Tag Archives: Akşehirâbad

1863’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ’NİN AKŞEHİRABAD KAZASINDA YAŞANMIŞ İDARİ SORUN

Bu sorunu açıklayan iki belgemiz var. Belgelerin arasında zamanlama olarak birkaç ay olmasına karşın birisi memnuniyet diğeri hoşnutsuzluk ifade etmektedir. Bu çelişkinin nedeni anlaşılamasa da  yapılan değişiklik sonrası Akşehirabad halkı büyük mağduriyet yaşamıştır. 17 Haziran 1863 tarihli ilk belgede ahali … Okumaya devam et

Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1862’DE AKŞEHİRÂBAD MİNDEVAL VE ALUCRALILARIN ÇERKES VE NOGAYLAR İÇİN YAPTIĞI MİSAFİRPERVERLİK

  Bu konuda daha önce de yazı yazmış, belge yayınlamıştık. https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/13/karahisar-i-sarki-ve-alucranin-cerkes-ve-nogay-tatari-misafirleri/ Bu kez yayınladığımız belge de bir önceki yazımıza konu hikâyenin devamı niteliğindedir. Kafkasya’nın değişik yerlerinden kara ve deniz yoluyla Anadolu’ya gelen muhacirler devletin tespit ettiği yerlerde iskân edilmişlerdir. Bu … Okumaya devam et

Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1796’DA KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MAHMUD PAŞA MESCİDİNE İMAM TAYİN EDİLMESİ

  Belgeden öncelikle Karahisar-i Şarki Sancağı’nda Mahmud Paşa’nın bir mescid yaptırıp vakfettiğini anlamaktayız. Mescid’de görevli imamın yevmiyelerinin de Akşehirabad nahiyesi Ahurcuk köyünün gelirinden karşılandığı belirtilmektedir. Bu da bu köyünde vakıf arazisi olduğunu düşündürmektedir. Caminin nerede olduğu tam olarak açık değildir. … Okumaya devam et

Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1837’DE AKŞEHİRABAD NAHİYESİ ZEVİKER KARYESİ MUSTAFA AĞA CAMİNE SEYYİD ÖMER VE SEYYİD İBRAHİM HALİFELERİN ATANMASI

  Belgemizde belirtilen Akşehirabad’ın Zeviger karyesinde bulunan Mustafa Ağa Cami bir vakıf camisidir. Burada görevli Seyyid Mehmed Halife çocuksuz olarak vefat edince ondan boşalan göreve yeni atama yapılması gerekmiştir. Bu kez caminin imam ve hatiplik görevinin ayrı olarak kardeşleri Seyyid … Okumaya devam et

Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI AKŞEHİR KAZASI AHURCUK NAHİYESİ MİHMÂN KÂTİB MALİKÂNESİ VAKFI

İnceleyeceğimiz belgede Akşehir kazasında bulunan Ahurcuk nahiyesindeki Mihmân Kâtip Malikânesi Vakfına ait bir hatırayı göreceğiz. 1643’de Akşehir bir nahiye Ahurcuk ise mezra olarak kayıtlıdır. Mezra olarak görülen yer zamanla büyüyerek nahiye statüsüne, nahiye olan Akşehir ise Akşehirabad olarak kaza konumuna … Okumaya devam et

Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI AKŞEHİRABAD NAHİYESİ BULUT KARYESİ

Kelkit vadisinde bir cami Bu kez Karahisar-i Şarki’nin Akşehirabâd nahiyesinin Bulut karyesine ait mescidin camiye çevrilmesiyle ilgili talep yazısını inceleyeceğiz. Köy halkı kendi imkânlarıyla köylerine bir mescit inşa etmişler ve vakit namazlarını burada eda etmektedirler. Ancak Cuma ve Bayram namazları … Okumaya devam et

Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KARAHİSAR-İ ŞARKİ SANCAĞI MAHMUT PAŞA CAMİ VE VAKFİYESİ OLAN AKŞEHİRABÂD NAHİYESİ AHURCUK KARYESİ HASILATI

Belgemizde iki hususa atıfta bulunulmaktadır. Birincisi Mahmut Paşa’nın bir cami yaptırmış olduğu ikincisi de bu camiye vakfedilmiş olan Akşehirabâd Nahiyesi Ahurcuk karyesi (köyü) geliridir. Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Mustafa Demirel, Fırat Çağlayan, Hafsa Sultan ve … Okumaya devam et

Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın