.2014

587-TRABZON VALİSİ (HAZİNEDARZADE) OSMAN PAŞA’NIN GÖNDERDİĞİ BAHRİYE ASKERLERİYLE İLGİLİ PUSULASI 21.09.2014

588-1861’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ VE GİRESUN ARASINDA YOL KESEN EŞKIYALARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER 22.09.2014

589-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MİLAS KAZASI SARICA ÇİFTLİK KARYESİ VELİ AĞA CAMİİ HİTABETİNE HAFIZ SEYYİD VELİ HALİFENİN ATANMASI 22.09.2014

590-1801’DE MELİK BEHRAM GAZİ CAMİ HİTABETİNE ABDULKASIM VE MUSTAFA HALİFELERİN ATANMASI 22.09.2014

591-1896’DA ÇAKRAK EMEKSEN YENİKÖY VE TOHUMLUK’UN KARAHİSAR’A BAĞLANMAK İSTEMESİ 22.09.2014

592-1838’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI ŞİRAN KAZASI KALUR KÖYÜ CAMİSİNE SÜLEYMAN HALİFENİN İMAM HATİP ATANMASI 23.09.2014

593-1837’DE AKŞEHİRABAD NAHİYESİ ZEVİKER KARYESİ MUSTAFA AĞA CAMİNE SEYYİD ÖMER VE SEYYİD İBRAHİM HALİFELERİN ATANMASI 23.09.2014

594-ŞEBİNKARAHİSAR’DAN TOHUMLUK KÖYÜNE YERLEŞEN ŞEYHZADE MAHMUT AĞA’NIN ALUCRA’DAKİ MEZARININ TEVAFUKEN BULUNMASI 23.09.2014

595-1838’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI PAZARSUYU KAZASI PAZARKÖYÜ CAMİNİN BAŞKA YERDE İNŞA EDİLMESİ 24.09.2014

596-1673 TARİHİNDE MELİK BEHRAM GAZİ CAMİNDE YAPILAN USULSÜZLÜK 24.09.2014

597-1888 TARİHLİ BELGEDE GİRESUN İLE KARAHİSAR YOLUNDAKİ EŞKIYALIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 24.09.2014

598-1908’DE KURAKLIK NEDENİYLE GÜMÜŞHANE KELKİT VE ŞİRAN CİFÇİSİNE MALİ YARDIM YAPILMASI 25.09.2014

599-1865’DE ALUCRA’NIN ZİL (AKTEPE) KÖYÜNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLAN ADLİ BİR OLAY 25.09.2014

600-ALUCRA KAZASI MÜDÜRLÜĞÜ’NE HASAN PAŞA’NIN TORUNU EMRULLAH BEY’İN ATANMASI 25.09.2014

601-1739’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI AVUTMUŞ KÖYÜ ŞEYH SÜLEYMAN ZAVİYESİNE ŞEYH HASAN’IN ATANMASI 26.09.2014

602-1927 TARİHİNDE ALUCRA’NIN ZIHAR KÖYÜ İLE ÇAKMANUS KÖYÜ ARASINDA GÖRÜLMÜŞ BİR YAYLA DAVASI 26.09.2014

603-TARİHTE AVUTMUŞ MAHALLESİNDE YAŞANMIŞ HÜZÜN -2- 26.09.2014

604-1796’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MAHMUD PAŞA MESCİDİNE İMAM TAYİN EDİLMESİ 27.09.2014

605-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ AK AĞA SÜLEYMAN VE TERSANEYİ AMİRE ÇAVUŞLARINDAN MAHMUD ÇAVUŞ 27.09.2014

606-BEYOĞLU KASTEL İŞ MERKEZİ’NİN (ATLAS PASAJI) TARİHÇESİ 27.09.2014

607-ALUÇORA’NIN ALLU KÖYÜNDEN MERHUM ŞEYH OSMAN’IN EŞİ ADİLE HANIMIN DİLEKÇESİ 28.09.2014

608-1865’DE SUŞEHRİ’NDE ÇIKARILAN TUZ 28.09.2014

609-1862’DE AKŞEHİRÂBAD MİNDEVAL VE ALUCRALILARIN ÇERKES VE NOGAYLAR İÇİN YAPTIĞI MİSAFİRPERVERLİK 29.09.2014

610-1.DÜNYA SAVAŞINDA AİLE REİSLERİNİ KAYBEDEN KADIN VE ÇOCUKLARIN ERZİNCAN VE REFAHİYE’DEN SİVAS’A GERİ ÇEKİLİRKEN ÇEKTİKLERİ SIKINTILAR 29.09.2014

611-1887’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ İLE GİRESUN ARASINDA YOL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 29.09.2014

612-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN KULELERİ 30.09.2014

613-1862’DE KOYULHİSAR’DA KELKİT NEHRİNE DÜŞEN HAZİNEYİ BULAN KÖŞKEROĞLU’NUN BAŞINA GELENLER 30.09.2014

614-1816’DA KÜRD EŞKIYASININ ERZİNCAN VE ŞİRAN’DA KÖYLERE ZARAR VERMESİ 01.10.2014

615-1825’DE KÜRD EŞKIYASININ ERZİNCAN VE ŞİRAN’DA KÖYLERE ZARAR VERMESİ-2 01.10.2014

616-İŞLETMELERDE KARİYER PLANLAMASININ ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNE KATKISI 01.10.2014

617-1802’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ VE CANİK’DEN LEVENT ÇİFTLİĞİNE VE ÜSKÜDAR OCAKLARINA (KIŞLALARINA) ASKER GÖNDERİLMESİ 02.10.2014

618-HZ. YÛŞÂ A.S. ZİYARETİ 02.10.2014

619-GEMİN BELİNDE BULUNAN GÜMÜŞ BAKIR VE KURŞUN MADENİ 03.10.2014

620-KARAPAPAK AŞİRETİNDEN HAYDARANLI HÜSEYİN PAŞA 03.10.2014

621-1857’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ KİLİSESİ YAPIMI 06.10.2014

622-1828-1829 OSMANLI-RUS HARBİNDE RUSYA’NIN HİMAYESİNE GİREN 300 HANE ERMENİ’NİN GERİ DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMESİ 06.10.2014

623-1860’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ TARAFLARINDA ŞEKAVET EDEN EŞKIYANIN YAKALANMASI VE ERZURUM KALESİNDE KÜREĞE KONULMASI 06.10.2014

624-1860’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ HANEDANINDAN MEHMED TAHİR EFENDİNİN MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAMI 06.10.2014

625-1850’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ HANEDANINDAN MEHMED ŞAKİR EFENDİNİN KAZA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE İSTİHDAMI İÇİN ARACI OLUNMASI 06.10.2014

626-1856’DA ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞAYAN RUM VE ERMENİLERDEN ALINAN VERGİ 07.10.2014

627-1919’DA AGNAM HIRSIZLIĞI YAPAN İKİ ALUCRALI VE SİVAS’DA RAPORA YANSIYAN DİĞER ASAYİŞ OLAYLARI 07.10.2014

628-1850’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE GÖREV YAPAN MEMURLARIN YEMİN ETMELERİ KONUSUNDA UYARILMASI 08.10.2014

629-1919’DA SİVAS MAHRECLİ TELGRAFA YANSIYAN VUKUAT RAPORU 08.10.2014

630-1790’DA ŞEBİNKARAHİSAR TRABZON SAMSUN VE SİNOP’TA ENFİYE YAPIMININ YASAKLANMASI 10.10.2014

631-ŞEBİNKARAHİSARLI TÜCCAR HACİK’E SİLAHLA ATEŞ EDEN VE GASBEDENLERE VERİLEN CEZALAR 11.10.2014

632-1895’DE ALUCRA VE CİVARINDA YAŞANAN KITLIK VE ÇİÇOĞLU MUSTAFA’NIN YARDIM TALEBİ 12.10.2014

633-KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ BİR ZİMMİNİN ŞER’LE ADALET ARAYIŞI 12.10.2014

634-1857’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN BÜYÜK GÜZEL KÖYÜNDEN HALİL’İN BAŞINA GELENLER 12.10.2014

635-1856’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI SUŞAR KAZASI’NDAN MEHMET AĞA’NIN HAKSIZ DAVRANIŞININ ŞİKÂYET EDİLMESİ 13.10.2014

636-1902’DE ERZURUM’DA ERMENİLERE SALDIRILACAĞI ŞEKLİNDE YAYILAN ASILSIZ HABERLER 13.10.2014

637-1890’DA ERZURUM’DA YAŞANAN ERMENİ OLAYININ YANSIMALARI 15.10.2014

638-TARİHTE KARAHİSAR-İ ŞARKİ TİCARET MAHKEMESİ 17.10.2014

639-1851’DE BİR FRANSIZIN OSMANLI ORDUSUNA KATILMAK İSTEMESİ İLE TRABZON YOLUNA DAİR HAZIRLANAN HARİTANIN TAKDİMİ 17.10.2014

640-BEYOĞLU YANGINLARINA AİT 1799 1848 VE 1854 TARİHLİ YAZILARDA DEĞİNİLEN FARKLI KONULAR 17.10.2014

641-SÜLEYMAN ŞAH HAZRETLERİNİN TÜRBESİNİN İLK YAPILIŞI 18.10.2014

642-1894 YILINDA ERMENİ İSYANINA KATKI İÇİN SİLAH VE CEPHANE KAÇAKÇILIĞI YAPILMASI 19.10.2014

643-1893’DE ERMENİ FESADİYESİNE KARŞI KARADENİZ’DE ALINMAYA ÇALIŞILAN TEDBİRLER 19.10.2014

644-OSMANLI’DA ERMENİLERLE İLİŞKİLERİN SEVİYESİNİ GÖSTEREN İKİ BELGE 20.10.2014

645-1861’DE UZUNYAYLA’DA MUHACİRLER İÇİN EVLER İNŞASI VE AFŞAR AŞİRETİNİN TASALLUTU TEHLİKESİ 23.10.2014

646-1887’DE KUZUGÜDENLİ KÖYLÜLERİNİN UZUNYAYLA’LI ÇERKEZLERDEN ŞİKÂYETİ 23.10.2014

647-ERMENİ ÇETE LİDERİ ANTRANİK’LE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ-BİLGİLERİ-1 29.10.2014

648-ERMENİ ÇETE LİDERİ ANTRANİK’LE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ-BİLGİLERİ-2 29.10.2014

649-ALUCRA FEYGAS ZAVİYESİ VAKFI 31.10.2014

650-ALUCRA’DA BİR MALİKÂNE VAKFI MEVLÂNA ŞEYH MOLLA HAMİD VAKFI 01.11.2014

651-870’DE YURT DIŞINDA FAHRİ OLARAK GÖREV YAPAN TEBA’-İ OSMANÎ’NİN MECÎDÎ NİŞÂNI İLE TALTİFİ 01.11.2014

652-İNSAN VÜCUDUNA ETKİ EDEN ŞİFALI TAŞLAR 01.11.2014

653-OSMANLI’DA KARDEŞ KATLİ 01.11.2014

654-ERMENİ ÇETE LİDERİ ANTRANİK’LE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ-BİLGİLERİ-3 01.11.2014

655-1935 YILINDA HAZIRLANAN ŞARK RAPORUNDA ALUCRA 01.11.2014

656-ALUCRA’DAN İLGİNÇ HİKÂYELER 01.11.2014

657-OSMANLI DÖNEMİNDE ŞEBİNKARAHİSAR VE ALUCRA’NIN BAĞLI OLDUĞU İDARE MERKEZLERİ 01.11.2014

658-1895’DE İNGİLİZ MUHABİR’İN ERMENİLERİ İSYANA TEŞVİK ETMESİ 01.11.2014

659-1919’DA 1. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ŞİRAN’DA SAĞDA SOLDA KALAN RUS BOMBALARININ SEBEP OLDUĞU KAZALAR 02.11.2014

660-1863’DE KELKİT VE ŞİRAN’IN ERZİNCAN’A BAĞLANMASI TALEBİ 02.11.2014

661-KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ YORGİ’Yİ YARALAYAN ISPARTALI SÜLEYMAN’IN CEZALANDIRILMASI 02.11.2014

662-1861 YILINDA TRABZON VALİSİNİN GÜMÜŞHANE KAYMAKAMINI UYARMASI 03.11.2014

663-1870 BEYOĞLU YANGINI SONRASI MISIR HİDİVİNİN YARDIM GÖNDERMESİ 03.11.2014

664-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA SİVAS’TAN MUHTELİF YERLERE YOLLANAN ERZAKLAR 04.11.2014

665-1896’DA HARPUTLU ERMENİLERİN AMERİKAN MİSYONERLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLMASI 06.11.2014

666-ÇEÇENZADE HACI HASAN PAŞA’NIN HAYATI 07.11.2014 PDF, Kitap

667-GÖLGELERİN GÜCÜ ADINA 08.11.2014

668-1895’DE BİTLİS’DE ERMENİLERİ İSYANA TEŞVİK EDEN MİSYONER GEORGE (CORC) 09.11.2014

669-LİDERLİK 11.11.2014

670-İBRETLİK MENKIBELER VE SÖZLER 11.11.2014

671-BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ 11.11.2014

672-KARAHİSAR-İ ŞARKİ HASAN AĞA MEDRESESİ 13.11.2014

673-1898’DE GİRESUN İLE KARAHİSAR ARASINDA MENTEŞE KÖYÜ CİVARINDA YOLCULARIN SOYULMASI 13.11.2014

674-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ SALİH’İN BAŞKASI TARAFINDAN ZAPTEDİLEN ARAZİSİNİ VE MALLARINI GERİ İSTEMESİ 15.11.2014

675-KOÇGİRİLİ AŞİRETİNDEN KAPUMAHMUDLU MUSTAFA AĞA’NIN KARAHİSAR-İ ŞARKİ’YE YERLEŞMESİ 15.11.2014

676-BÜYÜK KARAHİSAR-İ ŞARKİ YANGININDAN SONRA YAŞANAN BİNA SIKINTISI 15.11.2014

677-KARAHİSAR-İ ŞARKİ HANEDANINDAN RECEPZADE HAFIZ SÜLEYMAN EFENDİ’DEN ALACAĞINI İSTEYEN SARRAF NİKOGOS ARON 16.11.2014

678-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE GÖREVLİ TÜFEKÇİBAŞI HACI ALİ AĞA 16.11.2014

679-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE 1849’DA YAŞANMIŞ KARIŞIK BİR ALACAK HİKÂYESİ 16.11.2014

680-ALUCRA’NIN MİNDEVAL NAHİYESİ’NİN ZAĞPA-İ BÂLÂ KARYESİNDE VUKUU BULAN KORULUK KESİMİ VE POLİS HASAN SABRİ’NİN ŞİKÂYETİ 16.11.2014

681-1848’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN KAZALARINDAN BİRİNİN DONANMA ASKERİ TEMİNİ İÇİN TAHSİS EDİLMESİ İSTEĞİ 16.11.2014

682-1896’DA AMERİKALI MİSYONERİN YARGILANMASI VE DİĞER GELİŞMELER 17.11.2014

683-1905’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE TİCARET YAPAN SÜRYANİ TÜCCAR 17.11.2014

684-1879’DA BAYBURD SANCAĞINA BAĞLI OLAN KELKİT VE ŞİRAN’IN YENİDEN GÜMÜŞHANE SANCAĞINA BAĞLANMASI 18.11.2014

685-1864’DE GÜMÜŞHANE SANCAĞININ GELİŞMESİ İÇİN HALKIN İSTEKLERİ 19.11.2014

686- KARAHİSAR-İ ŞARKİ KASABASINA BAĞLI KARAKÖY (PELE) KARYESİNİN MERASININ GEREHOR VE LİCESE KÖYLÜLERİ TARANINDAN İŞGAL EDİLMESİ 20.11.2014

687-1848’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAZASI YIRTARİÇ KÖYLÜLERİNİN ŞİKÂYETİ 20.11.2014

688-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN BURSA’YA YERLEŞEN KARAŞENŞELİ BİR AİLE 21.11.2014

689-1855’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN MİLAS KAZASINDA VUKU’ BULAN OLAY 21.11.2014

690-1847’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ NURİ BEY KAKKINDA YAPILAN ŞİKÂYET 21.11.2014

691-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI EZBİDER-İ BÂLÂ KÖYÜNDE BULUNAN ERMENİ KİLİSESİNİN 1856 ‘DA TAMİRİ 22.11.2014

692-SULTAN DÖRDÜNCÜ MURAD’IN ERMENİ HACİK’İN DEDELERİNE VERDİĞİ VERGİ MUAFİYETİ 22.11.2014

693-1895’DE ERMENİ PATRİKHANESİ KAPI KETHÜDASINA YAPILAN DÜĞÜN YARDIMI 23.11.2014

694-HALEP’TE ERMENİ KOMİTACILARIN FAALİYETİNE DAİR BİR BELGE 23.11.2014

695-1899 TARİHLİ MİSYONERLERİN FAALİYETLERİNE DAİR BİR BELGE 23.11.2014

696-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ŞİRAN’DA AÇLIKTAN ÖLENLER 23.11.2014

696-BEHRAM GAZİ (ŞAH) CAMİSİNE MEREMMETCİLİK GÖREVLİSİ VERİLMESİ 23.11.2014

697-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ KAZANCI MANOK’UN ERMENİ PATRİKHANESİ TARAFINDAN İSTANBUL’A İSTENMESİ 23.11.2014

698-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI SUŞEHRİ NAHİYESİ ÇOBAN EMRE ZAVİYESİ 24.11.2014

699-BİRLEŞTİRİLEN ERMENİ MURAHHASLIKLARI VE KURULAN TRABZON MURAHHASLIĞI 24.11.2014

700-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI ZAĞPA HACI YUSUF MEDRESESİ 24.11.2014

701-YAŞAM KALİTESİNİ NASIL ALGILAMALIYIZ 24.11.2014

702-SEVGİ KARDEŞLİĞİ VE DOSTLUK 24.11.2014

703-1910 YILINDA ŞİRAN’I HARAB EDEN SEL BASKINI 25.11.2014

704-KARAHİSAR, SUŞEHRİ, ALUCRA VE REFAHİYE’DEN KAVALA VE SELANİK’E GİTMEK ÜZERE GEMİYLE GİRESUN’DAN İSTANBUL’A GELEN HIRİSTİYANLAR 25.11.2014

705-KARAHİSAR-İ ŞARKİ ALLAHKULU BEY CAMİ 26.11.2014

706-ERZURUM YOLUNDA ŞİRAN MENZİLGÂHI 26.11.2014

707-KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAYACIK (YAKACIK) NAHİYESİ SİS (ÇATALOLUK) KÖYÜNE RAHİP KARABET’İN MURAHHASA TAYİNİ 26.11.2014

708-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI FATİH CAMİSİNE CÜZHAN TAYİNİ 27.11.2014

709-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MELENSE (HASANŞEYH) KARYESİ ŞEHY HASAN ZAVİYESİ VAKFI 27.11.2014

710-1877’DE GİRESUN VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN ÖDEDİĞİ ACEZE VERGİLERİ 27.11.2014

711-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI KOYULHİSAR KAZASI SİSORTA NAHİYESİ SİMLİ KURŞUN MADENİ 28.11.2014

712-YOK ARTIK! ŞEBİNKARAHİSAR BUNLARI DA YAŞAMIŞ! EYVAH EYVAH! 30.11.2014

713-1894’DE GÜRCÜ ELBİSELİ ERMENİLERİN EZBİDER’DE İŞLEDİĞİ CİNAYETLER 01.12.2014

714-1893’DE ANKARA VE SİVAS’TA ERMENİLER TARAFINDAN OLAYLAR ÇIKARTILDIĞINA DAİR YAZIŞMA 01.12.2014

715-1907’DE ANTRANİK HAKKINDA SİVAS’TA YAPILAN ARAŞTIRMA 01.12.2014

716-1920’DE ERMENİ YETİMHANESİNE ŞİŞLİ’DE TAHSİS EDİLEN ARAZİ 01.12.2014

717-1895’DE BEYOĞLU’NDA KULAN ERMENİ ÖRGÜTÜ 02.12.2014

718-1848’DE EZBİDER’DE BULUNAN KİLİSENİN TAMİRİNE DAİR YAZIŞMALAR 02.12.2014

719-EZBİDER’DE ERMENİ EŞKIYASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ESAD AĞA’NIN KATİLLERİ HAKKINDA YAPILAN MUAMELEYE DAİR 1896 TARİHLİ YAZIŞMA 02.12.2014

720-1860’DA GİRESUN’LU HATTAT ALİ EFENDİ’NİN BAŞINDAN GEÇEN OLAY 03.12.2014

721-KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI GÜLSÜM KARYESİ CAMİSİNE HATİP TAYİNİ 04.12.2014

722-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’YE BAĞLI MİNDEVAL NAHİYESİNİN ZAĞPA KÖYÜNDEN SİPAHİ OĞLU MEHMED’İN ÖLDÜRÜLMESİ 05.12.2014

723-1890’DA BULGARİSTAN VE ROMANYA’DAKİ ERMENİ FAALİYETLERİNİN HÜKÜMETE BİLDİRİLMESİ 05.12.2014

724-SAHTE MEHMED ŞEVKİ KOSTAKİ VELEDİ TOMA’NIN DURUMU 06.12.2014

725-1844’DE TRABZON’DA BULUNAN AMERİKALI PAPAZLARIN ERMENİ ÇOCUKLARINI FİKREN İFSAD ETMESİ 07.12.2014

726-KARAHİSAR-İ ŞARKİ TAŞ MAHALLELİ VAİZOĞLU MEHMET OĞLU MEHMET’İN HİKÂYESİ 07.12.2014

727-1909’DA KARADENİZ BOĞAZINDA TOPÇU ASKERİ OLAN KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ KEL HASAN OĞLU İSMAİL OĞLU İBRAHİM 07.12.2014

728-1895 ŞEBİNKARAHİSAR TAMZARA OLAYLARINA DAİR BİLGİ 08.12.2014

729-1850’DE TAMZARA’DA ERMENİ PİSKOPOSUN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ SORUŞTURULMASI 08.12.2014

730- 1895’TE KARAHİSAR-İ ŞARKİ BİDAYET MAHKEMESİ AZASI VASFİ EFENDİ’NİN CEZALANDIRILMASI 09.12.2014

731- 1855’TE SİVAS’TA YAŞAYAN ERMENİLERİN MURAHHASININ KENDİLERİNE GÖSTERİLEN İLGİDEN DOLAYI MEMNUNİYETİNİ VECİZ SÖZLERLE BELİRTMESİ 09.12.2014

732- 1895’TE YAŞANAN TAMZARA HADİSESİ HAKKINDA PAPAZ KİRKOR TARAFINDAN GÖNDERİLEN TELGRAF HAKKINDA YAPILAN TAHKİKATE DAİR 09.12.2014

733-1892 YILI SİVAS VİLAYETİ VE KARAHİSAR-İ ŞARKİ DURUM RAPORU 09.12.2014

734- 1828’TE İSTANBUL’DAN TAMZARA’YA SÜRGÜN GÖNDERİLEN ABRAHAM 10.12.2014

735- 1895 YILI TAMZARA OLAYLARINA DAİR SORUŞTURMA RAPORU 10.12.2014

736- 1711 TARİHLİ BELGELERDE KARAHİSAR-İ ŞARKİ KALESİ FATİH SULTAN MEHMED HAN CAMİ 10.12.2014

737- ALUCRA SUŞEHRİ’NE BAĞLANSA NE OLUR? 11.12.2014

738- KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ KARNİK’İN DER-SAADET’E GELMEK İÇİN İZİN TALEBİ 12.12.2014

739- GİRESUN YOLUNDA EŞKIYALIK EDEN FAHİR VE KARA MAHMUD’UN YAKALANMASI 12.12.2014

740- 1900 YILINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ ORMANLARININ KORUNMASI İÇİN TEDBİR ALINMASI 12.12.2014

741- KARAHİSAR-İ ŞARKİ HAPİSHANESİNDE KALANLARA YARDIM YAPILMASI 12.12.2014

742- 1863’DE SARAYBOSNA YAHUDİLERİNİN SİLAHŞORAN-I HASSA OLMA TALEPLERİ 12.12.2014

743- GEÇEN YÜZYILIN BAŞINDA ALUCRA KAZASI MİNDEVAL (ÇAMOLUK) NAHİYESİ YENİKÖY KÖYÜNDE YAŞANMIŞ İKİ OLAY 13.12.2014

744- 1847’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ NURİ BEY KAKKINDA YAPILAN ŞİKÂYET 15.12.2014

745-GEÇEN YÜZYILIN BAŞINDA ALUCRA KAZASI MİNDEVAL NAHİYESİ AVARAK KÖYÜNDEN İSTANBUL’A YAŞANAN GÖÇ OLAYININ ARKASINDAKİ GERÇEKLER 15.12.2014

746-1891 YILINA AİT ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ GİDERLERİ 15.12.2014

747-1846’DA AMERİKALI DOKTORUN ERZURUM’DA SOYULMASI 16.12.2014

748-KARAHİSARLI TAKFUR’UN HİKÂYESİ 16.12.2014

749-ANKARA’DA YAŞANMIŞ BİR CARİYE HİKÂYESİ 17.12.2014

750-1916’DA ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANAN ERMENİ OLAYLARINDA ORTAYA ÇIKAN DURUM 17.12.2014

751-1898 YILINDA ERMENİLERİ İSYANA TEŞVİK İÇİN İNGİLİZLERİN ANADOLU’YA GELMELERİ 17.12.2014

752-BU ESNAF BAŞKA ESNAF-SİVAS’TA BULUNAN ESİRCİ ESNAFI 17.12.2014

753-1895’DE ŞEBİNKARAHİSAR HALKININ DÜŞTÜĞÜ DURUM 18.12.2014

754-1851’DE ALUCRA’NIN KARATODOR KÖYÜNDEN GÜLSÜM’ÜN KOCASI HASAN’I ÖLDÜRMESİ VE DİYET ÖDENMESİ ÜZERİNE ANLAŞILMASI 19.12.2014

755-ÇERKES MUSTAFA BEY’İN VARNA’YA KAÇAN KÖLE VE CARİYELERİ

756- MÜSLÜMAN CARİYENİN HIRİSTİYAN BİRİSİNE SATILDIĞI İDDİASI 19.12.2014

757-ANADOLU’DAN KAÇAN ERMENİLERİN GİTTİKLERİ YERLERDEKİ FAALİYETLERİ 19.12.2014

758-1895 TARİHLİ BİR KARAHİSAR-İ ŞARKİ HİKÂYESİ 19.12.2014

759-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN GÖNDERİLEN DARÜLACEZE AİDATI 19.12.2014

760-1895 VE 1900 TARİHLERİNDE DIŞ BASINDA ERMENİLERLE İLGİLİ ÇIKAN GAZETE HABERLERİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR 19.12.2014

761-1855’DE SİVAS ERMENİ PİKOPOSUNUN TEŞEKKÜRÜNE VERİLEN CEVAP 21.12.2014

762-1895 YILINDA GENEL KURMAY TARAFINDAN TALEP EDİLEN NÜFUS DURUMU ÇİZELGESİ 21.12.2014

763-1895 TARİHİNDE BİRÇOK VİLAYETE YAZILAN YAZI İLE ERMENİLERİN TAHRİKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI YÖNÜNDE UYARI YAPILMASI 21.12.2014

764-1851’DE ALUCRA’NIN KARATODOR KÖYÜNDEN GÜLSÜM’ÜN KOCASI HASAN’I ÖLDÜRMESİ VE DİYET ÖDENMESİ ÜZERİNE ANLAŞILMASI-2 21.12.2014

765-SİVAS’IN MESUDİYE KAZASINDAN HALEP’E CARİYE SATMAYA GİDENLER 21.12.2014

766-SAHİBİ VEFAT EDİNCE ÇERKEZ CARİYELERİN SATILMASI 21.12.2014

767-SİVAS’TA ÇERKESLERİN CARİYELERİN COCUKLARINI SATMAK İSTEMESİ 21.12.2014

768-YÜREK BURKAN BİR CARİYELİK HİKÂYESİ 22.12.2014

769-ÇERKES MUSTAFA BEY’İN VARNA’YA KAÇAN KÖLE VE CARİYELERİ 22.12.2014

770-1862’DE AZADLI CARİYENİN ZAPTEDİLMEYE ÇALIŞILMASI 22.12.2014

771-1859’DA VARNA VE DOBRUCA’YA YERLEŞTİRİLEN ÇERKES VE NOGAYLAR 23.12.2014

772-HOPA TRABZON HATTINDA CARİYE SATIŞI 23.12.2014

773-ALUCRA’NIN KALEDİBİ KÖYÜNDEN SERDENGEÇTİ ABBAS AĞA 24.12.2014

774-1894 YILINDA ERZURUM’UN HODİÇOR NAHİYESİNDE (SARIKONAKLAR KÖYÜ) ERMENİLERLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA 25.12.2014

775-1894’DE ERMENİLERİN BAKÜ’DEN VAN’A BARUT GÖNDERMESİ 25.12.2014

776-1895’DE ERMENİLERİN RUSYA ÜZERİNDEN ANADOLU’YA SİLAH SOKULMAYA ÇALIŞILMASI 25.12.2014

777-KÖLE VE ÇERKES CARİYELERİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINDA GÖSTERİLEN TEREDDÜDÜN GİDERİLMESİ İÇİN AÇIKLAMA VE UYARI YAPILMASI 27.12.2014

778-1909 TARİHİNDE VAN ERMENİ MURAHHASASININ YEREL SAVUNMA GÜCÜ KURULMASI İSTEĞİ 27.12.2014

779-MUHACİR KIZLARINI CARİYE DİYE SATAN KADINLARIN TRABLUSGARP’A SÜRÜLMESİ 27.12.2014

780-İSKENDER PAŞA’NIN SELANİK’DEKİ KONAĞINDA ESİR EDİLEN CARİYELERİN DURUMU 27.12.2014

781-1902’DE İSTANBUL’DA SATILAN VE MUSUL’DA VALİ TARAFINDAN EL KONULAN CERKES CARİYE 28.12.2014

782-ERMENİ EŞKIYA REİSİ ANTRANİK’İN 1904’DE ADAMLARIYLA SASON’DA BULUNMASI 28.12.2014

783-1894 EZBİDER OLAYLARINA DAİR 28.12.2014

784-1908’DE TİFLİS’DE ÇIKAN ERMENİ GAZETESİNDE ÇIKAN HABERLER 28.12.2014

785-1860’DA KUZUGÜDENLİ’NİN GEDİKÇUBUK KAZASINA YERLEŞTİRİLEN ÇERKES MUHACİRLERİ 29.12.2014

786-1860’DA ADANA CİVARINA YERLEŞTİRİLEN NOGAY VE ÇERKESLERİN İLK YERLEŞTİKLERİ YER OLAN İSTANBUL’DA BAKKALLARA OLAN BORÇLARI 29.12.2014

787-1860’DA SEYİDGAZİ’DE İSKÂN OLUNAN ÇERKES MUHACİRLERİ 29.12.2014

788-1860’DA BOLU’DA İSKÂN EDİLEN ÇERKES VE KABARTAYLAR 29.12.2014

789-1862’DE MUŞ’DA ÇERKES KÖLE VE CARİYELERİNİN SATIŞININ SERBET OLMASI 29.12.2014

790-1895’DE ÜSKÜDAR ACEZE HANELERİNDEKİ KIZLARIN KANDIRILARAK ÇERKES CARİYESİ DİYE SATILMASI 30.12.2014

791-1892’DE ERMENİ OLAYLARI VE MİSYONERLERİN ÇALIŞMALARI 31.12.2014

792-1894’DE BİTLİS’DE MEYDANA GELEN OLAYLARDA İNGİLİZ KONSOLOSUNUN ROLÜ 31.12.2014

793-1837’DE GİRESUN KAZASI TAMDERE KÖYÜ MESCİDİNE CAMİ STATÜSÜ VERİLMESİ 31.12.2014

794-1910 YILINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ ERMENİ VE RUMLARINDAN BAZILARININ MEZHEP DEĞİŞİKLİ YAPTIKLARINDAN BAHİSLE TARAF KABUL EDİLME İSTEKLERİ 03.01.2015

795-KEŞAP’TA BAŞKASINA AİT FINDIK BAHÇESİNE TİREBOLU’DA YAŞAYAN BİR ERMENİNİN EL KOYMASI 03.01.2015

796-1893’DE ERMENİLERİN AVRUPA’DAN TUNA NEHRİ YOLUYLA ANADOLU’YA BARUT GETİRMEK İSTEMESİ 03.01.2015

797- 1893’DE ERMENİLERİN CANİK SAHİLİNE ÇIKARDIĞI SİLAH VE PATLAYICILARI ANADOLU İÇLERİNE SEVK ETMEYE ÇALIŞMASI 03.01.2015

798-1895 TARİHLİ BELGEDE SİVAS VE KAYSERİDE KAÇAK BARUT ÜRETİLEREK ERMENİLERE SATILDIĞININ BELİRTİLMESİ 04.01.2015

799-1912’DE ERMENİ VE KÜRTLERİN ERZURUM’DA ÇATIŞTIĞI VE HÜSEYİN PAŞA’NIN MÜDAHALE ETTİĞİ HABERİ 04.01.2015 04.01.2015

800-1895 TARİHLİ BELGEDE ERMENİLERİN KRALLIK KURMAK İSTEDİKLERİNİN YABANCI GAZETELERDE YAZILMASI 04.01.2015

801-1914’DE TİFLİS’DE BASILAN ERMENİ GAZETELERİNİN ANADOLU’YA GİRİŞİNİN YASAKLANMASI 04.01.2015

802-1892’DE OSMANCIK VE GÜMÜŞHACIKÖY ARASINDA BİR ZABTİYEYİ ŞEHİT EDEN ERMENİ KASBAR 04.01.2015

803-1893 TARİHLİ BELGEDE RUSYA’NIN ERMENİLERE VERDİĞİ DESTEĞİN TESCİLİ 04.01.2015

804-1839’DA GİRESUN ÇİÇEKLİ KÖYÜ MESCİDİNİN CAMİ STATÜSÜNE YÜKSELTİLMESİ 05.01.2015

805-ŞEBİNKARAHİSAR VE ALUCRA’DA BİZANS HAKİMİYETİ 05.01.2015

806-ÇERKES BEYLERİNİN KÖLE VE CARİYELERİNİ SATMALARINININ YASAK EDİLİŞİNDEN ŞİKÂYETLERİ 06.01.2015

807-1910’DA ÇERKES KÖLE VE CARİYELERİN SAHİPLERİYLE MAHKEMEDE YÜZLEŞTİRİLEREK HÜRRİYETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ 10.01.2015

808-1919’DA AMERİKALI İKİ SUBAYIN ERMENİ OLAYLARINI İNCELEMEK ÜZERE ANADOLU’YA GELMESİ 10.01.2015

809-1895’DE SİVAS’IN AZİZİYE KASABASINA YERLEŞTİRİLMİŞ OLAN ÇERKESLERİN ETRAFA VERDİĞİ ZARARLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞILMASI 10.01.2015

810-1895’DE SİVAS’IN AZİZİYE KAZASINDA ÇERKES VE AVŞARLARIN ETRAFA VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMEYE ÇALIŞILMASI 12.01.2015

811-ALUCRA’NIN ALISIZ KÖYÜNDEN RUSYA’YA GÖÇEDEN ÇANKALOĞLU 12.01.2015

812-ALUCRA KAZASININ MİNDEVAL NAHİYESİNİN RUM HALKININ RUSYA’YA GÖÇ ETMESİYLE YERLERİNİN İLERİ GELENLERCE ZAPTEDİLMESİ 12.01.2015

813-BEYOĞLU YANGININDA ZARAR GÖRENLERE 1849’DA PARA YARDIMI YAPILMASI 12.01.2015

814-ES-SEYYİD İSMAİL HAKKI ÇAĞIRGAN VELİ 12.01.2015

815-1914’DE ŞİŞLİ’DE BULUNAN ERMENİ YETİMHANESİNE YER TAHSİSİ HAKKINDA 13.01.2015

816-KUL SOFRASINDA SOHBET -DOSTLAR MECLİSİ- 14.01.2015

817-ERMENİLERİN MÜSLÜMANLARA ZULMETTİĞİNİN RUS HARP GAZETESİNDE YAYINLANMASI 15.01.2015

818-1915’DE MERZİFON AMERİKAN KOLEJİNDE BULUNAN BİR MİSYONERİN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHE EDİLEREK İZLENMESİ 15.01.2015

819-1894’DE ERMENİLERİN KÜRD KIYAFETİ GİYEREK ERÇEK’E SALDIRMASI 16.01.2015

820-1861 TARİHLİ DRAMATİK BİR CARİYE HİKÂYESİ 17.01.2015

821-1910’DA MECLİS-İ VÜKELÂ’DA KÖLE VE CARİYELER İÇİN ALINAN KARAR 19.01.2015

822-PADİŞAHA 12-13 YAŞINDA BİR ÇERKES CARİYE HEDİYE EDİLMESİ 19.01.2015

823-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ (İz Bırakanlar) DOĞAN YAKUPOĞLU 20.01.2015

824-1835 YILINDA GİRESUN KAPU CAMİSİ HİTABETİNE MUSTAFA HALİFENİN ATANMASI 22.01.2015

825-1803 YILINDA GİRESUN SULTAN SELİM CAMİSİ HİTABET GÖREVİNE SEYYİD HAFIZ AHMED HALİFENİN ATANMASI 22.01.2015

826-GÜMÜŞHANE SANCAĞI TORUL KAZASI ARDASA KASABASI TELGRAFHANESİ 24.01.2015

827-1892’DE GEBZE’DE MİSYONERLİK FAALİYETİ 25.01.2015

828-1896’DA BANK OSMANİ’YE SALDIRAN 17 ERMENİNİN SALIVERİLMESİ 25.01.2015

829-1896’DA OSMANLI BANKASININ ESKİ ÇALIŞANLARINA BANKA MÜDÜRİYETİ TARAFINDAN ALTIN SAAT HEDİYE EDİLMESİ 25.01.2015

830-SİVAS’IN AZİZİYE (PINARBAŞI) KASABASINDAKİ SULTAN ABDÜLAZİZ HAN CAMİNİN 1904’DE PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN VAKFI GELİRİNDEN TAMİR ETTİRİLMESİ TALEBİ 25.01.2015

831-1909’DA LAZKİYE’YE GELEN ERMENİLER İÇİN 1300 ÇADIR GÖNDERİLMESİ 25.01.2015

832-1908’DE KELKİT VE TORUL KAYMAKAMLARININ KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRMELERİ 25.01.2015

833-1897’DE GEBZE’DE BİR KARAKALEM RESSAMI 25.01.2015

834-1903’DE TORUL KAZASI ÇİT-İ KEBİR KARYESİ VE CİVARINA MEKTEPLER AÇILMASI KARARI 25.01.2015

835-1914’DE MERZİFON AMERİKAN KOLEJİNDE SUBAY VE ASKERLERE SALDIRILMASI 27.01.2015

836-1915’DE DİYARBEKİR AMERİKAN HASTANESİ MÜDÜRÜ’NÜN MİSYONERLİK FAALİYETİ İÇİNDE BULUNMASI 28.01.2015

837-1892’DE GEBZE’DE MİSYONERLİK İZLERİ VE OSMANLI’DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 28.01.2015

838-1894’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’YE BARUT GÖNDERİLMESİ 29.01.2015

839-1903’DE SİVAS’IN AZİZİYE KAZASINDA PANAYIR VE AT YARIŞI DÜZENLENMESİ 29.01.2015

840-1887’DE ERMENİ KATOLİK PATRİĞİNİN TEŞEKKÜRNAME YAZMASI 30.01.2015

841-1894’DE ERMENİLERİN SİLAHLI İSYANA KALKIŞACAKLARI İSTİHBARATININ ALINMASI 30.01.2015

842-BİR KUL SOFRASI KLASİĞİ DAHA 31.01.2015

843-PINARBAŞI’NDA AFŞARLARIN ÇADIRDA KONAKLAMASI VE GELEN MUHACİRLERİN YERLEŞTİRİLMESİ 01.02.2015

844-1909’DA SİVAS’TA BASILACAK ANTRANİK GAZETESİ İÇİN RUHSAT ALINMASI 02.02.2015

845-1902’DE ERMENİLERİN GİRESUN’DAN AMASYA’YA FINDIK ÇUVALI İÇİNDE FİŞEK KAÇIRMAYA ÇALIŞMASI 02.02.2015

846-1849’DA KARAHİSAR’DA GÖRÜLEN KOLERA HASTALIĞININ TEDAVİ EDİLDİĞİ 03.02.2015

847-GEVEZİD NAHİYESİNİN GEDEHOR KARYESİNDE BEKTAŞ BEY VE OĞLU TAYYAR BEY’İN SATTIĞI İDDİA EDİLEN TARLALAR VE MERA HAKKINDA 03.02.2015

848-1909’DA KÖLE VE CARİYELERİN SİVAS AZİZİYE’DEN YÜKSELEN FERYADLARI 04.02.2015

849-1904’DE TORUL VE KELKİT KAZALARINA KURULACAK TELGRAF MERKEZİNİN AÇILIŞININ ERTELENMESİ 04.02.2015

850-1903’DE TORUL VE MAÇKA’DA MÜSLÜMANLARIN EĞİTİMİ İÇİN OKUL AÇILMASI 04.02.2015

851-1853 TARİHLİ BELGEDE KIRIM SAVAŞININ İZLERİ VE GİRESUN’DA ALINMASI ÖNERİLEN TAHKİMAT İLE ORDU KAYMAKAMININ TERFİ ETTİRİLMESİ 06.02.2015

852-1893’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ TOPÇULARIN KAZA GEÇİREREK MA’LUL KALMASI 09.02.2015

853-1894’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ ABDİ EFENDİYE ATİYYE-İ SENİYYE TERTİBİNDEN YARDIM YAPILMASI 11.02.2015

854-AİLESİNE BAKMAYAN KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ MONLAOĞLU MUSTAFA 12.02.2015

855-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE GÖREV YAPAN İKİ KIDEMLİ YÜZBAŞI (HALEF-SELEF) 12.02.2015

856-UZUNYAYLA’YA MUHACİR İSKANI VE LEK AŞİRETİNE EŞKIYANIN TASALLUTU 13.02.2015

857-1861’DE SİVAS SANCAĞINA BAĞLI AZİZİYE KAZASININ KURULMASI 14.02.2015

858-1902’DE İSTANBUL’DA BULUNAN KARAHİSARLI ERMENİLERİN AİLELERİNİN YANLARINA GELMESİNE İZİN VERİLMESİ İSTEĞİ 15.02.2015

859-AZİZİYE KAZASI KURULMADAN ÖNCE 1860’DA YAPILAN YAZIŞMALAR 15.02.2015

860-1909’DA İNGİLİZ MADENCİNİN TAŞÇILAR KÖYÜ CİVARINDA MALZEMELERİNİN ÇALINMASI 17.02.2015

861-18.YÜZYILIN SONLARINDA ABAZA VE ÇERKESLERİN İNANÇLARINA DAİR BİLGİLER İÇEREN BİR BELGE 18.02.2015

862-KARAHİSAR HANEDANINDAN AHMET SABRİ BEY’İN HOCALIK RÜTBESİ İSTEMESİ 19.02.2015

863-SATILAN ÇERKES CARİYENİN GERİYE İADESİ 21.02.2015

864-1861’DE KABARTAY GAZİ BEY’İN İSTANBUL’DAN UZUNYAYLA’YA DÖNÜŞÜ 22.02.2015

865-1861’DE UZUNYAYLA’DA İNŞA EDİLEN MESCİDLERE MUHACİRLERDEN İMAM ATANMASI 22.02.2015

866-1897’DE LİCESE MADENİ DİREKTÖRÜNÜN DİKKAT ÇEKEN FAALİYETLERİ 24.02.2015

867-AFŞAR AŞİRETİNİN MUHACİRLERE KARŞI OLAN OLUMSUZ TUTUMU NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER 24.02.2015

868-1860’DA SİVAS’DA KONUŞLANACAK ASKER İÇİN KIŞLA YAPILMASI 26.02.2015

869-1860’DA UZUNYAYLA’DA ÇERKES MUHACİRLERİ İÇİN İNŞA EDİLEN EVLER 28.02.2015

870-ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ Av. ÖMER LÜTFİ ÇELİK 01.03.2015

871-GÜMÜŞHANE TORUL SULTAN MURAD HAN KÖPRÜSÜ 01.03.2015

872-1862’DE AZİZİYE KAYMAKAMLIĞININ TEŞKİLİNE DAİR 01.03.2015

873-1861’DE AFŞAR AŞİRETİNİN ASKERİ TEDBİRLERLE YOLA GETİRİLMESİNE İZİN VERİLMEMESİ 01.03.2015

874-1861’DE SİVAS’DA AZİZİYE’DEN ÖNCE MES’UDİYE İSMİNDE BİR KAZA KURULMASI 02.03.2015

875-1917’DE ŞİRAN’IN GEÇİCİ OLARAK KARAHİSAR-İ ŞARKİ’YE BAĞLANMASI 03.03.2015

876-ZANOĞLU MEHMET BEY’İN ESİRLİKTEN KURTULARAK İSTANBUL’A GELMESİ 03.03.2015

877-İLGİNÇ BİR SAKA KUŞU DERİSİ HİKÂYESİ 04.03.2015

878-1861’DE UZUNYAYLA’NIN HİLE İLE SATILMASI VE UZUNYAYLA’YA MUHACİR YERLEŞİMLERİN BAŞLAMASI 04.03.2015

879-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN GİDİP TOKAT’DA KÖY BASAN EŞKIYA 04.03.2015

880-1899 ÖNCESİNDE ŞEBİNKARAHİSAR’DAN GİRESUNA GÖÇ EDEN ZENGİNLER 06.03.2015

881-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ ASKER KAÇAĞI SARI YUSUF OĞULLARINDAN HASAN OĞLU YUSUF 06.03.2015

882-ZAĞPA-İ ZİR KARYESİNDEN AYAKSIZ OĞULLARINDAN MEHMET OĞLU AZİZ 06.03.2015

883-KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ CENİOĞULLARINDAN AKİF OĞLU ŞÜKRÜ 06.03.2015

884-KARAHİSAR-İ ŞARKİ ŞEYH YUSUF ZAVİYESİNE ZAVİYEDAR OLARAK ŞEYH OSMAN’IN ATANMASI 08.03.2015

885-1673’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ FATİH CAMİSİ FETİHHANLIĞINA ATAMA YAPILMASI 08.03.2015

886-1690’DA FATİH CAMİSİ MÜEZZİNLİĞİNE SEYYİD İBRAHİM’İN ATANMASI 08.03.2015

887-1856’DA AMASYA’DA ÇERKES İSHAK’IN KÖLE OLARAK KULLANDIĞI ÇOCUK 08.03.2015

888-KIRIM HANLARININ LÜLEBURGAZ’DAKİ PINARBAŞI ÇİFTLİĞİ 08.03.2015

889-VARNA KÖLE OĞLU ES-SEYYİD KARA MUSTAFA MESCİDİ’NİN CAMİYE ÇEVRİLMESİ 09.03.2015

890-1851’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ TAMZARA’DA VUKU’ BULAN KATL OLAYI 09.03.2015

891-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA MEMLEKETİN DÜŞTÜĞÜ DURUMU YANSITAN BİR BELGE 09.03.2015

892-1883 YILINDA VAKIF NAHİYESİNİN TAMAMI MÜSLÜMANMIŞ 10.03.2015

893-1882’DE AMERİKA’DAN MARSİLYA’YA GELEN ORADAN GİRESUN’A HAREKET EDEN ERMENİLER 10.03.2015

894-GİRESUN’DA KARAMUSTAFAOĞLU ÖMER’İN MALLARINI GASBEDEN DEĞİRMENCİOĞLU HÜSEYİN 12.03.2015

895-KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN HAKKINDAKİ İDDİA VE İŞİN ASLI 13.03.2015

896-1897’DE GÜMÜŞHANE KELKİT ARASINA İNŞASI PROJELENDİRİLEN KARAKOL 13.03.2015

897-1886’DA KUYUMCU KOSTAKİ’NİN OĞLU TOMA NAMI DİĞER MEHMET ŞEVKİ’NİN KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE İSTİHDAMI 14.03.2015

898-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA GİRESUN’DAN TOKAT VE SİVAS’A NAKLEDİLEN RUMLAR 14.03.2015

899-1861’DE ŞEBİNKARAHİSARLI NAHLEK OĞLU TÜCCAR HACİK’İN SOYULMASI VE YARALANMASI 14.03.2015

900-1916’DA GİZLİCE GİRESUN SAHİLİNE ÇIKAN ON ERMENİ 15.03.2015

901-1894’DE İNGİLİZLERİN KELKİT’İN SPİKOR VE SADAK KÖYLERİNİ ZİYARETİ 20.03.2015

902-KARAHİSAR-İ ŞARKİ BELEDİYE MÜFETTİŞİ MEHMET ALİ BEY’İN 1912’DE VERDİĞİ DİLEKÇE 21.03.2015

903-1905’DE FATİH CAMİSİNİN VE ŞEBİNKARAHİSAR’IN FOTOĞRAFINI ÇEKEN ALMAN ÖĞRETMEN 21.03.2015

904-TRABZON’LU PAŞACIKZADE HACI ÖMER EFENDİ’NİN OĞLU ALİ RIZA EFENDİ’NİN MEMURİYETLERİ 26.03.2015

905-1861’DE ÇERKES, KIRIM, DAĞISTAN, ÇEÇEN VE NOGAY MUHACİRLERİNİN İSKÂNI ÇALIŞMALARI 03.04.2015

906-AFŞAR AŞİRETİNİN İSKÂNI VE ORADAN FİRAR ETMELERİ 03.04.2015

907-1861’DE ALTIKESEK KABİLESİNİN AFŞAR AŞİRETİNE HÜCUM ETMESİ 03.04.2015

908-1847’DE AFŞAR AŞİRETİNİN ISLAHI İÇİN DÜŞÜNÜLEN TEDBİRLER 04.04.2015

909-1846’DA AFŞAR AŞİRETİNİN GEDİKCİK KAZASINA VERDİĞİ ZARAR 04.04.2015

910-1736’DA AFŞAR AŞİRETİNDEN EŞKIYALIK YAPANLARIN CEZALANDIRILMASI KARARI04.04.2015

911-1845’DE AFŞARLARIN HACIBEKTAŞ-I VELİ POSTNİŞİNİN BABASINI ÖLDÜRMELERİ 04.04.2015

912-1834’DE MARAŞ BEĞLERBEYİNİN AFŞAR AŞİRETİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 04.04.2015

913-1846’DA AFŞAR AŞİRETİ MESELESİNİN ŞÛRA’DA GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2015

914-1847’DE OSMAN PAŞANIN KATİLLERİNİN YAKALANMAYA ÇALIŞILMASI İLE AFŞAR VE KUZUGÜDENLİ AŞİRETLERİNİN ISLAHI 04.04.2015

915-1847’DE AFŞAR AŞİRETİ ÜZERİNE ASKER SEVKEDİLMESİ 04.04.2015

916-1852’DE AFŞAR AŞİRETİNİN İSKÂNI VE ORADAN FİRAR ETMELERİ 04.04.2015

917-1859’DA MUHACİRLERİN EŞKIYA SALDIRISINDAN KORUNMASI İÇİN TEDBİR ALINMASI 05.04.2015

918-1860’DA AFŞAR AŞİRETİNDEN ÇUKUROVA’YA GİDENLER 05.04.2015

919-1862’DE MUHACİRLER İLE AFŞARLAR ARASINDAKİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ 05.04.2015

920-1862’DE ÇERKESLER İLE AFŞAR ARASINDA İKİ SENEDİR SÜREN ANLAŞMAZLIĞIN SONLANDIRILMASI 05.04.2015

921-1862’DE MUHACİRLER İLE AFŞAR ARASINDAKİ SOĞUKLUĞA DAİR 05.04.2015

922-1862’DE AFŞAR AŞİRETİYLE MUHACİRLER ARASINDAKİ KAVGANIN ÖNLENMEYE ÇALIŞILMASI 05.04.2015

923-1863’DE AFŞAR AŞİRETİNE KARŞI ASKER TOPLANMASI 05.04.2015

924-1863’DE AFŞAR AŞİTERİNİN ISLAHINA KARAR VERİLMESİ 06.04.2015

925-1863’DE AFŞAR AŞİRETİNİN AZİZİYE’YE YERLEŞTİRİLMESİ 06.04.2015

926-1863’DE AFŞAR AŞİRETİNİN ISLAHATI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMASI 06.04.2015

927-KASTAMONU’YA GÖNDERİLMİŞ AFŞAR AŞİRETİ ÜYELERİ İÇİN YAPILAN İSKÂN ÇALIŞMALARI 06.04.2015

928-HARPUT VE DİYARBEKİR’E YERLEŞTİRİLEN AFŞAR AŞİRETİ MENSUPLARININ FİRARI 06.04.2015

929-AZİZİYE’DE BULUNAN AFŞAR AŞİRETİNİN ISLAHATI HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER 06.04.2015

930-HARPUT KASTAMONU VE DİYARBEKİR’E YERLEŞTİRİLEN AFŞAR AŞİRETİ MENSUPLARININ FİRAR EDEREK MARAŞ VE ÇUKUROVA’YA GELMELERİ 06.04.2015

931-1865’DE AFŞAR AŞİRETİNİN İSKÂNI VE AZİZİYE’DEKİ ÇERKESLERLE İLİŞKİLERİ 06.04.2015

932-1865’DE AFŞAR AŞİRETİNİN SARIZ’DA İSKÂNI 06.04.2015

933-1898’DE AFŞARLARIN SURİYE’DE ÇERKES HACI HİKMET BEY’DEN ŞİKÂYETÇİ OLMASI 07.04.2015

934-1889’DA MAĞARA AHALİSİNİN AFŞAR AŞİRETİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLMASI 07.04.2015

935-AZİZİYE KAZASINDA YAŞAYAN AFŞARLARIN HAÇİN’DE BİR KÖYE HÜCUM ETMESİ 07.04.2015

936-1899’DA ÇERKES ÜMERASINDAN MEHMET MİRZA’NIN DERSAADET’DEN MEMLEKETİNE DÖNMEK İÇİN İZİN İSTEMESİ 07.04.2015

937-1899’DA ÇERKES ÜMERASINDAN MEHMET MİRZA’NIN DERSAADET’DEN MEMELEKETİNE DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMESİ 07.04.2015

938-Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri 09.04.2015 PDF Kitap

939-1862’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAYMAKAM VE MAL KÂTİBİ’NİN YARGILANMASI 11.04.2015

940-1849’DA KOYULHİSAR MUŞAZ’DA BİR VERASET DAVASI 13.04.2015

941-1862’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE SENET KIRAN VE FAİZCİLİK YAPANLARDAN HALKIN ŞİKÂYETİ 14.04.2015

942-1868’DE GÜMÜŞHANE’Yİ TEDİRGİN EDEN EŞKIYA DELİ BAŞO 14.04.2015

943-1916’DA SUŞEHRİ’NİN SUŞAR MEVKİ’İNE DÜŞEN UÇAK VE UÇAĞI KELKİT’E İNDİRDİĞİNİ ZANNEDEREK ALUCRA’YA İNDİREN RUS PİLOT 15.04.2015

944-ARAPGİR’DEN DER-SAADET’E GİDEN YOL GİRESUN’DAN GEÇİYORMUŞ 15.04.2015

945-28 NİSAN 1914’DE GİRESUN KUMYALI’DA ERMENİ ÇOCUKLARI İÇİN OKUL AÇILMASI 17.04.2015

946-LİCESE MADEN İŞLETMESİNİ TEHDİD EDEN EŞKIYA MİCANOĞLU VE ALINAN TEDBİRLER 22.04.2015

947-1920’DE RUSYA’DAN GELİP KULAKKAYA’DAN SİSORTA’YA GEÇEN RUM VE ERMENİ ŞAKİLER 23.04.2015

948-CANİKLİ ALİ PAŞA’NIN KARDEŞİ SÜLEYMAN PAŞANIN AİLESİNE NAFAKA BAĞLANMASI 23.04.2015

949-1856’DA AYVANSARAY ÇINAR ÇEŞMESİNDE KARAHİSARLI BİR SAKA 24.04.2015

950-KARAHİSARLI SAKA SÜLEYMAN’IN İKİNCİ DİLEKÇESİ 25.04.2015

951-Alucra Tarihi (Kitap) PDF Kitap 26.04.2015

952-Çamoluk Tarihi (Kitap) PDF Kitap 26.04.2015

953-1850’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE OLAN OLAYLAR VE KETHÜDAZÂDE EMİN AĞANIN SUÇLANMASI 29.04.2015

954-1868’DE ŞEBİNKARAHİSAR KAYMAKAMI ÖMER LÜTFİ PAŞA’NIN TALTİFİ 01.05.2015

955-KARAHİSAR-İ ŞARKİ TAŞ MESCİDİ 01.05.2015

956-1856’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ÇEZANOĞLU ARİF’İN EŞKIYALIK FAALİYETLERİ 01.05.2015

957-KARAHİSAR-İ TAMZARA’DA ÜRETİLEN KETEN BEZİ 01.05.2015

958-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE BULUNAN TELGRAFHANE-POSTAHANENİN YENİLENMESİ VE ALUCRA İLE İRTİBATI SAĞLAYACAK BAĞLANTI HATLARININ KURULMASI 01.05.2015

959-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE BULUNAN SUBAK MADENİNİN MADEN NİZAMNAMESİNE UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMASI 01.05.2015

960-GİRESUN YAVUZ SULTAN SELİM CAMİSİ 01.05.2015

961-25 OCAK 1811 TARİHLİ BİR HATT-I HÜMÂYÛNDA HAZİNEDARZÂDE SÜLEYMAN AĞA’NIN TRABZON VALİSİ OLUŞU 02.05.2015

962-1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK 03.05.2015

963-1904 YILINDA TAMZARALI ERMENİ VE KADIN VE ÇOCUKLARININ ÇALIŞMAK İÇİN İSTANBUL VE İZMİR’E GİTMEK İSTEMELERİ 09.05.2015

964-1848’DE TUNUS’DA VEFAT EDEN KARAHİSAR-İ ŞARKİ’Lİ KAVVAS 09.05.2015

965-1902’DE BEYAZID VELİYEDDİN EFENDİ KÜTÜPHANESİNDE GÖREVLİ KARAHİSAR-İ ŞARKİLİ İBRAHİM EFENDİ 09.05.2015

966-1838’DE KOYULHİSAR FATİH SULTAN MEHMET CAMİSİNE HATİP ATANMASI 12.05.2015

967-1851’DE TRABZON HANEDANINDAN HACI EMİN AĞA’YA UYGUN BİR İŞ ARANMASI 12.05.2015

968-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN TAMZARA KASABASINDA BİR İRANLI 14.05.2015

969-1858’DE TRABZONLU MEHMET EMİN AĞA’NIN HAK ARAYIŞI 14.05.2015

970-KADI KIRAN MEHMET’LE İLGİLİ BİR HATT-I HÜMAYUNUN ANALİZİ 14.05.2015

971-TAMZARA CAMİSİNE PADİŞAHIN İSMİNİN VERİLMESİ 04.06.2015

972-KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAYMAKAMI ABDULLAH EFENDİDEN DUYULAN MEMNUNİYET 05.07.2015

973-1835 YILINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ VE GÜMÜŞHANE KAZALARINDAKİ ERKEK NÜFUSUN TESPİTİ 05.07.2015

974-1887’DE LİCESE MADEN MÜDÜRÜNÜN TEHDİD EDİLMESİ 30.07.2015

975-1914’DE GİRESUN’DA ERMENİ YETİMLERİ İÇİN MEKTEP AÇILMASI 28.08.2015

976-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN SUBAK VE KATIRALANI İSİMLİ MADENLERİYLE İLGİLİ YAZIŞMALAR 03.09.2015

977-ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 07.09.2015 PDF Kitap

978-ŞEBİNKARAHİSAR (KARAHİSAR-İ ŞARKİ) TARİHİ 07.09.2015 PDF Kitap

979-ALUCRA FEYGAS KÖYÜ GULAMİ YAKUP EFENDİ VAKFINA AİT BELGELER 07.09.2015

980-HACILI KÖYÜNE AİT AHKAM DEFTERİ BELGELERİ 08.09.2015

981-TRABZON VALİSİNİN GÜMÜŞHANE’Yİ TEFTİŞİ 08.09.2015

982-AZİZİYE SANCAĞININ TEŞKİLİNE DAİR 1861 TARİHLİ BİR BELGE 11.09.2015

983-ŞEBİNKARAHİSAR’DAN VE/VEYA ŞEBİNKARAHİSAR’A MEKTUPLAR 16.09.2015

984-1919’DA GÜMÜŞHANE’DE ERMENİ VE RUM ÇETELERİNİN YOL KESMESİ 24.09.2015

985-YAVUZ SULTAN SELİM HAN ÇALDIRAN SEFERİNE GİDERKEN ŞEBİNKARAHİSAR, BALCANA VE ALUCRA’DAN GEÇTİ Mİ? 29.09.2015

986-1850’DE GİRESUN VE KEŞAP’IN AYRI AYRI YÖNETİLMESİ KARARI 03.10.2015

987-ERZURUM AHKÂM DEFTERİNDEN ZIHAR (FEVZİ ÇAKMAK) KÖYÜNE AİT YAZIŞMALAR 03.10.2015

988-1860 YILINDA GİRESUN YOLUNDA YAŞANAN EŞKIYALIK FALİYETLERİ 06.10.2015

989-1852’DE GİRESUN’UN TRABZON’DAN AYRILARAK ORDU’YA BAĞLANMASI 07.10.2015

990-1864’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ CADDESİNDE AKSU DERESİ ÜZERİNE KÖPRÜ YAPILMASI VE KAYMAKAMA ISTABL-I AMİRE PAYESİ VERİLMESİ 07.10.2015

991-1851’DE GİRESUN VE KEŞAP KAZALARINA MÜDÜR ATAMASI YAPILMASI 08.10.2015

992-1909’DA ŞEBİNKARAHİSAR’DA İNGİLİZ MADENCİNİN EŞYALARININ ÇALINMASI 08.10.2015

993-MANASTIR’DA BİR KETHÜDAZÂDE NAİB MEHMED EMİN 09.10.2015

994-1908’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN YÜKSELEN FERYAD 12.10.2015

995-1863’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN AKŞEHİRABAD KAZASINDA YAŞANMIŞ İDARİ SORUN 12.10.2015

996-ŞEBİNKARAHİSAR TAŞ HAN’A DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER VE DİĞER DETAYLAR 16.10.2015

997-1904 TARİHLİ BELGEDE AVRUPA BASINI İLE RUSYA VE İRAN’IN TAVRI 16.10.2015

998-KARAHİSAR-İ ŞARKİ MEBUSU SERDARZÂDE MUSTAFA BEY 16.10.2015

999-SEYYAHİN FUKARASINDAN SULTAN BABA’YA KARAHİSAR-İ ŞARKİ GELİRLERİNDEN EKMEK VERİLMESİ 17.10.2015

1000-1906’DA TİREBOLU’DA GÖREVLİ POLİS SIDKI EFENDİNİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 19.10.2015

1001-1890 YILINDA GİRESUN’DAN BATUM’A GİDEN ERMENİ AİLELERİ 21.10.2015

1002-1928 TARİHLİ BELGEDE ŞEBİNKARAHİSAR’DA GÖRÜLEN BİR DAVA 21.10.2015

1003-1898’DE DARÜLACEZE’DE KALAN GAYRİ MÜSLİMLER İÇİN YAPTIRILAN KİLİSELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI 22.10.2015

1004-ALUCAZA’DA (ALUCARA’DA) YAVUZ SULTAN SELİM’İN AYAK İZLERİ 25.10.2015

1005-ALUCRA İLE TOPÇAM ARASINA TELEFERİK HATTI KURULMUŞ! 25.10.2015

1006-1908’DE GİRESUN’UN KAYADİBİ MAHALLESİNDE ERMENİ MEZARLIĞI YAPILMAK İSTENMİŞ 26.10.2015

1007-ŞEBİNKARAHİSARLI AYAKSIZOĞLU 26.10.2015

1008-KETHÜDAZÂDE MEHMET EMİN AĞA (TİREBOLU VOYVODASI-ŞEBİNKARAHİSAR KAYMAKAMI) 27.10.2015 PDF Kitap

1009-CANİKLİ ALİ PAŞA’NIN ÜVEY VALİDESİ HAZİNEDARZÂDE SÜLEYMAN PAŞA’NIN HANIMININ TEREKESİ 27.10.2015

1010-CANİKLİ ALİ PAŞA VE ADAMI TEKNEOĞLU SÜLEYMAN 01.11.2015

1011-1810 TARİHLİ BİR BELGEDE HAZİNEDARZÂDE SÜLEYMAN AĞA’NIN MAİYYETİNE TALEP ETTİĞİ A’YANLARIN ADLARI 03.11.2015

1012-1791 TARİHLİ BELGEDE KARAHİSARLI SADRAZAM SEYYİD HASAN PAŞA’NIN VEFATININ İZLERİ 03.11.2015

1013-1790 TARİHLİ BELGEDE TOP DÖKÜMÜ İÇİN GÜMÜŞHANE’DEN BAKIR GÖNDERİLMESİ 03.11.2015

1014-HAZİNEDARZÂDE SÜLEYMAN AĞA’NIN SÜLEYMAN PAŞA OLDUĞUNUN BELGESİ 04.11.2015

1015-1915 YILINDA KARAHİSAR-İ ŞARKİ MEBUSLUĞUNA ALİ MUAMMER BEY’İN SEÇİLMESİ 06.11.2015

1016-1861 TARİHLİ BELGEDE UZUNYAYLA’YA MUHACİR YERLEŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR 08.11.2015

1017-1906 TARİHLİ BELGEDE KİTAP BASIM RUHSATI VERİLMESİ 08.11.2015

1018-1919’DA ÜNYE’DE ERMENİ EŞKIYASININ YAPTIĞI HIRSIZLIK 08.11.2015

1019-1889’DA SUŞEHRİ KAYMAKAMIYLA KARAHİSAR MUTASARRIFI ARASINDA YAŞANAN GEÇİMSİZLİK 08.11.2015

1020-1915’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ MUTASARRIFLIĞINA HAKKI BEY’İN ATANMASI 08.11.2015

1021-1916’DA TALAT PAŞA’NIN SİVAS’I ZİYARETİ 08.11.2015

1022-1906’DA SİVAS VALİSİ MUAMMER BEY’E MECİDİ NİŞANI VERİLMESİ 08.11.2015

1023-1913’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ KAYMAKAMLIĞI’NA ASIM BEY’İN TAYİNİ 08.11.2015

1024-1897’DE SİVAS VE TOKAT’DA ERMENİ KOMİTACILARIN FAALİYETİNE DAİR 09.11.2015

1025-1880’DE ERMENİLERİN DERSİM KÜRTLERİNİ OSMANLI’YA KARŞI KIŞKITMAK İSTEMESİ 09.11.2015

1026-1890’DA DERSAADET’DE ERMENİ USTASI TARAFINDAN PATLAYICI İMAL EDİLMESİ 09.11.2015

1027-1894’DE DER-SAADET’DEN GELEN TELGRAFLA SİVAS’DA BULUNAN TUTUKLULARIN SALIVERİLMESİNİN İSTENİLMESİ 10.11.2015

1028-1915’DE ANADOLU’DA GÖREVLİ ERMENİ POLİS MEMURLARINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER 10.11.2015

1029-1924 TARİHLİ BELGEYE ERMENİ TEHCİRİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİ 10.11.2015

1030-1901 TARİHİNDE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN TAMZARA KÖYÜNDE ÇIKAN DEDİKODU 10.11.2015

1031-AZİZİYE KAZASINDA YAŞAYAN AFŞARLARIN HAÇİNDE BİR KÖYE HÜCUM ETMESİ 10.11.2015

1032-1895’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE YAŞAYAN ERMENİLER ARASINDAKİ ALACAK-VERECEK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YARDIM İSTENİLMESİ 10.11.2015

1033-1857’DE ERMENİ PAPAZLARININ YAZDIĞI RUZNAMELERİN TAKDİMİ 10.11.2015

1034-1882’DE GALATA’DA BULUNAN KÜRTLERİN KIŞKIRTILMAYA ÇALIŞILMASI 10.11.2015

1035-1884’DE TİFLİS’TE ERMENİLERİ KIŞKIRTMAK İÇİN KOMİTE KURULMASI 10.11.2015

1036-ANADOLU’DA BULUNAN FRANSIZ CİZVİTLERİNE AİT İKİ BELGE 11.11.2015

1037-1906’DA GİRESUN’DA YAŞANAN YANGIN 11.11.2015

1038-1895 YILINDA İSYANLARDAN ETKİLENEN MUHTAÇLARA ZAHİRE YARDIMI YAPILMASI 11.11.2015

1039-1893’DE ASKERLİK BEDELİ VERMEMEK İÇİN KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE NÜFUSLARINI GİZLEYEN ERMENİLER 16.11.2015

1040-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DE ERMENİ KABRİSTANI YAPILMASI 29.11.2015

1041-ŞEBİNKARAHİSAR TAŞ MESCİD VE TAŞ MESCİD VAKFI 02.12.2015

1042-ALUCRA KENT MÜZESİ 05.12.2015

1043-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA GİRESUN’DA KURULAN ZAHİRE ANBARI 06.12.2015

1044-1880 TARİHLİ BELGELERDE ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİ 07.12.2015

1045-GİRESUN-KARAHİSAR-ERZİNCAN-HARPUT YOLU 14.12.2015

1046-1915’DE SANCAK MERKEZİNİN KARAHİSAR’DAN ANDİRYAS’A ALINMASINDAN SEVİNÇ DUYAN SUŞEHİRLİLER 22.12.2015

1047-1908 TARİHİNDE AĞVANİS’DE (GÖLOVA’DA) BELEDİYE TEŞKİLATI KURULMAK İSTENİLMİŞ 04.01.2016

1048-SUŞEHRİ MİNDAVAL VE ALUCRA HALKI BU GÖREVİN ALTINDA EZİLMİŞ 08.01.2016

1049-ALUCRA VE HİTİTLER 08.01.2016

1050-1888’DE SUŞEHRİ ERZİNCAN YOLUNDA YOLSUZLUK YAPILDIĞINA YÖNELİK İDDİA 08.01.2016

1051-ŞEBİNKARAHİSAR MUTASARRIFI CAVİD PAŞA’NIN BAŞINDAN GEÇENLER VE ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİNE BAKIŞ 10.01.2016

1052-TRABZON VALİSİ CEMAL AZMİ BEY 17.01.2016

1053-ALUCRA HALKI NELER ÇEKMİŞ NELER 18.01.2016

1054-HALEPLİ BİR OSMANLI MELLAHZÂDE MEHMED MER’İ PAŞA HAYATI VE HATIRLATTIKLARI 24.01.2016 PDF Kitap

1055-1908’DE URFA’DA YAŞANAN KARIŞIKLIK 29.01.2016

1056-1917 YILINDA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANESİNİN KURULMASI 30.01.2016

1057-1906 YILINDA ERBAA OVASINA KELKİT IRMAĞINDAN SU KANALI AÇILMAK İSTENİLMİŞ 30.01.2016

1058-1917’DE KABLO YAPIMI İÇİN YURT DIŞINA BAKIR GÖNDERİLMESİ 30.01.2016

1059-1902 YILINDA ELEKTRİK ENERJİSİYLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DEĞERLENDİRME 31.01.2016

1060-1902 YILINDA ELEKTRİK ENERJİSİYLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DEĞERLENDİRME 31.01.2016

1061-TRABZON’A GELEN İLK ELEKTRİKLİ MAKİNA 01.02.2016

1062-1917’DE TRABZON’UN ELEKTRİKLE AYDINLATILMASI 02.02.2016

1063-1916’DA İSTANBUL ELEKTRİK HATLARI İÇİN TEL SATIN ALINMASI 03.02.2016

1064-1921’DE RESMİ DAİRELERE ELEKTRİK TASARRUFUYLA İLGİLİ UYARI YAPILMASI 03.02.2016

1065-MANASTIR VİLAYETİ PİRLEPE SANCAĞINDAKİ ŞİRAN KÖYÜ 04.02.2016

1066-TİREBOLULU SÜLEYMAN REİSİN YAPTIĞI İŞE BAK 05.02.2016

1067-ASKERLİK YAŞI GELEN KÜRTÜNLÜ MENTEŞEOĞLU HASAN 05.02.2016

1068-1916 YILINDA HARŞİT IRMAĞI ÜZERİNE KÖPRÜ YAPILMASI 05.02.2016

1069-1918’DE DENİZDE YAŞANAN VUKUAT 06.02.2016

1070-MİŞAZ KÖPRÜSÜNÜN AKIBETİ 09.02.2016

1071-İSTANBUL ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ERZİNCANLI KÖMÜR MÜTEAHHİDİ 09.02.2016

1072-İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNİN İLK ÖRNEKLERİ 12.02.2016

1073-1918 YILINDA ALINMASI ÖNGÖRÜLEN ELEKTRİK TASARRUF TEDBİRLERİ 15.02.2016

1074-1896’DA GÖRELE MÜFTÜSÜ İBRAHİM HÜSNÜ EFENDİNİN HAZIRLADIĞI KİTAPLAR 22.02.2016

1075-HAŞİMİYE OSMANLI İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ÖRNEKLEMELER 23.02.2016

1076-1887’DE HUKUK ÖĞRENCİLERİNİN TAHSİL VE STAJ MÜDDETLERİ 25.02.2016

1077-BAYBURT MUTASARRIFI MAHMET ALİ PAŞA’NIN YASAK OLMASINA RAĞMEN ÇERKESLERDEN CARİYE SATIN ALMASI 25.02.2016

1078-GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA FAHRİ MÜDERRİSLİK ÜNVANI VERİLMESİ 29.02.2016

1079-1918’DE GİRESUN LİMANINDAN HAREKET EDEN GEMİDE YAŞANAN YANGIN 03.03.2016

1080-1918’DE GÜMÜŞHANE’DE YAŞANAN TIRAFİK KAZASI 03.03.2016

1081-1892’DE TRABZON’DA YAŞANAN SALGIN HASTALIK 03.03.2016

1082-1915’DE HALEP ELEKTRİK DAĞITIM VE ELEKTRİKLİ TRAMVAY İMTİYAZININ VERİLMESİ 03.03.2016

1083-SUŞEHRİ TARİHİ YAZILARIM 05.03.2016 PDF Kitap

1084-HAREM-İ ŞERİF VE MEDİNE-İ MÜNEVVERENİN ELEKTRİKLE AYDINLATILMASI 05.03.2016

1085-ERMENİ OLAYLARININ GELİŞİMİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’DA YAŞANANLAR 06.03.2016

1086-KOYUN BABA İLE İLGİLİ MUHTELİF BELGELERİN İNCELENMESİ 07.03.2016

1087-MEKTEBİ SULTANÎ MUALLİMİ RIFAT EFENDİNİN MAAŞI 10.03.2016

1088-ÇANAKKALE’DE ZAFER KAZANDIRAN TOPLARIN TEMİNİ 18.03.2016

1089-18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN DIŞ YANSIMALARINA BİR ÖRNEK VE ZAFERDEN DUYULAN MEMNUNİYET 18.03.2016

1090-YILDIZ SARAYI’NA GÖTÜRÜLEN KÂĞITHANE AYAZMA SUYU 22.03.2016

1091-İSTANBUL POLİS OKULU’NUN KÂĞITHANE’YE NAKLİNE İLİŞKİN YAZIŞMA 22.03.2016

1092-YILDIZ SARAYINI KONU ALAN DIŞ KAYNAKLI ENTRİKALAR 24.03.2016

1093-ÇANAKKALE’DE BULUNAN KAMU YAPILARIN 1920’DEKİ DURUMU 24.03.2016

1094-1910 YILINDA YILDIZ SARAYINDA YÜRÜTÜLEN İLGİNÇ BİR HIRSIZLIK SORUŞTURMASI 26.03.2016

1095-ELEKTRİK SİSTEMİNE AİT İLK İHTİRA BERATI (PATENT) BAŞVURULARINA AİT UYGULAMA 27.03.2016

1096-TÜRKİYE’DE ELEKTRİK VE ELEKTRİKLİ ALETLER KULLANIMININ ÖNCÜLERİ 27.03.2016

1097-SULTAN REŞAD’IN YILDIZ SARAYINA TAŞINACAĞINA DAİR YAZIŞMA 27.03.2016

1098-MEDİNENİN KANDİLLERİ 27.03.2016

1099-CAMİ, MESCİD VE KÜTÜPHANELERDE BULUNAN KUR’AN-I KERİMLER RAHLELERİN DURUMU YABANCILARIN CAMİLERİ ZİYARETİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE DİĞER BAZI HUSUSLAR HAKKINDA 1902 TARİHİNDE YAPILAN BİR DEĞERLENDİRME 31.03.2016

1100-BELÇİKA’NIN İNSANLIKLA İMTİHANI (DÜNDEN BUGÜNE) 02.04.2016

1101-1890, 1897 ve 1909 TARİHLİ ASKERİ BİR RAPORLARDA YER ALAN İLGİNÇ TESBİTLER 05.04.2016

1102-ŞEBİNKARAHİSAR VİLAYETİ LAĞVEDİLMİŞTİR Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir… 07.04.2016

1103-REGAİB KANDİLİ VESİLESİYLE 07.04.2016

1104-TÜRKİYE’DE ŞAPKA KULLANIMIYLA İLGİLİ TARİHİ SÜRECİN ARŞİV BELGELERİYLE ANALİZİ 07.04.2016

1105-OSMANLI’DA MODA’NIN BAŞLANGICI 08.04.2016

1106-OSMANLIDA EĞLENCE İLE İLGİLİ BİRKAÇ BELGE 09.04.2016

1107-1903’DE GİRESUN KAYMAKAMININ AZLEDİLMESİ 09.04.2016

1108-YILDIZ SARAYI YANGININA DAİR İDDİALAR 09.04.2016

1109-1894 YILINDA BEYOĞLU’NDA DEPREM OLMUŞ 10.04.2016

1110-1820’DE OKMEYDANI CAMİSİNİN MİNARESİNİN RÜZGÂRDAN YIKILMASI 11.04.2016

1111-1894’DE KASIMPAŞA’YI SEL ALMIŞ 11.04.2016

1112-KASIMPAŞA ÇEŞMELERİNİN SUYU AZALMIŞ 12.04.2016

1113-KASIMPAŞA BÜYÜK PİYALE VE PİYALE PAŞA CAMİSİ 12.04.2016

1114-KASIMPAŞA TARİHİ İLE İLGİLİ MUHTELİF BELGELER 12.04.2016

1115-TEŞKİLAT-I MAHSUSA’YA DAİR BİR BELGE 13.04.2016

1116-OSMANLI’DA DER-SAADET’DE RAMAZAN HAZIRLIKLARI 13.04.2016

1117-KASIMPAŞA PİR HÜSAMEDDİN UŞŞÂKİ HANGÂHI (TEKKESİ) İLE İLGİLİ OSMANLICA YAZIŞMALAR 13.04.2016

1118-KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 2 14.04.2016

1119-1892’DE BÜYÜK PİYALE CAMİSİNDEKİ REHBER-İ MARİFET MEKTEBİNDE TERTİB EDİLEN KUTLAMA TÖRENİ 15.04.2016

1120-KASIMPAŞA BÜYÜK CAMİ HAKKINDA TARİHİ YAZIŞMALAR 15.04.2016

1121-KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 3 16.04.2016

1122-NEHRİN PİRİ KOYUN BABA HAZRETLERİNİN İZİNDE GİRESUN’DA KOYUN BABA 17.04.2016

1123-KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 4 18.04.2016

1124-DER-SAADET’DE ŞEHRİN İZDİHAMINI AZALTMAK İÇİN BULUNAN ÇÖZÜM 18.04.2016

1125-KASIMPAŞA TERSANE ZİNDANI 21.04.2016

1126-ÇİFTECEVİZLER VE OKMEYDANI’NDA II.BAYEZİD’E AİT ARAZİLER VE KONUYLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER 21.04.2016

1127-EDİRNE GEZİSİ NOTLARI 23.04.2016

1128-ERMENİ OLAYLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE RUSYA-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ 23.04.2016

1129-1909’DA KASIMPAŞA’NIN CAMİLERİNE HIRSIZ DADANMIŞ 26.04.2016

1130-FATİH’İN VAKFİYESİ OKMEYDANI TEKKESİ ARAZİSİNİN TARİHİ SERÜVENİ 27.04.2016

1131-KASIMPAŞA PİYALEPAŞA DONANMA-YI HÜMÂYÛN CEPHANELİĞİ 28.04.2016

1132-1857 ve 1862’DE TRABZON’DA YAŞANAN YANGINLAR 30.04.2016

1133-1903’DE TORUL VE MAÇKA’DA MÜSLÜMANLARIN EĞİTİMİ İÇİN OKUL AÇILMASI-2 01.05.2016

1134-TEŞKİLAT-I MAHSUSA ÜYESİ DR. BAHAEDDİN ŞAKİR BEY’İN MAHKÛMİYET KARARI 03.05.2016

1135-YILDIZ SUİKASTINA DAİR BİR BELGE 03.05.2016

1136-1888 YILININ ASKERİ İCATLARI 03.05.2016

1137-1902 YILINDA POLİS TEŞKİLATINDA YAŞANAN OLUMSUZLUĞA DAİR BİR BELGE 03.05.2016

1138-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALAN DETAYLAR 04.05.2016

1139-VANLI ALİ EFENDİ’NİN SEVDA-YI VATAN HASTALIĞI’NA TUTULMASI 04.05.2016

1140-1920’DE ZONGULDAK ALAPLI’DA GÖRÜLEN BİR ZİNCİR DAVASI 05.05.2016

1141-ALUCRA-HANZAR-TOPÇAM 05.05.2016

1142-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA YAŞANANLARA AİT BAZI DETAYLAR 06.05.2016

1143-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE DONANMANIN DURUMU 07.05.2016

1144-ALUCRALI MÜDERRİS HACI HASAN EFENDİ HAZRETLERİ 10.05.2016

1145-TEŞKİLAT-I MAHSUSA’NIN KARADENİZDEKİ VARLIĞINA DAİR BİR BELGE 11.05.2016

1146-1896 TARİHLİ İŞSİZ GÜÇSÜZLERE İSTANBUL’A GELİŞ İZNİ VERİLMEMESİ KARARI 11.05.2016

1147-KUT’ÜL AMAREYE DAİR BİR DETAY 11.05.2016

1148-1893 YILINDA YAPILAN ŞİKAGO KADINLAR KONGRESİNDE KONUŞULANLAR 11.05.2016

1149-1755’DE TARİHLİ BELGEDE OSMANLI’DA TEZHİBÇİLERİN OKMEYDANI TEKKESİNDE DUALARLA MEZUN EDİLMESİ 12.05.2016

1150-ZİYARET ETTİĞİM KOYUN BABA TÜRBELERİ VE KOYUN BABA SEMPOZYUMUNUN NETİCESİ 21.05.2016

1151-GİRESUN ALUCRA VAKIF KAYITLARINDAKİ BİLİNMEYENLER 21.05.2016

1152-KASIMPAŞA TARİHİNE AİT BELGELER 5 23.05.2016

1153-GİRESUN’DA KOYUN BABA-2 26.05.2016

1154-SERVİ-SELVİ AĞACININ HİKÂYESİ 31.05.2016

1155-OSMANLI’DA TABABET’DE SÜLÜK KULLANIMI 04.06.2016

1156-OKMEYDANI BEŞKARDEŞLER MEVKİ’İNDEKİ DİKİLİ TAŞ 06.06.2016

1157-SAMSUN’A DİKİLEN OSMANLI ANITLARI 08.06.2016

1158- MERMER YUVARLAKLAR NAM-I DİĞER GÜLLE (GÜRLE) 15.06.2016

1159-OSMANLI’NIN KUTSAL TOPRAKLARDA HİZMET ANLAYIŞI 15.06.2016

1160-OSMANLI’DA KADİR VE KANDİL GECESİ HAZIRLIKLARI 15.06.2016

1161-GİRESUNLU KARAMUSTAFAOĞLU HACI OSMAN KAPTANIN ALACAĞI 15.06.2016

1162-BİR TAŞ KÖPRÜ VE BEŞİKTAŞ KEDİBAŞI MEVKİ 15.06.2016

1163-1910 YILINDA RUMELİ VE ANADOLU’DA YAPILMASI PLANLANAN DEMİRYOLLARI HAKKINDA 15.06.2016

1164-1893’DE PAPA’YA MERMER KİTABE HEDİYE EDİLMESİ

1165-OSMANLI’DA PİPO VE TÜTÜN MERAKI 29.06.2016

1166-1909’DA YILDIZ SARAYINDAN ÇIKARILAN CARİYELERİN DURUMU 02.10.2016

1167-1905’DE GİRESUN VE ORDU’DAN DÜZCE VE AKÇAŞEHİR’E GÖÇ 10.07.2016

1168-1858’DE ERZURUM’DA BİR İP CANBAZI 10.07.2016

1169-İMPARATOR KONSTANTİN’İN SAKLI HAZİNESİ 13.07.2016

1170-ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ 18.07.2016

1171-YENİ CAMİ CİVARINDAKİ HAKKAKLAR VE ARZUHALCİLER 18.07.2016

1172- 1899 TARİHLİ BELGEDE AVRUPA’NIN TÜRKLERE BAKIŞ AÇISI 28.07.2016

1173- DER-SAADET GAZHANESİNİN MODERNİZASYONU 30.07.2016

1174- TİREBOLULU SALİH KAPUDANZADE İBRAHİM EFENDİNİN MADENCİLİĞİ 03.08.2016

1175- FINDIKLI YAHYA EFENDİ MESCİDİNE GÖREVLİ ATANMASI 03.08.2016

1176- TİREBOLULU ALİ’NİN ÜÇ YIL KÜREK CEZASINA ÇARPTIRILMASI 05.08.2016

1177- RODOS’UN FETHİNE VESİLE OLAN GÜLLELERİN HATIRASI 08.08.2016

1178- 1903 YILINDA KELKİT HALKININ BAŞINA GELENLER 08.08.2016

1179- 1908’DE KAĞITHANE KÖYÜNÜN ARAZİSİNE TECAVÜZ EDİLMESİ 10.08.2016

1180- 1902 YILINDA İRANLI KİTAPÇILARIN YASAK KİTAPLARI BASIP SATMASI 13.08.2016

1181- AMERİKALI MİSYONER KADININ KONYA’DAKİ FAALİYETLERİ 14.08.2016

1182- 1900 YILINDA ÇANAKKALE BİGA’DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDEN EMEKLİ AİDATI KESİLMESİ 14.08.2016

1183- 1767’DE FATİH CAMİSİNİN DEPREMDEN ZARAR GÖRMESİ 20.08.2016

1184- 1890 TARİHLİ EDEBİYAT DERSİ NOTLARI 23.08.2016

1185- 1848’DE UZUN YAYLA VE RİŞVAN AŞİRETİ 25.08.2016

1186- ALUCRALI KURU MUSTAFA 27.08.2016

1187- 1764’DE KEBAN MADENİ İÇİN GÜMÜŞHANE’DEN AMELE VE PERİSTAD GÖNDERİLMESİ 30.08.2016

1188- 1913 YILINDA GİRESUN’DA YAŞANAN DİKKAT ÇEKİCİ OLAYLAR 31.08.2016

1189- ÇANAKKALE SAVAŞININ HATIRLATTIKLARI 02.09.2016

1190- 1916 YILINDA ÇANAKKALE AYVACIK’DAN ÇEKİLEN TELGRAF 04.09.2016

1191- 1915’DE GEMİLERİN BOĞAZDAN GEÇİŞİNE DAİR ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 05.09.2016

1192- ÇANAKKALE’DE ŞEHİT DÜŞEN ANTAKYALI TÜFEKÇİ USTASININ PARASI 05.09.2016

1193- TRABZON’DA 1849 TARİHİNDE GÖRÜLEN BİR TAHLİYE DAVASI 10.09.2016

1194- 1845 TARİHİ ÇALGAN KÖYÜ TEMETTU’AT KAYITLARINDA KAYITLI İSİMLER 11.09.2016

1195- 1862 YILINDA PARİS’DEN ALINAN ASKERİ ELBİSE 23.09.2016

1196-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ALUCRA’DA ÇEKİLEN ASKERİ FOTOĞRAFIN OKUNMASI 27.09.2016

1197-1904’DE ALUCRA KAYMAKAMININ DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİLMESİNİN NEDENLERİ 29.09.2016

1198-1910 YILINDA ALUCRA İKİZLER TÜMÜLÜSÜNDE YAPILAN KAZININ SONRADAN ŞİKÂYET EDİLMESİ 29.09.2016

1199-1910’DA ALUCRA METROPOLİTİNİN MECLİSTEN ÇIKARTILMASI 06.10.2016

1200-1893’DE ALUCRA KAYMAKAMI MEHMET RÜŞDÜ EFENDİNİN İCRAATLARI 08.10.2016

1201-1906 TARİHİNDE ALUCRA’NIN ŞAHİT OLDUĞU OLUMSUZLUKLAR 13.10.2016

1202-1894’DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 24.10.2016

1203-1912’DE ALUCRA DERESİ ÜZERİNE İNŞA EDİLMEK ÜZERE ÇİZİLEN KÖPRÜ PLANI 24.10.2016

1204-ALUCRA VE DEŞT-İ KIPÇAK 24.10.2016

1205-ZODOMALI (ÇAKILKAYALI) OSMAN OĞLU HÜSEYİN’İN ROMANYA MACERASI 26.10.2016

1206-1923 TARİHLİ BELGELERİN ANLATTIKLARI 29.10.2016

1207-1894 ve 1895 YILINA AİT BELGELERDE ÇAMOLUK’UN BAZI KÖYLERİNE AİT DURUM 29.10.2016

1208-OSMANLI İMPARATORLUĞU TOPRAKLARINDA MİSYONER FAALİYETLERİ 06.11.2016

1209-BİR KEDİ MİYAV DEDİ BİR KÖPEK HAVLADI 11.11.2016

1210-ALUCRA’NIN EŞKÜNE (DEMİRÖZÜ) KÖYÜNDE BİR TIMARLI SİPAHİ 15.11.2016

1211-1895’DE ALUCRA’DA KAYMAKAM İLE YARDIMCISININ ÇEKİŞMESİNİN SONUÇLARI 17.11.2016

1212-ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ NAM-I DİĞER ÇUBUK-FEYGAS-HANUK-ŞEYH MEHMED 17.11.2016

1213-KASIMPAŞA TARİHİ YAZILARIM 17.11.2016

1214-ARŞİV BELGELERİNDE ALAPLI 17.11.2016

1215-ÇOBANIN DEFİNESİ 22.11.2016

1216-1892’DE ALUCRA’NIN EŞKÜNE KÖYÜ MUHTARININ BAŞINA GELENLER 26.11.2016

Reklamlar

38 Responses to Hakkımda

 1. sEVGİLİ mURAT BEY…ÇALIŞMANA TEŞEKKÜR EDERİM.. sİZİN GİBİ İNSANLARIN SAYESİNDE ESKİYE YÖNELİK BİLGİLERİ BULABİLİYORUZ SEVGİ SAYGILAR.
  05511102929

  Beğen

 2. ali dedi ki:

  çalışmalarınızdan dolayı sızı teprık edıyor basarılarınızın devamını dılıyor allaha emanet olmanızı cenabı allahtan nıyaz edıyor saygılarımı sunuyorum

  Beğen

 3. levent dedi ki:

  Alucra koman köyü ile ilgili herhangi bir bilgi veya belge varmıdır iletebilirmisiniz

  Beğen

  • Vakıfla ilgili yazılarıma bakınız. Ok Musa vakfı ve Komanda bulunan Seyyidlerden bahsediyor. Orta Karadeniz Bölgesinin Tarihi Kaynakları yazıma da bakınız, orada köyünüzle ilgili bilgiler buacaksınız.

   Beğen

   • mehmet dedi ki:

    Murat bey, bir belgenizde:
    Suşehri hükümet konağının muhterik olması (yanması) akabinde yapılan tahkikat neticesinde makam-ı mutasarrifiye takdim edilen kezalike (rapor) suretidir.

    yazılmış. “kezalike”nin “fezleke” olması lazım.
    kolay gelsin.

    Beğen

 4. Semih Yurt dedi ki:

  Kıymetli Üstadım,
  Kasım Yağcıoğlu Hocaefendimizle gerçekleştirdiğiniz röportajınızı okudum.
  Yaklaşık 1-1.5 Haftadır değerli ve çok kıymetli manevi büyüğümüz olan Kasım Hocamızla bir irtibat kurma peşindeyim.
  Karaköy Bereketzade Camii’ne gidiyor, esnaflara soruyor, tanıyanı bileni araştırıyor ve bi netice elde edemiyorum.
  Bir aracı olarak kendisine ulaşıp iletmek istediğim ve kıymetli dualarından nasiplenmek istediğim bir selâm ve bir not var elimde.
  Bunu Hocamıza tez zamanda iletme gayreti içerisindeyim.
  Hocamızın kendisiyle nasıl iletişime geçeceğimi, nerde bulabileceğim konusunda sizlerden yardimlarinizi rica ediyorum.
  Benimle şu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz şimdiden tesekkürlerimi sunuyorum. Dualarda olmak niyetiyle.. semihyurt.01@gmail.com

  Beğen

  • Semih Bey, Kasım Hoca’nın Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece Bereketzade Camisinde zikir halkası kurduğunu duymuştum. Bunun ötesinde Küçük Camlıca’da oturuyor. Beni bir arkadaş götürdü. Başkaca bir bilgim yok.

   Beğen

 5. selahattin ardahan dedi ki:

  Murat bey, çalışmalarınızdan dolayı sonsuz tebrik ediyorum sizi.. bir yazınızda Çakrak köyü ile ilgili bilgileri okudum. orada geçen iki mevki (Celal ve Göni diye adlandırılıyor) bugün Macara mahallesinin bulunduğu yer ve o tepenin ardıdır..belki küçük bir katkı benden. Allah razı olsun dua ve selam ile..

  Liked by 1 kişi

 6. Ali ÇELİK dedi ki:

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim hocam

  Liked by 1 kişi

 7. Ömer dedi ki:

  Dayımın adı Abuzer Karlık numarası 05534494095 Mustafa Eker amcaya ulaştırsanız sevinirim iyi günler

  Beğen

 8. Yasar Ismailoglu dedi ki:

  Sevgili Murat hocam Sivas bolgesinde kolelerle ilgili gun isigina cikardigin belgeyi yeni yazmakta oldugum Anilarim II Cilt 1 kitabinda kullanmak istiyorum senle ilgili de bir paragraflik tanitim yapacagim. Iznin varmi? mailime yanit gonderirseniz sevinirim yismailoglu@btinternet.com
  Londradan sevgi ve selamlarimla Yasar Ismailoglu Arastirmaci yazar

  Beğen

 9. Yasar Ismailoglu dedi ki:

  Sevgili Murat hocam, izin verdiginiz icin size tesekkur ederim. Kitabim yayinlandigi zaman size bir kitab imzalayip onderecegim. Kitab yayin;landigi zaman sizden adress isteyecegim. Londradan saygi ve sevgilerimle yasar Ismailoglu

  Beğen

 10. Temel demir dedi ki:

  Hocam Suşehri nden hıdıroğlu sülalesinden ibrahim oğlu ismail (babamın amcasi) çanakkale savaşından dönmemiş büyüklerimizden boyle işittik. Devirlik abidesinde isim var bunu nasıl ispatlarız acaba. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.. ,”temel demir bluealowe@hotmail.com

  Beğen

 11. mehmet dedi ki:

  osmanlıcayı nasıl öğrendiğinizden bahsetmemişsiniz.

  Beğen

  • Osmanlıca öğrenmek için ayrıca bir kursa gitmedim. Ancak, Osmanlıca metinleri paylaştığımız Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu içinde paylaşılan belgeleri takip ederek ve sürekli okuma çalışmaları yaparak öğrendim ve halen de öğrencisiyim. Zira Osmanlıca bir kaç farklı şekilde yazılmış bir dildir. Siyakat, Divani ve Rika gibi. En çok kullanılanı Rika’dır. Siyakat için çok üst düzey deneyim gerekir. Divani de kısmen öyledir. Bu nedenle ben de dahil siyakat yazıyı okuyanlar azdır. Divani de ha keza öyledir. Bunların ara formları da bulunmaktadır. Kırık divani gibi. Bunlardan siyakat şifrelenmiş bir yazı çeşidi olub, defter kayıtlarında ve vakıf kayıtlarında der kenar olarak kullanılmıştır. Divani ise fermanlarda kullanılmakla beraber diğer belgelerde de kullanıldığı görülmektedir. Günlük yazışmalarda ise daha çok rika kullanılmıştır.

   Beğen

 12. M. Ufuk MİSTEPE dedi ki:

  Murat Dursun Hocam Merhaba,
  Harikulâde bir çalışmaya imza atıp paylaşmışsınız.. sizi yürekten kutluyorum.
  1.100 belge transkrippsiyonundan bahsetmişsiniz.
  Fayda temin etmek açısından belge fihristine nasıl ulaşabileceğimizi anlatır mısınız?
  Tümü üzerinden arama yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor?
  Saygılarımla….
  M. Ufuk MİSTEPE
  mistepe@gmail.com

  Beğen

 13. Ufuk Bey, ana sayfada arşiv bölümü var. Hemen altında da aylar bölümü oradan girerseniz ay, ay yazıların başlıklarını ve içeriklerini görebilirsiniz.

  Beğen

 14. M. Ufuk MİSTEPE dedi ki:

  Teşekkür ederim.
  İlgileneceğim Sayın Hocam…
  Kandiliniz mübarek olsun.

  Beğen

 15. M. Ufuk MİSTEPE dedi ki:

  Murat Dursun Bey,
  Harika çalışmalara imza atarak biz araştırmacılara güzel kapılar araladınız.
  Son çalışmanız ile verimliliğin daha da artacağından kuşkum yok.
  Başarıları ve güzellikleri hedef alan uğraşılarınız için verdiğiniz efora saygı ve kalbî selâm ile…

  M. Ufuk MİSTEPE

  Beğen

 16. İlyas Ege dedi ki:

  Murat Bey, araştırmalarınızı, bilhassa Suşehri ile ilgili olanları takdirle izliyorum. Kelkit Vadisine bu manâda hizmetiniz büyük.Emekli öğretmenim, kendi çapımda araştırmalarım var.Sizinle tanışmak araştırmalarınızı okumak istiyorum. Allah yardımcınız olsun.

  Beğen

  • Sayın Hocam, Suşehri Tarihi yazılarımı kitap olarak topladım. Ermeni olaylarını da keza… 100 tane kitap bastırabildim. Belediyenize de yolladım, kaymakamlığınıza da… Kaymakamlık kitapları almamış geriye geldi. Belediye teslim almış ama arayıp bir teşekkür eden dahi olmadı.

   Beğen

   • İlyas Ege dedi ki:

    Murat Bey, kitabınızı aldım. Kahraman’ın amcası Demir Dündar (Kendileri ata dede dostumuz ve komşularımızdır.) sağ olsun benim için getirdiler. Kahraman’ı da yaptığı bu hayırlı hizmet için tebrik ediyorum. Kitabınız güzel olmuş, güzel bir çalışma, çok emek vermişsiniz. Allah razı olsun. Ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Maalesef böyle hizmetleri bazıları takdir edemiyor.

    Liked by 1 kişi

   • İlginiz için teşekkür ederim. Selamınızı Kahraman Bey’e ileteceğim.

    Beğen

 17. Dursun ALTUNAL dedi ki:

  Murat hocam öncelikle Şebinkarahisarli bir hemsehriniz olmaktan ve tarihini köklerini ve ozunu benimsemiş ve unuttutmamaya gonul adamis biri olarak sizi tanimaktan gurur duydum..Eserlerinizi ve arastirmalarinizi merakla , heyecanla okuyor ve takip ediyorum ikametim İstanbul da ancak memleketime her yaz gidip sıla-i rahim yapmaya özen gosteriyorum ki geldiğim ilk iznimde size ulaşmak ve musayit olursaniz ve kabul ederseniz (02.11.1987 doğumluyum) gönül dostlugunuza ve elimden geldiğince yapacaginiz araştırmalarda destekciniz olmak adina görüşmek için memleketimiz şebinkarahisar da bi aci kahve içmek sohbetinize nail olmak görüşmek isterim..

  Saygi ve sevgilerimle..

  544 310 00 28

  Beğen

 18. süleyman şengül dedi ki:

  sayın murat hocam yayınlamış olduğunuz kitapları nereden temin edebilirim yardımcı olurmusunuz saygılar süleyman şengül

  Beğen

 19. sofuogullari dedi ki:

  Hocam merhaba,
  Santa ve mesohor hakkındaki belgelerin fotokopisini almam mümkün müdür?
  İyi çalışmalar dilerim.

  Beğen

 20. Davut Aksoy dedi ki:

  Murat bey merhaba Kethüdaoğlu Emin Ağa ile ilgili kapsamlı araştırmanızı inceledim. Aynı dönemlerde yaşamış Kelalioğlu Ali Ağayla ilgili kısa bir bilgi dışında sizin ve diğer araştırmacıların yazdıklarında bulamadım. Elinizde bu konuyla ilgili bilgi belge varsa paylaşırsanız sevinirim.

  Beğen

 21. Turgay KILDACI dedi ki:

  Sayın hocam,

  Blogunuzda Alucra ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları tesadüfen buldum ve hayranlıkla okudum. Elinize emeğinize sağlık.

  Ben maalesef kökenlerim hakkında çok az şey biliyorum. Babam 1933 yılında Köklücede doğmuş. Dedem Mustafa KILDACI (Çakıcı Mustafa derlermiş)ondan öncesini pek bilen yok. Soyadımızın nereden geldiğini de öğrenemedim. Babaannem Arda köyünden ve kızlık soyadı Danışman. Acaba Danişmentlilerden mi geliyor (Benim naçizane tahminim) Kısacası evveliyatımızı çok merak ediyorum ama nasıl araştıracağımı da bilmiyorum. En azından Orta asyadan geldiysek hangi boydanız? Oranın eski yerleşiklerindensek acaba bir gayr_ı müslimlik var mı? Konu ile ilgili bilginiz olursa öğrenmeyi çok arzu ederim.

  Vaktinizi aldıysam özür dilerim.

  Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.

  Saygılarımla

  Turgay KILDACI

  Liked by 1 kişi

  • Köken konusunda bir şey söylemek zor. Eğer aileden bu konuda gelen bir hatırat yoksa bunu bilemiyoruz. Ancak Alucra’da yoğun olarak Kuman, Kıpçak ve Çepni Türkleri olmakla birlikte 1530’dan sonra Halep ve Elbistan tarafından Dulkadirli Türkmenleri de gelip yerleşmişler. Dulkadirliler Şebinkarahisar ve Şiran’da da varlar. Bunun yanında 1071 Malazgirt’ten sonra bölgemizde önce Danişmentliler sonra Mengücek oğulları da kalmış. Tüm bunlara ilaveten 24 Oğuz boyundan daha çok Beydilli, Bayat, Salur, Bayındır ve Eymür var. Diğerlerinden de olma ihtimali var. Neden derseniz Alucra ve civarı çok göç almış. Bizans, Selçuklu, Danişment, Mengücek, Selçuklu, Moğol-İlhanlı Devleti, Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti, Osmanlı, Timur ve bağlısı Mutahharten, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve tekrar Osmanlı idaresinde kaldı. Haliyle de çok değişik boylara ait insanlar yaşadı. Kimi gitti, kimi kaldı. O nedenle bu şudur demek zor.

   Beğen

  • Yorumunuzu yeni farkettim. Soy kütüğü bilgilerinize ulaşırsanız aradığınız cevapları bulacağınızı umuyorum.

   Beğen

 22. kadem akkuş dedi ki:

  688-KARAHİSAR-İ ŞARKİ’DEN BURSA’YA YERLEŞEN KARAŞENŞELİ BİR AİLE 21.11.20144
  başlıklı yazınızın içeriğine ulaşmak istiyorum.
  sizinle irtibat kurmak istiyorum.
  şebinkarahisar
  ilçesi ekecek köyü (karaşenşe) köyündenim.

  Beğen

 23. Ziya hoş dedi ki:

  Suşehrililere nefret beslediğinizi düşünüyorum

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s