Tag Archives: Hükümet konağı

1894’DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI

Tarihi belgelerden anladığımız üzere Alucra uzun yıllar kiralanan binalarda çalışan hükümet görevlileri tarafından idare edilmiştir. Bu durum bütçeye önemli bir külfet getirdiğinden bir hükümet konağı inşasına karar verilmiştir. Yapılması düşünülen konak için de bir kroki-plan çizilmiştir. Plan Karahisar’da bulunan teknik … Okumaya devam et

Alucra Tarihi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1886’DA YIKILMAYA BAŞLAYAN KARAHİSAR-İ ŞARKİ HÜKÜMET KONAĞININ YENİDEN İNŞASINA KADAR HİZMET BİNASI KİRALANMASI

  İncelediğimiz 1886 tarihli belgeden Karahisar-i Şarki Hükümet Konağının eskidiği için yıkılmaya yüz tuttuğunu, bu nedenle yeni bir hükümet konağı inşasına karar verildiğini anlamaktayız. Elbette hizmetin devamı açısından yeni hükümet konağı inşası bitene kadar da kiralık bir konak tutulmasına karar … Okumaya devam et

Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1897’DE ALUCRA’DA HÜKÜMET KONAĞI VE HAPİSHANE İNŞASI İÇİN HAZIRLANAN KEŞİF VE PROJE

  Bundan önce belgelere dayalı olarak pek çok kez yazdığımız yazılarda Alucra’da kaymakamlık teşkilatı kurulmuş olmasına karşın başlangıçta hizmet binasının olmadığını ve kiralanan binalarda hizmet verildiğini belirtmiştik. Bu kez incelediğimiz 1897 tarihli belgede Alucra’da bir hükümet konağı ve hapishane inşasının … Okumaya devam et

Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1900’DE ALUCRA HÜKÜMET KONAĞININ KİRALANMASI

1900 yılında yaklaşık 500 yıllık idare merkezi konumunda olan Alucra’da devletin asli görevlerini icra edeceği bir binası bile yokmuş. Görevini kiraladığı binalarda icra etmeye çalışıyormuş. İncelediğimiz belgede de buna ilişkin ayrıntılar bulunmaktadır. Tekiroğlu olarak belirtilen bir şahsa ait bir bina … Okumaya devam et

Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

1905’DE KARAHİSAR-İ ŞARKİ HAPİSHANESİ VE ALUCRA HÜKÜMET KONAĞININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI

  Sultan II. Abdülhamid döneminin (1876-1909) sonlarına doğru olan 1905 tarihli belgelerden o dönemde maddi imkânsızlıklar nedeniyle iş yapmanın ne denli güç olduğunu anladığımız gibi diğer bir yönüyle de muhasebe ve bütçe denkliği açısından karşılığı olmayan konularda iş yaptırılmasının önüne … Okumaya devam et

Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

MİNDEVAL NAHİYESİ HÜKÜMET KONAĞINA DAİR

Ağağıda inceleyeceğimiz birkaç satırlık belge bu konuda daha önce yazmış olduğumuz bir yazıyı hatırlattı. https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/11/alucra-tarihinden-sayfalar-22-mindeval-camoluk-1-yazi/ Önce aşağıdaki belgemizi okuyalım sonra bu konudaki diğer yazışmaları hatırlayalım. Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3377, Gömlek No: 253235, Tarihi: 1326 B 20 (24 Ağustos … Okumaya devam et

Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ALUCRA TARİHİNDEN SAYFALAR-39

Tarihin sessiz tanığı durumunda olan Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında geçmişte Alucra ve etkileşim içinde olduğu yakın çevresinde neler yaşanmış olduğunu anlamaya çalıştığımız yazı dizimizin otuz sekizinci bölümünde;  Alucra Hükümet Konağının ve Hapishanesinin inşasıyla ilgili belge ile 1850’lerde Alucra’nın yönetim şekline … Okumaya devam et

Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın